۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر
مراسم بزرگداشت هفته دولت و تقدير از خدمات كارمندان دانشگاه اصفهان
به مناسبت بزرگداشت هفته دولت ، مراسم روز كارمند و تقدير از كارمندان بازنشسته و نمونه با حضور هيات رئيسه و كاركنان دانشگاه در تالار شريعتي برگزار شد.


به مناسبت بزرگداشت هفته دولت ، مراسم روز كارمند و تقدير از كارمندان بازنشسته و نمونه با حضور هيات رئيسه و كاركنان دانشگاه در تالار شريعتي برگزار شد.


به گزارش وب سايت خبريuinews در اين مراسم دكتر هوشنگ طالبي رئيس دانشگاه اصفهان ضمن گراميداشت هفته دولت، زحمات يك ساله كاركناني كه دستاوردهاي ملي و بين المللي ارزشمندي را براي دانشگاه حاصل نموده را، برگ زريني بر افتخارات 70 ساله اين دانشگاه دانست.

وي در ادامه ضمن اشاره به تحريم هاي ناعادلانه آمريكا عليه ايران و فرآهم آمدن مشكلات اقتصادي براي جامعه اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران از بدو تشكيل مورد تحريم هاي آمريكا قرار داشته اما از سال 84 اين تحريم ها وارد دور تازه اي شد. در حال حاضر ايران با بي سابقه ترين تحريم ها در تاريخ خود روبرو است به طوري كه مي توان در باره آن اصطلاح جنگ اقتصادي را به كار برد. در مجموع با وجود شدت و گستردگي تحريم ها ايران در مقابل موج تحريم ها منفعل نبوده و توانسته با تدابيري كه تا كنون براي مقابله با آن ها اتخاذ نموده از پيامدهاي منفي آن جلوگيري نمايد.

رييس دانشگاه تصريح نمود: طبيعتا" فشار هاي اقتصادي بر روي مجموعه دانشگاه نيز بي تاثير نبوده و با توجه به كسري بودجه دولت ، دانشگاه مجبور است كه صرفا به پرداخت حقوق كاركنان بپردازد و اين درحالي است كه هدف دانشگاه آموزش و پژوهش است و اگر امكانات آموزشي و پژوهشي فرآهم نباشد، وظيفه اصلي دانشگاه خدشه دار مي شود.

خوشبختانه با سخت كوشي اساتيد و فعاليت دانشجويان ، توليدات علمي ارزشمندي به جهان ارايه نموده ايم. وي از همه فرهيختگاني كه  اين برگ هاي زرين را در دفتر افتخارات دانشگاه ثبت مي نمايند تشكر و قدرداني نمود.

دكتر طالبي در ادامه تصريح نمود: آمار ارايه شده حاكي از آن است كه دانشگاه اصفهان نسبت به ساير دانشگاه ها وضعيت نسبتا" ارزاني در زمينه هاي هزينه هاي پرسنلي، حق مديريت، اضافه كاري و ... دارد ولي با اين وجود سعي شده تسهيلات رفاهي و اداري براي كاركنان به نحو مطلوب فراهم شود.

رييس دانشگاه گزارشي نيز از فرآيند اعمال مدارك و رتبه بندي و ارتقا كاركنان در يك سال اخير ارايه و از روند مثبت و رو به رشد اين تسهيلات براي كاركنان خبر داد.

دكتر طالبي همچنين در مورد نقش كارمندان در پيشبرد اهداف سازماني در صحنه هاي مختلف خدمتگذاري ايراد سخن نمود و خواستار همكاري و همفكري همه كاركنان در راستاي سياستگذاري مديران ارشد كشور به منظور مقابله با تحريم ها و بهبود شرايط موجود شد.

وي در پايان، اثر گذاري دانشگاه در يك سال اخير را مديون تلاش و همت اعضاي هيات علمي، دانشجويان و كاركنان خدوم دانشگاه دانست و در ادامه ضمن گراميداشت هفته دولت از زحمات بي دريغ كاركنان  تلاشگر دانشگاه تقدير و تشكر به عمل آورد.

شايان ذكر است در ادامه دكتر شمس سولاري مدير امور اداري دانشگاه نيز ضمن ارايه گزارش مبسوطي از فعاليت‌هاي انجام شده در سال گذشته حوزه معاونت اداري و مالي،  اظهار داشت:

تبديل وضعيت نيروهاي مشمول راي 555 از قراردادي به پيماني انجام و حكم تبديل وضعيت كليه‌ي افراد واجد شرايط صادر شده است. همچنين با مسئولين وزارت عتف و سازمان اداري و استخدامي كشور براي تدوين ضوابطي كه براساس آن بتوان نيروهاي قراردادي را به پيماني تبديل وضعيت نمود، رايزني انجام شده كه به به دليل مخالفت سازمان اداري و استخدامي تا كنون بي‌نتيجه بوده است. البته موافقت اوليه سازمان اداري و استخدامي اخذ شده و دانشگاه‌ها نيازهايشان را به وزارت عتف اعلام كرده‌اند.

مدير امور اداري دانشگاه در ادامه افزود: احكام كارگزيني سال 98 بلافاصله بعد از صدور بخش‌نامه دولت صادر شد.  ولي در مسير صدور احكام افزايش حقوق سال 98 سه مانع وجود داشت كه شامل موارد زير بود: مولي ت

روش اجرا پيچيده و دستورالعمل مبهم بود،بين دولت و مجلس اختلاف وجود داشت ودستورالعمل براساس قانون مديريت خدمات كشوري نوشته شده بود كه با آيين نامه اعضاي غير هيات علمي تفاوت اساسي دارد.

 لازم به ذكر است، بعضي از دانشگاه‌ها هنوز احكام سال 98 را صادر نكرده‌اند.  ولي در دانشگاه اصفهان احكام همكاران مشمول قانون كار فروردين ماه و همكاران مشمول آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيات علمي ارديبهشت ماه صادر شد.به پيشنهاد دانشگاه اصفهان جلسه‌اي با حضور دبيران مناطق امور اداري دانشگاه‌ها در وزارت عتف تشكيل و نسبت به اجراي روش واحد براي صدور احكام افزايش حقوق سال 98 توافق شد.براساس روش توافق شده، احكام تعدادي از همكاران در دانشگاه تغيير جزيي مي‌نمايد. اين تغيير در زمان تمديد قرارداد و يا اعطاي پايه‌ي ساليانه اعمال مي‌گردد.چيده و دستورالعمل مبهم 55555

دكتر شمس در ادامه به تشريح اجراي ماده 37 آيين نامه كه در مورد سختي كار است اشاره نمود و اظهار داشت: فرآيند اداري انجام و براي حدود 50 نفر حكم صادر شده .با توجه به اين كه همكاران در طول سال هاي اجراي آيين نامه تغيير نوع و محل كار داشته اند فرايند صدور احكام وقت گير است ولي صدور احكام افراد مشمول ادامه دارد.  


 وي در ادامه در خصوص اقدام براي كاهش مشكلات بانوان در ايام مرخصي زايمان اظهار داشت:

 بين دانشگاه‌ها و سازمان تامين اجتماعي در رابطه با پرداخت حقوق 6 ماه اول ايام مرخصي زايمان اختلاف وجود دارد.

ج پيگيري حقوقي درخواست بانوان مشمول بيمه تامين اجتماعي براي دريافت حقوق 6 ماه اول مرخصي زايمان از سازمان تامين اجتماعي انجام شده و به دليل تناقض آراء صادره، درخواست طرح موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت اداري شده است. ش

با صدور راي هيات عمومي ديوان تكليف روشن مي‌شود.

وي تصريح نمود: حقوق سه ماه آخر كه تكاليف دانشگاه است براي مشمولين تامين اجتماعي دو سوم پرداخت مي شد كه مقرر شد حقوق اين ايام به صورت كامل پرداخت شود و احكام مربوط به سال هاي قبل هم اصلاح و پرداخت كامل حقوق انجام شد. كاهش ساعت كار بانوان داراي فرزند زير شش سال از ابتداي سال 98 نيز اجرا گرديد.

دكتر شمس سولاري افزود: ادامه فرايند بازخواني و تكميل پرونده كاركنان دانشگاه و ثبت اطلاعات پرونده در سامانه كارگزيني از سال قبل شروع شده است و هنوز ادامه دارد ونواقص موجود در پرونده‌هاي خوانده شده مشخص و رفع شده‌اند.

لازم به ذكر است براي پرونده‌هاي بازخواني شده اشكالات موجود در پرونده‌ها مانند:عدم پرداخت حق بيمه يا كسورات بازنشستگي،ثبت نشدن حق بيمه يا كسورات پرداخت شده در پايگاه اطلاعات سازمان بيمه يا بازنشستگي،عدم انتقال حق بيمه از يك صندوق به صندوق ديگرمشخص شده‌است.

بعضي از اين اشكالات مثل عدم پرداخت حق بيمه و بازنشستگي و يا عدم ثبت آن در پايگاه‌هاي اطلاعاتي سازمان‌هاي ذيربط متوجه دانشگاه است.رفع اين اشكال با رعايت الويت براي همكاراني كه در شرف بازنشستگي هستند در حال انجام است.

مدير امور اداري همچنين اظهار داشت: براساس قانون عنوان شغل در قرارداد، ابلاغ كارگزيني، شغل محوله و عنوان شغلي كه در فهرست ارسالي به بيمه آورده شده بايد همخواني داشته باشد.

سال قبل اصلاح قراردادهاي نيروهاي مشمول قانون كار انجام شدواصلاح قراردادهاي سال 99-98 كليه‌ي كاركنان در دستور كار است. در آيين نامه‌ي جديد استخدامي اعضاي غير هيات علمي امكان اعطاي شغل مديريتي به كاركنان قراردادي فراهم شده است در قراردادهاي جديد مديريت همكاران قراردادي واجد شرايط در قراردادها وارد مي‌شود. در نتيجه:حق بيمه و بازنشستگي پرداخت مي‌شود و پرداخت خارج از شمول نيست.

بهره‌مندي از امتيازات اجتماعي يك مقطع تحصيلي بالاتر رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور درجبهه نيز مورد توجه قرار دارد و با توجه به نامه وزارت علوم كه براساس نظر مدير كل اداره‌ي لوايح، تدوين و تنقين قوانين و مقررات تنظيم شده است، تاريخ اجرا 98/2/22 اعلام شده و تعدادي از احكام صادر شده است.

لازم به ذكر است، ارتقا رتبه ، اعمال مدرك ، برگزاري دوره هاي تخصصي، عمومي، تغيير سامانه تردد،ارايه تسهيلات براي بازنشستگان پيش از موعد ،آموزش كاركنان، ورزش و سلامت كاركنان،برگزاري كلاس هاي آموزشريا،براي فرزندان كاركنان در تابستان،تجليل از كارمندان ورزشكار،برنامه ريزي براي اجراي فاز دوم چكاپ كاركنان، افزايش اماكن اقامتي از طريق عقد تفاهم نامه با ساير موسسات و دانشگاه ها و ديگر خدمات رفاهي از جمله فعاليت هاي حوزه معاونت اداري و مالي دانشگاه در راستاي بهبود وضعيت كاركنان بوده است.

همچنين در بخشي از اين مراسم آقاي درخشان نماينده شوراي كاركنان بيانيه اي كه شامل مطالبات و درخواست هاي كاركنان بود را قرائت و به اطلاع هيات رييسه و كارمندان حاضر در جلسه رساندند.

گفتني است اين مراسم با حضور هيات رييسه دانشگاه در روز چهارشنبه 6 شهريور در محل تالار شريعتي برگزار و از كارمندان نمونه دانشگاه و كارمندان بازنشسته تقدير به عمل آمد.

 
 
تاریخ:
1398/06/06
تعداد بازدید:
783
منبع:
Powered by DorsaPortal