۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر
برگزاري انتخابات نهايي شوراي مركزي صنفي دانشجويان دانشگاه اصفهان
انتخابات شوراي مركزي صنفي دانشجويان دانشگاه اصفهان با حضور معاون دانشجويي، مدير امور دانشجويي،13 نفر دبيران شوراي صنفي دانشكده ها و 2 نفر دبيران شوراي صنفي خوابگاه ها، برگزار و از بين 15 نفر دبيران شوراي صنفي واحدها، 9 نفر از دبيران با احراز اكثريت آرا به عنوان دبيران شوراي صنفي مركزي دانشگاه اصفهان انتخاب شدند.

 

 

 انتخابات شوراي مركزي صنفي دانشجويان دانشگاه اصفهان با حضور معاون دانشجويي، مدير امور دانشجويي،13 نفر دبيران شوراي صنفي دانشكده ها و 2 نفر دبيران شوراي صنفي خوابگاه ها، برگزار و از بين 15 نفر دبيران شوراي صنفي واحدها،  9 نفر از دبيران با احراز اكثريت آرا به عنوان دبيران شوراي صنفي مركزي دانشگاه اصفهان انتخاب شدند.

به گزارش وب سايت خبريuinews دكتر مرتضي حاج حسيني  معاون دانشجويي دانشگاه، ضمن عرض خيرمقدم به دبيران شوراي صنفي واحدها  به بيان تفاوت بين حق و امتياز، پرداخت و  ضمن بيان اين مطلب كه حق قابل سلب نيست اما امتياز قابل سلب است،  اظهار اميدواري نمود شوراي صنفي با نگاهي جامع تر، خود را نماينده همه دانشجويان بداند و دغدغه  حقوق همه دانشجويان را داشته باشد نه اينكه دغدعه حقوق قشر خاصي از دانشجويان را داشته باشد يا به دنبال گرفتن امتياز باشد و از حقوق دانشگاه و ساير دانشجويان غفلت نمايد. در اين راستا دكتر حاج حسيني به موضوع اجاره بهاي خوابگاه به عنوان مثال اشاره كرد و گفت: بر اساس قوانين صندوق رفاه اگر درصد وصول اجاره بهاي خوابگاه در هر نيمسال به 80 درصد نرسد، دانشگاه نمي تواند مطالبه اي بابت تجهيز و تعمير خوابگاه از صندوق رفاه دانشجويان داشته باشد و دود آن به چشم خود دانشجويان مي رود. اما اگر اين درصد به 100 برسد 60 درصد مبلغ وصول شده به دانشگاه مسترد مي گردد و درصورت كه دانشگاه اين مبلغ را براي تجهيز و تعمير خوابگاه هزينه كند، معادل اين مبلغ را نيز علاوه بر مبلغ قبلي بابت تجهيز و تعمير خوابگاه ها به دانشگاه كمك مي كند كه در واقع به معني بازگشت 120 درصدي اجاره بها به دانشگاه است كه براي خوابگاه ها هزينه مي شود و منفعت آن به خود دانشجويان مي رسد.

 وي افزود با اين حساب، تعداد محدودي از دانشجويان كه در پرداخت اجاره بهاي خوابگاه تاخير مي كنند، حقوق ساير دانشجويان  و نيز حقوق دانشگاه را ضايع مي نمايند.

دكتر حاج حسيني تصريح نمود: شوراي صنفي بايد اين اطلاعات را به دانشجويان منتقل كند و اجازه ندهند، عده اي محدود حقوق سايرين را پايمال كنند.  وي با بيان اين مطلب كه اين مبلغ در يكسال بالغ بر 1.5 ميليارد تومان مي شود، اظهار داشت: در صورتي كه درصد وصول اجاره بهاي خوابگاه به 90 درصد نرسد خوابگاه ها از آن محروم مي شوند.

در ادامه انتخابات شوراي مركزي صنفي دانشگاه با حضور معاون دانشجويي و مدير امور دانشجويي برگزار و  9 نفر از 15 نفر دبيران شوراي صنفي با احراز اكثريت آرا به عنوان دبيران شوراي صنفي مركزي دانشگاه اصفهان انتخاب شدند كه نتايج آن به شرح زير اعلام شد:

1. سيدحسين شفيعي دانشجوي مديريت دولتي ترم 6(دبير دانشكده اقتصاد و علوم اداري)

2. مهدي ربيعي-مهندسي شيمي ترم 6( دبير دانشكده فني و مهندسي)

3.مسعود غفوري- كامپيوتر ترم 6(دبير دانشكده كامپيوتر)

4. نيما عبادي-شيمي محض ترم 2(دبير دانشكده شيمي)

5. ريحانه رهبر-روانشناسي ترم 6( دبير دانشكده علوم تربيتي)

6. سميه عباسي-مديريت بازرگاني ترم 2( دبير سراي خواهران)

7. فرزانه پناهي-فلسفه ترم 4( دبير دانشكده ادبيات و علوم انساني)

8. سجاد جليل ازاد-زمين شناسي ترم 2 ارشد(دبير سراي برادران)

9. ميلاد صباغ زاده-زمين شناسي ترم 4 كارشناسي( دبير دانشكده علوم)

 شايان يادآوري است،  آقاي سيدحسين شفيعي به عنوان دبير شوراي صنفي دانشگاه و آقاي  مهدي ربيعي به عنوان نايب دبير شوراي صنفي دانشگاه انتخاب شدند.

در پايان دكتر حاج حسيني ضمن تبريك به منتخبين شوراي صنفي، اظهار داشت: انتظار اين معاونت از شوراي صنفي به عنوان شورايي برگزيده از بدنه دانشجويان و پل ارتباطي دانشجويان و مديريت، اين است كه هم مديريت دانشگاه را در جريان مشكلات و دغدغه هاي دانشجويان قرار دهند و هم دانشجويان را از محدوديت ها و فعاليت هاي مسئولان و روند پي گيري مسائل آگاه كنند و در حد امكانات و در چارچوب ضوابط، انتظارات دانشجويان را پيگيري و بازوي مشورتي مناسب براي مسئولان در مسائل صنفي و دانشجويي باشند و همچنين ظرفيت هاي خودشان را در يك تمرين اجتماعي وتعامل سازنده شكوفا نمايند.

 

 
تاریخ:
1398/04/01
تعداد بازدید:
788
منبع:
Powered by DorsaPortal