۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ مرداد
همدلي با دانشجويان در امور صنفي و تامين انتظارات آن ها در چارچوب ضوابط قانوني
معاون دانشجويي اظهار داشت: رسالت معاونت دانشجويي؛ همدلي با دانشجويان در امور صنفي و تامين اتنظارات آنها در چارچوب امكانات موجود و ضوابط قانوني است.

 


معاون دانشجويي اظهار داشت: رسالت معاونت دانشجويي؛ همدلي با دانشجويان در امور صنفي و تامين اتنظارات آنها در چارچوب امكانات موجود و ضوابط قانوني است.

 به گزارش وب سايت خبريuinews دكتر مرتضي حاج حسيني معاون دانشجويي دانشگاه، تامين تسهيلات رفاهي، بهداشتي و ورزشي و ارتقاء مستمر سطح كيفي و كمي اين خدمات را رسالت معاونت دانشجويي براي ايجاد بستري مناسب و كارآمد براي پرورش جسم و روح دانشجويان و فراهم آوردن محيطي امن براي آموزش و پژوهش دانست و بر تلاش اين معاونت براي تحقق اين اهداف و افزايش ميزان رضايتمندي دانشجويان با استفاده از ظرفيت هاي موجود به ويژه ظرفيت‌هاي دانشجويي تاكيد نمود و تشكيل شوراهاي صنفي را در همين راستا دانست.

معاون دانشجويي دانشگاه اصفهان در گفتگو با واحد خبر روابط عمومي اظهار داشت: طي يك سال گذشته پيگيري دغدغه‌ھاي اصلي و اساسي دانشجويان از رسالت ھاي معاونت دانشجويي بوده است. يكي از اين دغدغه ها تشكيل شوراي صنفي بوده است كه جاي خالي آن در دانشگاه حس مي‌شد و اين معاونت تمام توان خود را به كار گرفت تا با كمك خود دانشجويان آن را وفق آيين نامه شوراهاي صنفي و به بهترين شكل و متناسب با شان دانشگاه اصفهان به عنوان دانشگاهي مادر كه دبير دانشگاه‌هاي منطقه 6 كشور و دبير كلان منطقه 3 كشور است شكل دهد و در اين راستا انتخابات شوراي صنفي را در 15 دانشكده و سراهاي دانشجويي به تفكيك برادران و خواهران برگزار كرد. در اين راستا دانشجويان در اولين گام بيشترين كمك را به معاونت دانشجويي دانشگاه و معاونين دانشجويي دانشكده ها در امر برگزاري انتخابات كردند و من به سهم خودم از اين دانشجويان چه آنهايي كه در كميته اجرايي كمك كردند و چه آنهايي در سر صندوق هاي راي كمك كردند و نيز از دانشجوياني كه با مشاركت در انتخابات حدنصاب لازم را تحقق بخشيدند تشكر مي‌كنم.  يك تشكر ويژه هم بايد داشته باشم از مدير امور دانشجويي دانشگاه، معاونين محترم دانشجويي دانشكده‌ها، كارشناسان دانشجويي دانشكده‌ها، مديران سراهاي دانشجويي و همه كاركناني كه در حوزه معاونت دانشجويي، دانشكده‌ها، سراها، انتظامات و ... در برگزاري صحيح انتخابات و اطلاع رساني در باره انتخابات همكاري داشتند و در يك تلاش شبانه روزي و سنگين، معاونت دانشجويي را در برگزاري اين انتخابات ياري كردند.

آقاي دكتر حاج حسيني، حد نصاب لازم براي شركت كنندگان چه ميزان هست و اين مشاركت در چه حدي تامين شد؟ به علاوه آيا شوراي صنفي در همه واحدها شكل گرفته است؟

بر اساس قانون بايد حداقل 25 درصد از دانشجويان دانشگاه در انتخابات شركت كنند كه خوشبختانه در سال جاري با حضور و مشاركت بالاي 25درصد در 15 واحد انتخابي در دانشگاه اصفهان، اين مهم به نحو مطلوب انجام شد. دو دانشكده علوم و فناوري هاي نوين و دانشكده تربيت بدني با حضور 54 درصدي دانشجويان، بالاترين مشاركت را در 15 حوزه انتخابي داشتند. در مورد بخش دوم سوال شما بايد عرض كنم انتخابات در همه واحدها يعني 15 واحد دانشگاهي برگزار شد و در 14 واحد صحت انتخابات تاييد شد. در يكي از واحدها (دانشكده علوم تربيتي) به دليل تخلفي كه البته ناخواسته و به دليل عدم آگاهي داوطبان عضويت در شوراي صنفي از قواعد انتخابات رخ داده بود توسط كميته نظارت تاييد نشد اما با توجه به پيگيري دانشجويان آن حوزه و روحيه همدلي با دانشجويان كه در معاونت دانشجويي هست با درخواست معاونت دانشجويي آن دانشكده براي برگزاري مجدد انتخابات در كميته نظارت موافقت شد كه در اين هفته برگزار شد و بحمدالله با خبري كه داشتيم در اين نوبت هم ميزان مشاركت بيش از 25 درصد بوده و به حد نصاب لازم رسيده و براي سال تحصيلي جديد در هر 15 واحد شوراي صنفي خواهيم داشت. اين مطلب را هم بايد اضافه كنم كه بر اساس قانون بايد داوطلبان در مرحله اول نصف به علاوه يك آراء را كسب مي‌كردند كه در يازده واحد اين ميزان محقق نشد و به همين دليل انتخابات در اين واحدها به مرحله دوم كشيد. در مرحله دوم چون اين شرط نبود و ملاك برگزيده شدن احراز اكثريت نسبي آراء بود در همه واحدها شوراي صنفي شكل گرفت.

اميدوارم همانطور كه دانشجويان با مشاركت خودشان به رسالت خوشان عمل كردند و با تشكيل شوراهاي صنفي بار سنگين پيگيري امور صنفي دانشجويان را بر عهده شوراهاي صنفي گذاشتند اين شوراها هم با پيگيري دغدغه هاي دانشجويان در چارچوب آيين نامه در دانشكده ها و خوابگاه ها مديريت مياني را و شوراي منتخب دبيران شوراي صنفي در دانشگاه، معاونت‌ها و به ويژه معاونت دانشجويي  را مدد رسانند. بي ترديد اين شوراها به اين دليل كه با دانشجويان ارتباط تنگاتنگي دارند و مسائل و دغدغه ھاي دانشجويان را از نزديك احساس كرده و مي شناسند مي توانند دغدغه هاي دانشجويان را با مسئولان مربوطه در ميان بگذارند و يار و مددكار مديريت دانشگاه براي تامين آسايش و رفاه بيشتر دانشجويان و فراهم آوردن محيطي امن براي آموزش و پژوهش دانشجويان باشند.

 

جناب آقاي دكتر حاج حسيني، شما فرآيند انتخابات را تا اين مرحله چطور تحليل مي‌كنيد و چه انتظاري از اين شوراها در طول يك سال آينده داريد؟

تشكيل شوراي صنفي به شكلي كه برگزار شد و با همين گستردگي در دانشكده‌ها و سراهاي دانشجويي، حق دانشجويان بود و دانشجويان در مرحله نخست با اين حق خود آشنا شدند و در مرحله بعد با ضوابط و مقررات برگزاري انتخابات آشنا شدند. پيش از برگزاري انتخابات، ضوابط تبليغات را رعايت كردند و با آگاهي بخشي به ديگر دانشجويان تلاش كردند دانشجويان را ترغيب كنند تا حدنصاب لازم براي شكل گيري شوراها محقق شود. در مرحله اجرا خود دانشجويان عهده دار صندوق هاي راي شدند و با رعايت ضوابط و مقررات، صندوق ها را از آغاز راي گيري تا شمارش و اعلام نتيجه مديريت كردند و با مسوولان در بررسي صحت انتخابات، همراهي كردند و در يك كلام با يك فرآيند پيچيده آشنا شدند كه اين امر يك تمرين بود براي مشاركت هاي بعدي در سطوح بالاتر كه به نظر من در اين مرحله از زندگي دانشجويي و سنين جواني هم براي دانشجويان لازم و ضروري است و هم براي مديريت كه دانشجويان را باور كنند، حق آنها را به رسميت شناسند و از ظرفيت هاي آنان به نحو صحيح در يك تعامل سازنده استفاده كنند و  موجبات تقويت هرچه بيشتر فضاي همدلي بين دانشجويان و مسئولين دانشگاه در جهت رفع مشكلات صنفي رفاهي دانشجويان را فراهم آورند.

 اما انتظار من از اين شوراها اين است كه شوراهاي صنفي به عنوان شورايي برگزيده از بدنه دانشجويان و پل ارتباطي دانشجويان و مديريت، هم مديريت‌ دانشگاه را در جريان مشكلات و دغدغه هاي دانشجويان قرار دهند و هم دانشجويان را از محدوديت ھا و فعاليت ھاي مسئولان و روند پيگيري مسائل آگاه كنند و در حد امكانات و در چارچوب ضوابط، انتظارات دانشجويان را پيگيري كنند و بازوي مشورتي مناسب براي مسئولان در مسائل صنفي و دانشجويي باشند و ظرفيت هاي خودشان را در يك تمرين اجتماعي و تعامل سازنده شكوفا كنند و دانشجويان را ياري و مديريت دانشگاه را در هر چه بهتر اداره كردن امور مدد رسانند.   

با توجه به اين كه شوراي صنفي 98  به صورت غير متمركز در دانشگاه اصفهان برگزار شد لطفا بفرماييد شوراي صنفي غيرمتمركز چه مزيت‌هايي بر شوراي صنفي متمركز دارد؟

اولاً برگزاري انتخابات در دانشكده ها و سراهاي دانشجويي به اين دليل كه دانشجويان يكديگر را در واحد خودشان بيشتر مي‌شناسند مشاركت را بالا برد و مشكلي كه در سال گذشته پديد آمد و مشاركت به حد نصاب نرسيد، مرتفع شد. ثانياً با اين نوع برگزاري ھر دانشكده و ھر مجموعه خوابگاھي يك شوراي صنفي مستقل دارد و اين موضوع چند مزيت دارد:

يكي اينكه دانشجويان در واحدهاي مختلف انتظارات مختلفي دارند. برخي از اين انتظارات مربوط به حقوق شهروندي است و برخي مربوط به حقوق صنفي. هر شوراي صنفي مسائل مربوط به واحد خودش را پيگيري مي كند. انتظاراتي كه دانشجويان در سراهاي دانشجويي دارند با انتظاراتي كه در دانشكده ها دارند متفاوت است. شوراي صنفي واحد نميتواند همه اين انتظارات را تعقيب نمايد. دوم اينكه شكل گيري شوراها در دانشكده ها، مديريت مياني دانشگاه يعني مديريت دانشكده‌ها و مديريت خوابگاه را درگير مي‌كند و به اين ترتيب پاسخگويي به انتظارات دانشجويان در سطوح مختلف مديران توزيع مي‌شود و رسيدگي به بسياري از اين انتظارات با مراجعه مستقيم به مسئولان واحدها سرعت مي‌گيرد به ويژه آنكه دانشگاه اصفھان از دانشگاه ھاي بزرگ كشور است كه بيش از 15 ھزار دانشجو در سطوح مختلف كارشناسي، ارشد و دكتري، بيش از يك هزار كارمند و بيش از 600 عضو هيات علمي و ده‌ها گروه و صدها رشته تحصيلي دارد و عملا شوراي صنفي متمركز نميتواند به دليل گستردگي امور، وظايفي را به عهده شوراي صنفي در واحدهاي مختلف است انجام دهد. سوم اينكه با اين نوع از برگزاري انتخابات از بين دبيران شوراي صنفي واحدها، شوراي صنفي دانشگاه هم شكل مي‌گيرد و به اين ترتيب هم شوراي صنفي واحدها را داريم و هم شوراي صنفي دانشگاه را. چهارم اينكه شوراي صنفي غيرمتمركز تعداد بيشتري از دانشجويان را به عنوان عضو شورا درگير خواھد كرد و اين يعني از فكر جوانان بيشتري استفاده خواھد شد كه باعث پويايي ھرچه بيشتر سيستم و تجربه اندوزي دانشجويان و مسئوليت پذيري آن ھا خواھد شد.

جناب آقاي دكتر امسال، دانشگاه شاهد برگزاري برنامه هاي متنوع تحت عنوان هفته سراهاي دانشجويي بود، لطفا در خصوص برنامه هاي هفته سراي دانشجويي توضيح دهيد؟ 

برنامه هايي ويژه هفته سراي دانشجويي در سال 98، با پيشنهاد صندوق رفاه دانشجويان با شعار ورود به عرصه نوآوري، مهارت محوري و رونق توليدات دانشجويي در سراهاي دانشجويي پس از تاييد در شوراي فرهنگي خوابگاه با مشاركت جدي دانشجويان و با كمك معاونت فرهنگي دانشگاه برگزار گرديد كه مهم ترين بخش آن برپايي بيش از 30 غرفه در محوطه سراهاي دانشجويي دانشگاه بود تا محيطي براي ارائه محصولات دانشجويي (صنايع دستي، دست ساخته هاي دانشجويان و ...)، برگزاري مسابفات ورزشي، ارائه محصولات هنري، انجام تست‌هاي مختلف پزشكي و روانسنجي در ايستگاه هاي سلامت، شركت در بازي‌هاي رايانه‌اي، معرفي ايده‌هاي دانشجويي براي ساختن خانۀ بهتر، معرفي آداب و رسوم و سوغات و محصولات اقوام مختلف به دانشجويان و فروش كتاب‌ باشد و به بهبود فضاي نشاط و تندرستي، ارتقا توانايي هاي فردي و مشاركت اجتماعي، رشد خلاقيت و ايده پردازي و كار آفريني دانشجويان و آمادگي بيشتر آنان براي حضور در اجتماع كمك كند. از اين مجموعه برخي از مسوولان از جمله رئيس و قائم مقام محترم صندوق رفاه دانشجويان، سرپرست و معاون محترم نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه و برخي از مسوولان دانشگاه بازديد داشتند و با حضور خود به دانشجويان برپاكننده غرفه‌ها دلگرمي بخشيدند.

قدرداني از خانواده هاي شهدا كه ساكن خوابگاه هستند نيز از جمله برنامه‌هاي ديگر اين هفته بود كه البته با كمي تاخير با همكاري معاونت فرهنگي و جمعي از دانشجويان علاقمند به امور فرهنگي در ماه مبارك رمضان و مصادف با شب تولد امام حسن مجتبي در جوار حرم الشهدا و با حضور سرپرست و معاون محترم نهاد مقام معظم رهبري برگزار شد و از تعدادي از اين عزيزان و از جمله همسر شهيد ابراهيم‌خاني (از شهداي مدافع حرم) كه از جمله افتخارات دانشگاه هستند، تجليل شد. در اين مراسم همسر شهيد ابراهيم‌خاني دلنوشته‌اي را كه در حضور مقام معظم رهبري براي شهيد خوانده بودند در جمع حاضران خواندند و از مقارنت اتفاقي اين تجليل با تولد امام حسن مجتبي كه همواره مورد توجه شهيد بوده است اظهار شگفتي كردند.  

يكي از مجموعه هاي فعال معاونت دانشجويي، اداره تربيت بدني دانشگاه است، لطفا دستاوردهاي اين مجموعه در يك سال اخير را شرح دهيد؟

بدون ترديد ورزش يكي از موضوعات با اهميت هر جامعه به شمار مي آيد و دين مبين اسلام هم به ورزش و ورزشكار به ديده احترام مي نگرد. اداره تربيت بدني دانشگاه اصفهان نيز به عنوان دانشگاهي پيشرو در راستاي پيشبرد اهداف ورزشي دانشگاه و نهادينه كردن ورزش در بين دانشجويان اقدامات ارزنده اي داشته و تاكنون تعداد بيشماري از دانشجويان مستعد در زمينه هاي مختلف ورزشي را به مسابقات قهرماني دانشجويان سراسر كشور اعزام نموده است كه در مجموع موفق به كسب 16 مدال طلا، 10 مدال نقره و 11 مدال برنز شدند. از جمله اين دستاوردها در سال 97، اعزام تيم هاي تيراندازي با تفنگ و تپانچه پسران هست كه در آذرماه 1397 موفق به كسب مقام اول كشور شدند همچنين تيم هاي پاور ليفتينگ پسران كه در آذرماه 97 مقام اول كشور را به خود اختصاص داد و تيم پرس سينه پسران نيز در آذرماه 97 موفق به كسب مقام اول كشور شدند، تيم پومسه دختران اسفند ماه 97 مقام دوم كشور و تيم پومسه پسران مقام اول كشور را به خود اختصاص دادند.

از ديگر اقدامات اداره تربيت بدني مي توان به برگزاري دوره هاي مربيگري واليبال، فوتبال، فوتسال و آمادگي جسماني در مهر و آذر و بهمن 1397 و ارديبهشت 1398 به منظور ارتقا سطح علمي و عملي دانشجويان در رشته هاي مذكور اشاره نمود. همچنين برگزاري مسابقات ورزشي همگاني گراميداشت هفته تربيت بدني و ورزش در 46 رشته ورزشي شامل رشته هاي پياده روي، شوت به سيبل دارت، فريزبي،پرتاب حلقه، پنالتي فوتبال، دوچرخه سواري، طناب كشي، هفت سنگ، طناب بازي، كوهپيمايي با مشاركت 3803 نفر از دانشجويان و كاركنان در اين رويداد ورزشي كه در مهر و آبان 1397 برگزار شد.

برگزاري همايش كوهپيمايي همگاني كه با حضور دانشگاه هاي منطقه 6 ورزش كشور در مهر ماه و با حضور 682 نفر برگزار شد، برگزاري مسابقات جشنواره ورزش هاي همگاني پاييزه در 7 رشته ورزشي و با حضور 270 نفر از دانشجويان، برگزاري مسابقات جشنواره ورزش هاي همگاني زمستانه بين دانشكده اي در رشته هاي ورزشي واليبال دختران و پسران و فوتسال پسران با مشاركت 242 نفر از دانشجويان، برگزاري مسابقات ورزشي كاركنان دانشگاه در دهه فجر در 17 رشته ورزشي و مشاركت 574 نفر از كاركنان، اجراي 86 فوق برنامه ورزشي براي دانشگاهيان شامل 60 رشته ورزشي دانشجويان و 26 رشته ورزشي كاركنان، ميزباني مسابقات واليبال و فوتسال دستگاه هاي اجرايي استان در ماه‌هاي آذر و دي و احداث مجموعه تنيس خاكي دانشگاه اصفهان و افتتاح آن در اسفند 1397 واقع در تاسيسات ورزشي دانشگاه اصفهان  از جمله اقدامات ديگر اداره تربيت بدني دانشگاه در طول سال 97 بوده است.

در سال 98 نيز ميتوان به برگزاري كارگاه آشنايي با رشته ورزشي سپك تاكرا ، برگزاري همايش كوهپيمايي به مناسبت بزرگداشت روز معلم ، برگزاري غرفه ها و مسابقات ورزشي در هفته سراهاي دانشجويي با مشاركت 1492 نفر از دانشجويان كه در ارديبهشت ماه برگزار شدند، برگزاري مسابقات ورزشي جام رمضان در سراهاي دانشجويي كه اخيرا در جريان بوده است، اشاره كرد كه بسيار موفق بوده و در همين جا بايد از اداره تربيت بدني پرسنل خدوم اين اداره تشكر و قدرداني كنم.

 يا توجه به اين مهم كه مركز مشاوره دانشگاه در سال 1397 به عنوان مركز مشاوره نمونه كشور انتخاب شد، لطفا در خصوص اقدامات اين مركز توضيح دهيد؟

مركز مشاوره دانشگاه اصفهان به عنوان مركز مشاوره نمونه انتخاب و در سي امين گردهمايي روساي مراكز مشاوره دانشگاه هاي سراسر كشور كه در تاريخ 12 و 13 اسفند 1397 با حضور مسئولان سازمان امور دانشجويان برگزار شد مورد تقدير قرار گرفت. به اين ترتيب مركز مشاوره دانشگاه اصفهان از سال 90 تا 93 و همچنين از سال 95 تا 97 به عنوان مركز مشاوره نمونه انتخاب و رتبه اول كشور را به خود اختصاص داده است كه به همين مناسبت بايد از مركز مشاوره و پرسنل خدوم اين مركز تشكر كنم.

برگزاري جشنواره يك هفته اي نيلوفر به مناسبت هفته سلامت روان در مهرماه 1397، برگزاري 22 عنوان كارگاه مشاوره اي و مهارت هاي زندگي در شعب مركز مشاوره و دانشكده ها، برگزاري 16 كارگاه پيشگيري از مصرف مواد براي دانشجويان و اساتيد، تشكيل كميته طرح پيام و برگزاري منظم جلسات، ارائه خدمات مشاوره و روان درماني در سه شعبه مركزي خوابگاه دختران، خوابگاه پسران، دو دفتر دانشكده اقتصاد و ادبيات و خيريه سابقون با 55مشاور، 2 روان پزشك، يك مشاوره تغذيه كه تا كنون به حدود 4000 دانشجو خدمات ارايه كرده است بخشي از اقدامات و فعاليت هاي اين مركز در سال تحصيلي 97-98  بوده است.

 فعاليت هاي مركز بهداشت دانشگاه به عنوان يكي از بخش هاي پر مخاطب دانشجويي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

مركز بهداشت دانشگاه به منظور تامين سلامت و بهداشت دانشجويان، كاركنان و اساتيد ايجاد شده كه همواره با رضايت مخاطبان دانشجويي و كاركنان مواجه بوده است و از اين جهت زحمات همكاران در اين مركز مورد تقدير است

 از جمله مهمترين اقدامات معاونت دانشجويي در حوزه درمان، تعلق يارانه به خدمات مركز بهداشت از آغاز نيمسال دوم سال تحيلي 97-98 و همزمان با ولادت حضرت زهرا سلام الله عليها بوده است كه مورد استقبال دانشجويان قرار گرفته است. در حوزه بهداشت محيط تلاش هاي زيادي صورت گرفته اما هنوز با استانداردها فاصله داريم. در حوزه بهداشت حرفه‌اي بايد كارهاي اساسي صورت بگيرد و اميدواريم با همكاري مسوولان دانشگاه و تشكيل شوراي HSE در سال تحصيلي آينده به وضعيت مطلوب برسيم.

تشكيل كانون همياران براي دانشجويان، كاركنان و دانشجويان خارجي، انجام برنامه هاي آموزشي و معاينات ويژه به مناسبت روز جهاني ديابت، فشار خون، هفته سلامت،بهداشت مدارس و هفته سراهاي دانشجويي، توزيع قرص‌هاي ويتامين D توسط همياران بهداشتي به كليه كاركنان دانشگاه جهت پيش گيري از پوكي استخوان، برگزاري كلاس هاي آموزشي در زمينه هاي كمك هاي اوليه، ايدز، هپاتيت، بهداشت فردي، آشنايي با مواد مخدر و راه اندازي مركز ترك سيگار و مواد مخدر به صورت رايگان و با هزينه معاونت دانشجويي، بروز كردن و تجهيز دستگاه هاي نوارقلب، نوار گوش، بينايي سنجي و دستگاه گرافي دندان، استفاده دانشجويان از تخفيفات ويژه درماني بخشي از اقدامات اين مركز مي باشد.

يكي از اقدامات معاونت دانشجويي، تقدير از ده دانشجوي برتر در سال 97 است، هدف جنابعالي از برگزاري اين مراسم چه بود؟

اين ده دانشجو درصد بالايي از مجموع امتيازات لازم براي شركت در مرحله نهايي انتخاب دانشجوي نمونه كشوري را كسب نموده بودند و با توجه به اينكه شانس زيادي براي شركت در جشنواره سال آينده دانشجويان نمونه كشوري دارند به اين اميد مورد تشويق قرار گرفتند كه در جشنواره سال آينده به عنوان دانشجوي نمونه كشوري برگزيده شوند.

سيد رضا آزاده دانشجوي دكتري جغرافيا، معين دهباشي دانشجوي دكتري زيست شناسي، مجتبي كماني دانش آموخته دكتري زمين شناسي(پسا دكتري)،سميه شاه طالبي دانش آموخته دكتري علوم تربيتي، ساغر رضايي دانشجوي دكتري شيمي معدني، مينا امينيدانشجوي دكتري شيمي معدني، مينا اميني دانشجوي دكتري شيمي، محبوبه طغياني دانشجوي دكتري شيمي، احسان فلاحي دانشجوي دكتري علوم سياسي، سميه طغياني دانشجوي دكتري مهندسي مكانيك، و زهرا كلباسي دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشجويان نمونه اي هستند كه در معاونت دانشجويي مورد تقدير قرار گرفتند.

جناب آقاي دكتر در خصوص امكانات و تسهيلات رفاهي به دانشجويان چه اقداماتي انجام شده است؟

امكانات رفاهي و معيشتي نظير تغذيه و خوابگاه و تسهيلات رفاهي يعني وام ها از جمله مسائل مهم مورد نياز دانشجويان در طول دوران تحصيل به شمار مي آيد كه در صورت عدم تامين، موضوعات آموزشي و پژوهشي را نيز تحت الشعاع قرار مي‌دهد.

در مورد بحث تغذيه با توجه به افزايش بي‌رويه قيمت‌ها در سال تحصيلي 97-98 سال بسيار سختي را پشت سر گذاشتيم اما به لطف خدا توانستيم بر بسياري از مشكلات فائق آييم. افزايش قيمت غذاهاي دانشجويي در سلف و نيز در رستوران‌هاي آزاد در مقايسه با وجود افزايش زياد قيمت مواد اوليه، بسيار اندك بود كه تقريبا به همان ميزان با افزايش يارانه ها بار را از دوش دانشجويان برداشتيم و البته در اين خصوص هم دانشجويان كمال همكاري را با اداره تغذيه و پرسنل خدوم اين اداره داشتند به ويژه در ارتقاي سطح كيفي پخت و توزيع غذا در سلف و رستورانها و بالا بردن سطح بهداشت در اين مكان‌ها كه در مقايسه با قبل بسيار بهتر شده است.

در خوابگاه‌ها و سراهاي دانشجويي نيز برنامه‌ريزي‌هايي براي تابستان داريم كه اميدواريم بتوانيم با همكاري معاونت اداري مالي امكانات بهتري را براي دانشجويان در سال آينده فراهم آوريم. ساخت مجموعه فرهنگي سراهاي دانشجويي در زميني با وسعت نزديك به 1800 متر مربع، تعميرات اساسي دست كم دو خوابگاه يكي در بخش خواهران و يكي در بخش برادران و انجام تعميرات ضروري در ساير خوابگاه‌ها از جمله برنامه‌هاي معاونت براي تابستان است كه البته وابسته به تامين بودجه آن توسط منابع بالادستي از جمله صندوق رفاه دانشجويان است.

در خصوص وام‌هاي دانشجويي، از مهر ماه سال 97 تا پايان زمستان 97 معاونت دانشجويي دانشگاه با همكاري صندوق رفاه دانشجويان كشور مبلغ 56572843053 ريال تسهيلات به دانشجويان دانشگاه اصفهان پرداخت كرده است كه در قالب وام هاي مختلف به دانشجويان پرداخت شده است. اين وام ها در نيمسال اول 1397 در مقايسه با نيمسال مشابه در سال قبل در مجموع بيش از 15 درصد رشد داشته است. به طور خاص وام تحصيلي 25% ، وام وديعه مسكن 50%، وام ضروري 25%، وام ازدواج 42%، وام عتبات 32% نسبت به موارد مشابه در نيمسال اول سال قبل رشد داشته است. در نيمسال دوم  97-98  نيز تاكنون وام وديعه مسكن 18%، وام دانش هسته اي 100% رشد داشته است و چون اعطاي وام‌هاي نيمسال دوم ادامه دارد و هنوز بخش از وام هاي بهار و تابستان پرداخت نشده است نمي‌توان ميزان رشد آن‌ها را در مقايسه با نيمسال مشابه در سال قبل بيان كرد. در اينجا بايد از همت ادا ره رفاه و پرسنل خدوم اين اداره در نظم بخشي بيشتر به امور اداره و محقق ساختن انتظارات دانشجويان در حوزه تسهيلات تشكر كنم.

تشكيل كميسيون موارد خاص داخلي و استاني و بررسي درخواست دانشجويان با موارد خاص نيز از ديگر وظايف حوزه معاونت دانشجويي است كه بحث در باره آن را به فرصت ديگري موكول مي كنم.

جناب آقاي دكتر به عنوان سوال پاياني بفرماييد با توجه به شناختي كه در طول دوران خدمت و به ويژه در مدت مسووليت معاونت دانشجويي از دانشجويان داريد مهمترين انتظاري كه از  دانشجويان و مديران و پرسنل حوزه معاونت دانشجويي داريد چيست؟

انتظار من از دانشجويان اين است كه اولاً اطلاعات و آگاهي خودشان از دانشگاه را بالاتر ببرند. بسياري از انتقادات و گاهي برخي انتظارات ناشي از اين است كه دانشجو اطلاعات كافي در باره حوزه‌اي كه از آن انتقاد مي‌كند يا انتظار خاصي از آن دارد و براي بهبود آن پيشنهاد مي‌دهد، ندارد.  ثانيا مسوولان را در كنار خود ببينند و در كنار آن‌ها براي بهبود اوضاع دانشگاه در حوزه هاي مختلف تلاش كند. انتظار من از مديران و پرسنل حوزۀ معاونت دانشجويي اين است كه آستانه تحمل خود را بالا ببريم و با دانشجويان مثل فرزندان خود رفتار كنيم و اجازه ندهيم كسي با اهمال و قصور، حقوق آنها را ناديده بگيرد يا پايمال كند و از مشاركت آگاهانه آنها در برخي تصميم گيري‌ها كه مربوط به بهبود وضعيت صنفي دانشجويان است، استقبال كنيم. از ساير مسوولان در سطح دانشگاه و به ويژه مسوولان فرهنگي هم انتظار دارم آستانه تحمل خود را نسبت به واقعيت‌هاي موجود، تفاوت نسلها و انتظارات دانشجويان بالا ببريم و در كنار تلاش براي ايجاد تحول در نگرش دانشجويان و ساختن دانشگاهي عاري از بي اخلاقي‌ها، به تحول و تغيير در نگرش خود نسبت به واقعيت‌هاي جامعه و دانشجويان هم بيانديشيم و در يك تعامل دوطرفه با دانشجويان قرار بگيريم، مشكلاتي كه دانشجويان در حين تحصيل با آن درگيرند و نگراني‌هاي كه نسبت به آينده شغلي خود دارند را درك كنيم و با همدلي و همراهي بيشتر با آنها، اعتماد آنها را جلب كنيم و با ايجاد اميد نسبت به آينده و فراهم آوردن شرايط لازم براي پيشرفت آنها، روحيه نشاط، تلاش و فعاليت را در بين آنها تقويت كنيم و دست در دست يكديگر  در چارچوب اصول و ارزش‌هاي معنوي و در راستاي اعتلاي هرچه بيشتر دانشگاه گام هاي موثري برداريم نه اينكه انتظار داشته باشيم همواره دانشجو خود را مطابق با استانداردهاي ما تغيير دهد و براي اين كار به جاي كار سخت و دشوار فرهنگي به كارهاي سطحي و كم تاثير و احيانا زور متوسل شويم و هر روز نفوذ خود را در بين دانشجويان بيش از پيش از دست دهيم و سعي كنيم براي هموار نشان دادن راه خود، از ناهموار بودن راه‌هاي ديگر سخن بگوييم يا كم‌كاري خود را به حساب بدكار كردن ديگران بگذاريم و از دست دادن نفوذ خود در بين دانشجويان را با متهم كردن ديگران توجيه كنيم. 

 دكتر مرتضي حاج حسيني در پايان با توجه به شكل گيري شوراهاي صنفي، سال تحصيلي  98-99 را سال همدلي بيشتر با دانشجويان در امور صنفي و تامين انتظارات آنها در چارچوب امكانات موجود و ضوابط و مقررات خواند و اظهار اميدواري كرد در اين سال با مشاركت شوراهاي صنفي گامهاي اساسي تري در راستاي اهداف متعالي حوزه معاونت و دانشگاه برداشته شود.

 

 

تاریخ:
1398/03/08
تعداد بازدید:
508
منبع:
Powered by DorsaPortal