۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر
افزايش سنوات رايگان دانشجويان دانشگاه اصفهان و اعطاي برخي تسهيلات آموزشي
معاون آموزشي و مدير امور آموزشي دانشگاه از افزايش سنوات رايگان دانشجويان دانشگاه اصفهان خبر دادند.


معاون آموزشي و مدير امور آموزشي دانشگاه از افزايش سنوات رايگان دانشجويان دانشگاه اصفهان خبر دادند.

به گزارش وب سايت خبريuinews دكتر يوسف شاقول معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي و دكتر بيدرام مدير امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه در گفتگو با واحد خبر روابط عمومي از افزايش سنوات رايگان دانشجويان دانشگاه اصفهان خبر دادند.

دكتر شاقول در اين خصوص تصريح نمود : دانشگاه هيچ گاه قصد درآمدزايي از طريق آيين نامه ها و تبصره هاي آموزشي را نداشته و حتي در بسياري موارد جهت مساعدت به دانشجويان سعي شده كه شهريه دانشجويان صفر يا تعديل گردد.

وي در ادامه افزود: طبق سوابق موجود و شيوه نامه هاي قديمي در آموزش، مشخص است كه موضوع اخذ شهريه براي دروس مردودي و حذف اضطراري به سال هاي خيلي قبل بر مي گردد به طوريكه تا همين چند سال اخير حتي براي اخذ مجدد درسي كه دانشجو مجبور به حذف پزشكي شده بود، شهريه دريافت مي شد كه از ابتداي سال 96 تاكنون براي اخذ مجدد درس يا دروسي كه حذف پزشكي شده است هيچ شهريه اي دريافت نمي شود. از آنجايي كه طبق مقررات و آيين نامه هاي وزارتي، آموزش رايگان براي دانشجويان در هر دوره تحصيلي فقط يكبار امكان پذير است، بنابراين منطقي است كه اگر دانشجويي كارشناسي در درسي نمره قبولي كسب نكند يا آن درس را حذف نمايد، شهريه اخذ مجدد آن بر عهده شخص دانشجو است و اين موضوع در تبصره هاي همان مواد آموزشي (مثل تبصره ماده 5 آيين نامه يكپارچه سال 97) به صراحت بيان شده است. ولي حوزه معاونت آموزشي جهت مساعدت به دانشجويان به هيات امناء پيشنهاد داده است كه دانشجو در اين خصوص يكبار از پرداخت شهريه معاف گردد يعني اگر دانشجو بخواهد درس يا دروسي كه مردود شده و يا درس يا دروسي را كه حذف (اضطراري) كرده براي اولين بار تكرار كند، از پرداخت شهريه معاف است ولي اگر مجدداً حذف كند يا مردود شود براي اخذ مجددش بايد شهريه پرداخت كند كه امري منطقي است چون دانشگاه نمي تواند به تعداد دفعاتي كه دانشجو مردود مي شود و يا درس را حذف مي كند هزينه پرداخت كند. در واقع، طبق اين پيشنهاد اگر دانشجو درسي را براي بار سوم اخذ نمايد مشمول پرداخت شهريه مي شود كه طبق آمار موجود تعداد اين دانشجويان زياد نيست.

در ادامه دكتر بيدرام مدير امور آموزشي دانشگاه نيز اظهار داشت: در خصوص دانشجويان تحصيلات تكميلي، با اينكه در تبصره ماده 5 آيين نامه يكپارچه 97 و همچنين در آيين نامه هاي ارشد 94 و دكتري 95  به صراحت به موضوع شهريه اخذ مجدد دروس مردودي يا حذف شده اشاره دارد ولي دانشگاه در پيشنهاد اخير خود درخواست كرده كه دانشجويان تحصيلات تكميلي در صورت اخذ مجدد دروس مردودي يا حذف شده فقط درصدي از شهريه متغير درس را پرداخت نمايند. چون همانطور كه مي دانيد اين شهريه قبلاً كامل بود و حوزه معاونت آموزشي با اينكه كمتر اعتراضي در اين موضوع از طرف دانشجويان داشت، خود راساً اين پيشنهاد را ارسال كرده و پيگير است كه به محض تصويب در هيات امناء آن را اجرايي نمايد.    

وي تصريح نمود: سنوات رايگان دانشجويان كارشناسي هم در آيين نامه 93 و هم در آيين نامه يكپارچه 97 هشت (8) نيمسال قيد شده است ولي دانشگاه اين سنوات را به 9 نيمسال افزايش داده و لذا دانشجوي كارشناسي دانشگاه اصفهان در حال حاضر از 9 نيمسال تحصيل رايگان برخورددار است.

دكتر بيدرام افزود:  سنوات رايگان دانشجويان كارشناسي ارشد در آيين نامه 94 پنج (5) نيمسال و در آيين نامه يكپارچه 97 چهار (4) نيمسال در نظر گرفته شده است ولي دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان در حال حاضر نه تنها از 5 نيمسال سنوات رايگان برخوردار است بلكه در ترم 6 كه سنوات مازاد دانشجو است و بايد شهريه آن را كامل پرداخت نمايد، 50 درصد شهريه ثابت يك دانشجوي نوبت دوم و آنهم به صورت روزشمار پرداخت مي كند.

مدير امور آموزشي دانشگاه در ادامه گفت: سنوات رايگان دانشجويان دكتري در آيين نامه 95 نه (9) نيمسال و در آيين نامه يكپارچه 97 هشت نيمسال در نظر گرفته شده است ولي دانشجوي دكتري دانشگاه اصفهان در حال حاضر نه تنها از 10 نيمسال سنوات رايگان برخوردار است بلكه در ترم 11 و 12، 30 درصد شهريه ثابت يك دانشجوي نوبت دوم را به صورت روزشمار پرداخت مي كند و اگر نياز به تمديد سنوات در نيمسال 13 و 14 پيدا كند و كميسيون موارد خاص دانشگاه يا استاني به وي اجازه دهد، دانشجو 60 درصد شهريه را به صورت روزشمار پرداخت مي كند كه اين مساعدتها براي اين است كه دانشجو با آرامش بيشتر فرصت داشته باشد مقالات با كيفيت بالاتري از رساله خود استخراج نمايد. پس همانطور كه ملاحظه مي كنيم 8 نيمسال ذكر شده در آيين نامه هاي وزارتي، در دانشگاه اصفهان حتي ممكن است با هماهنگي امور پژوهشي دانشگاه تا ترم 14 هم تمديد شود و اين مساعدت كمي نيست. مضافاً اينكه قبلا دانشجوي دكتري پس از اتمام سنوات رايگان (كه در حال حاضر 10 نيمسال است) مي بايست درخواست كميسيون مي داد ولي جهت مساعدت به دانشجويان، فايل آنها تا نيمسال 12 باز است و نيازي به ارسال درخواست پيشخوان ندارند و شهريه 30 درصدي روز شمار خود را هنگام دفاع پرداخت مي نمايند.

شايان ذكر است دكتر شاقول در خصوص برخي از تمهيدات و تسهيلات حوزه معاونت آموزشي براي دانشجويان را به شرح زير اعلام نمود:

1.    قبلاً براي دانشجوي شهريه پردازي كه بنابه دلائلي مشمول مرخصي يا حذف ترم بدون احتساب مي شد شهريه ثابت آن نيمسال دريافت مي شد كه در حال حاضر با پيشنهاد حوزه معاونت آموزشي و تصويب هيات امنا دانشجو از پرداخت شهريه آن نيمسال معاف است.

2.    قبلاً براي دانشجويان دكتري كه در يك نيمسال به فرصت مطالعاتي اعزام مي شدند يك نيمسال سنوات در نظر گرفته مي شد كه در حال حاضر جهت تشويق دانشجويان دكتري براي استفاده از اين فرصت و پيشرفت و ارتقاي سطح رساله هاي آنها، آن نيمسال به عنوان يك نيمسال بدون احتساب در سنوات در نظر گرفته مي شود.  

3.    دانشجويان شهريه پرداز در هنگام ثبت نام صرفاً شهريه ثابت را پرداخت مي كنند و شهريه متغير آن نيمسال را با شهريه ثابت نيمسال بعد پرداخت مي كنند. ضمن اينكه بعضا مشاهده مي شد كه دانشجوي شهريه پرداز پس از واريز وجه و يا حتي حضور در كلاسها از تحصيل انصراف مي داد و مسلماً چون شهريه ثابت را پرداخت كرده بود، بايد به همان صورت تسويه حساب مي كرد ولي باز هم جهت مساعدت به اين دانشجويان اگر اين انصراف تا تاريخ مشخصي كه در مصوبه هيات امنا ذكر شده صورت گيرد، مبلغي از آن شهريه به دانشجو مسترد مي گردد.

4.    در مراجعات دانشجويان روزانه متوجه شديم كه آنها گمان مي كنند در صورت انصراف از تحصيل بايد به دانشگاه جريمه اي پرداخت كنند كه بايد عرض شود، دانشگاه بابت انصراف دانشجوي روزانه هيچ هزينه اي دريافت نمي كند ولي اگر دانشجو بخواهد مدارك قبلي خود را كه در پرونده به صورت امانت نگهداري مي شود، دريافت نمايد بايد هزينه آموزش رايگان اين مدت خود را در سامانه وزارت علوم تسويه كند و دانشگاه اصفهان هيچ نقشي در وصول اينگونه مبالغ ندارد.

 5.    همانطور كه مي دانيد دانشجويان كارشناسي در صورت كسب 3 ترم مشروطي محروم از تحصيل مي شوند. قبلاً خواه دانشجو شرايط خاص داشت خواه نداشت، درخواستش به كميسيون موارد خاص ارجاع و يك ترم به دانشجو فرصت داده مي شد تا وضعيت تحصيل خود را بهبود بخشد ولي اين نيمسال همراه با اخذ شهريه بود كه از ابتداي سال 96 اين موضوع ساماندهي شد و اگردانشجو شرايط خاص داشته باشد نه تنها فرصت يك ترم به ايشان داده مي شود بلكه از پرداخت شهريه هم معاف مي شود و اين نشان مي دهد كه دانشگاه به فكر درامدزايي از اين طريق نيست وگرنه هستند دانشجويان كارشناسي كه در شرف اخراجي قرار دارند و حاضرند با پرداخت شهريه ادامه تحصيل دهند ولي دانشگاه هيچگاه كيفيت آموزشي خود را فداي اينگونه مسائل نمي كند.  

گفتني است دكتر بيدرام نيز در پايان تصريح نمود: همانطور كه ذكر شد اين دانشگاه هيچگاه به دنبال درامدزايي از اين طريق نبوده و در بسياري موارد قبل از اينكه درخواست دانشجويان به اين حوزه برسد پيشنهادات خود را براي تعديل موارد بالا به هيات امنا ارسال كرده و آنجا هم معمولاً با پيشنهادات دانشگاه موافقت شده و خواهد شد. همچنين بايد تاكيد كنيم كه هيچ دانشجويي به دليل عدم پرداخت شهريه محروم از تحصيل نشده و همواره با راهكارهايي كه همكاران واحد حسابداري و اداره آموزش ما اتخاذ مي كنند مشكل دانشجو را به نحوي مرتفع مي نمايند.

 
تاریخ:
1398/03/26
تعداد بازدید:
2418
منبع:
Powered by DorsaPortal