۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر
تحكيم روابط ايران و پاكستان مبتني بر تحكيم ديپلماسي علمي
وزير علوم تحقيقات و فناوري ايران در چهارمين نشست هيأت امناي بنياد علمي اكو و پنجمين نشست كميته اجرايي اين بنياد" از حمايت همه جانبه جمهوري اسلامي ايران و وزارت علوم تحقيقات و فناوري از بنياد علمي اكو خبر داد و بر تحكيم روابط علمي ايران و پاكستان تاكيد نمود.


دكتر منصور غلامي وزير علوم تحقيقات و فناوري ايران در چهارمين نشست هيأت امناي بنياد علمي اكو و پنجمين نشست كميته اجرايي اين بنياد" از حمايت همه جانبه جمهوري اسلامي ايران و وزارت علوم تحقيقات و فناوري از بنياد علمي اكو خبر داد و بر تحكيم روابط علمي ايران و پاكستان تاكيد نمود.

به گزارش وب سايت خبري Uinews دكتر غلامي وزير علوم تحقيقات و فناوري ايران در چهارمين نشست هيات امناي بنياد علمي اكو و پنجمن نشست كميته اجرايي اين بنياد با وزير علوم و فناوري پاكستان ديدار و بر تحكيم روابط اين دو كشور، مبتني بر تحكيم ديپلماسي علمي تاكيد نمود و در ادامه اظهار داشت: ظرفيت‌هاي بسيار خوب ايران در بخش هاي دانشگاهي، دانشجويي و پژوهشي، تبادل استاد و دانشجو و اجراي طرح‌هاي مشترك پژوهشي از جمله زمينه‌هاي همكاري بين دانشگاه‌هاي 2 كشور است. وي با اشاره به اينكه گسترش فعاليت‌هاي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي بستگي به فعال شدن بنيادهاي وابسته به آن مانند بنياد علمي اكو دارد، تصريح كرد: اين بنياد بر توسعه روابط علمي بين كشورهاي منطقه تمركز دارد و مي‌توان از اين فرصت به خوبي بهره مند شد.

شايان ذكر است در ادامه چادري فواد حسين (Chaudhry fawad hussain) وزير علوم و فناوري پاكستان در اين ديدار با تاكيد بر آمادگي اين كشور براي توسعه روابط علمي با ايران، گفت: زمينه‌هاي بسيار خوب همكاري در بخش‌هاي مختلف فناوري مانند نفت، كشاورزي، صنعتي، پزشكي، آينده پژوهي، نانو، زراعت و آبياري بين اين 2 كشور وجود دارد.وي با اشاره به سرعت زياد پيشرفت علم و فناوري در دنيا، افزود: كشورهاي منطقه به ويژه عضو اكو مي‌توانند با توسعه تبادلات علمي و فناوري در زمينه فناوري‌هاي برتر، قدم‌هاي بسيار خوبي بردارند.

يادآور مي شود دكتر هوشنگ طالبي رئيس دانشگاه اصفهان نيز، توسعه همكاري‌هاي بين المللي را از راهبردهاي اين دانشگاه عنوان كرد و افزود: تلاش داريم مشاركت با مراكز علمي مهم در سراسر دنيا بويژه كشورهاي همسايه و مسلمان را گسترش دهيم.دكتر هوشنگ طالبي افزود: بنياد علمي اكو توانايي كمك به دانشگاه اصفهان براي اجرايي شدن اين راهبرد را دارد و مي‌تواند به توسعه همكاري بين المللي دانشگاه اصفهان كمك كند.وي اظهار داشت: همكاري‌هاي علمي مشترك بين كشورهاي عضو اكو از جمله تبادل دانشجو در همه سطوح بويژه تحصيلات تكميلي، اجراي طرح‌هاي پژوهشي نوآورانه، توسعه آموزش و تبادل تجربه براي تقويت منابع سرمايه انساني مي‌تواند به بنياد علمي اكو براي استفاده از ظرفيت دانشگاه‌هاي عضو كمك كند.رئيس دانشگاه اصفهان به سابقه 70 ساله اين دانشگاه اشاره كرد و تصريح نمود: 70 سال از قدمت دانشگاه اصفهان كه در سال 1325 تاسيس شده است مي گذرد، اين دانشگاه كه جز 5 دانشگاه برتر جامع و 10 دانشگاه برتر كشور است، هر ساله پذيراي دانشجوياني در رشته هايي مانند علوم انساني، علوم پايه و فني و مهندسي مي باشد. در حال حاضر 13 دانشكده، 57 گروه آموزشي، 8 قطب علمي، 10 پژوهشكده و 32 گروه پژوهشي فعال، 71 رشته كارشناسي، 185 رشته كارشناسي ارشد و 119 رشته دكتري در اين دانشگاه فعال هستند.  و همچنين 650 نفر عضو هيأت علمي كه  بيش از 50 درصد از آنان در مرتبه علمي استادي و دانشياري هستند وظيفه ي تعليم و تربيت 15700 نفر دانشجو كه 50 درصد آنان در مقطع تحصيلات تكميلي در حال تحصيل هستند را بر عهده دارند.

 
 

همچنين دكتر غلامي وزير علوم تحقيقات و فناوري ايران در چهارمين نشست هيات امناي اكو اظهار داشت:  بنياد علمي اكو نهمين سال فعاليت هاي خود را پشت سر مي گذارد. باعث خوشبختي است كه اعلام نمايم جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو اكو و ميزبان سازمان همكاري اقتصادي به همراه ساير كشورها به خصوص جمهوري اسلامي پاكستلن، همكاري تنگاتنگي با بنياد علمي اكو داشته و در حوزه هاي گوناگون علوم و فناوري، ميزباني يا حمايت كرده است. مايلم يك بار ديگر حمايت جمهوري اسلامي ايران و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را از بنياد علمي اكو ابراز كنم.

دكتر غلامي در ادامه افزود: منطقه اكو با جمعيت 490 ميليون نفر، توليد ناخالص ملي(GDP)3,6 تريليون دلار و منابع طبيعي قابل توجه، ظرفيت مناسبي براي همكاري دارد. در جهاني كه بي ثباتي، ناامني و عدم اطمينان ناشي از دوران گذار بر آن سايه افكنده، همكاري هاي منطقه اي به خصوص ميان كشورهاي همسايه، راه حلي پايدارترو كم هزينه تر براي توسعه و پيشرفت است. همكاري در حوزه علوم،فناوري و نوآوري در جهاني كه هر روز شكاف ميان كشورهاي توسعه يافته با كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته بيشتر مي شود، يكي از بهترين و پايدارترين مسير هاي حركت منطقه اي است. در اين باره توجه شما را به چند نكته درباره همكاري هاي علمي و فناوري اكو جلب مي كنم:

اول ، همانگونه كه جمهوري اسلامي ايران در جلسات قبل هيات امنا تاكيد كرده، بنياد علمي اكو و در سطحي گسترده تر منطقه اكو، نيازمند نقشه راهي جامع براي همكاري در زمينه علوم و فناوري است. اين كه علوم و فناوري منطقه در كجاي جهان امروز قرار دارد؟ بايستي در كدام مسير حركت كند و در ميان مدت و بلند مدت به چه جايگاهي برسد، نيازمند يك نقشه راه مشترك در بستر زماني مناسب است. هرچند طي سال هاي گذشته حوزه هاي اولويت دار براي همكاري هاي علمي و فناوري بنياد علمي اكو تعيين شده كه بايد از دست اندر كاران آن قدرداني كرد.

دوم، بنياد علمي اكو طي سال هاي گذشته فعاليت هاي قابل توجهي انجام داده كه شايسته تقدير است. با اين حال كشورهاي منطقه نيازمند ورود به حوزه هاي جديدتر و جدي تري از همكاري هاي علمي و فناوري مشترك هستند. در كنار برگزاري سمينارها، كارگاه هاي آموزشي و كنفرانس هاي بين المللي كه فعاليت هاي مفيدي هستند پيشنهاد مي شود كه بنياد علمي اكو وارد حوزه هاي جدي تري مانند اجزاي پروژه هاي مشترك،انتقال فناوري،تبادل دانشمندان و دانشجويان شود. استفاده از تجارب ساير سازمان هاي منطقه اي و به كارگيري آن در زمينه هاي بومي منطقه اي در اين زمينه حائز اهميت است.

سوم، همه كشورهاي منطقه از جمله كشور ما ايران، كمابيش با مشكلات اقتصادي دست و پنجه نرم مي كنند. تحريم هاي ظالمانه و ضد حقوق بشري ايالات متحده آمريكاه دشواري هاي موجود را بيشتر كرده است. هرچند معتقديم كه دانش، علم و فناوري تحريم كردني نيست و ايران شرايط دشوار امروز را با موفقيت پشت سر خواهد گذاشت، ولي ما و منطقه اكو نيازمند برنامه ريزي دقيق تر، بر اساس ظرفيت ها و توانايي هاي موجود و درك مناسب از چالش ها و دشواري ها پيش رو هستيم. همكاري هاي علوم، فناوري و نوآوري در منطقه اكو، بايستي با در نظر گرفتن جنبه هاي اقتصادي و عوايد و منافع اقتصادي آن ها براي منطقه برنامه ريزي شود. حال كه تبادلات مالي با مشكلات اجرايي مواجه شده، مناسب است از ظرفيت هاي جايگزين كشورهاي عضو همچون ارايه بورس، ارايه فرصت مطالعاتي و طرح هايي مانند اجراي پروژه هاي تحقيقاتي با اساتيد مشترك بهره برداري نماييم.

جمهوري اسلامي ايران با جمعيت دانشجويي 3.4  ميليون نفر كه حدود يك ميليون نفر آن ها در تحصيلات تكميلي تحصيل مي كنند، بر اساس ايندكس هاي مهم ISI و Scopus بيشترين رشد در توليدات علمي دنيا را طي 10 سال اخير داشته است. ايران با 41 پارك علم و فناوري و 29 دانشگاه بزرگي كه بر اساس اعلام Times Higher Education جز دانشگاه هاي برتر دنيا قرار گرفته است. با تمامي ظرفيت هاي خود از بنياد علمي اكو حمايت و پشتيباني مي نمايد.

گفتني است وزير علوم، تحقيقات و فناوري و وزير علوم و فناوري پاكستان براي حضور در چهارمين اجلاس هيأت امناي بنياد علمي اكو و پنجمين نشست كميته اجرايي به اصفهان سفر كردند.

دومين روز چهارمين اجلاس هيأت امناي بنياد علمي اكو و پنجمين نشست كميته اجرايي آن روز سه‌شنبه 18 تير ماه سال جاري، با حضور وزراي علوم كشورهاي پاكستان و ايران و دبيركل اكو و هيأت بلند پايه كشورهاي عضودر سالن اجلاس معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه اصفهان آغاز شد.انتخابات رياست جديد بنياد، بررسي و تبادل نظر براي مشكلات علمي اين سازمان و بحث و بررسي درباره موضوع برنامه منطقه‌اي علم و فناوري در حوزه اكو از جمله برنامه‌هاي اين اجلاس 2 روزه است.در نخستين روز اين اجلاس در جلسه كميته اجرايي اين بنياد در زمينه طرح‌هاي علمي مشترك بحث و تبادل نظر شد.

بنياد علمي اكو(ECOSF) سازماني بين‌دولتي متشكل از 10 كشور اسلامي شامل افغانستان، پاكستان، آذربايجان، تركمنستان، قزاقستان، قرقيزستان، تركمنستان، ازبكستان، تركيه و ايران است كه هدف اصلي آن توسعه اقتصادي در منطقه اكو بر پايه ارتقا علم، فناوري و نوآوري است.اين سازمان با پوشش 360 ميليون نفر كه يك چهارم جمعيت مسلمانان جهان را تشكيل مي‌دهد، بزرگترين تشكل اقتصادي جهان اسلام محسوب مي‌شود.چهارمين نشست هيأت امناي بنياد علمي اكو (ECOSF) با حضور هيأت‌هاي عالي رتبه كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو) به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص سياستگذاري و برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي علمي اين بنياد در سطح منطقه براي 2 سال آينده برگزار مي‌شود.

 

 
تاریخ:
1398/04/18
تعداد بازدید:
119
منبع:
Powered by DorsaPortal