۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ بهمن
مراسم بزرگداشت روز جهاني معلولين به ميزباني دانشگاه اصفهان
مراسم بزرگداشت روز جهاني معلولين به ميزباني دانشگاه اصفهان و با همكاري اداره كل بهزيستي ،اداره كل آموزش و پرورش استثنايي،مجمع تشكل هاي معلولين،معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري و هيات ورزش معلولين استان اصفهان در محل سالن نيلفروشزاده دانشگاه اصفهان برگزار شد.


  مراسم بزرگداشت روز جهاني معلولين به ميزباني دانشگاه اصفهان و با همكاري اداره كل بهزيستي ،اداره كل آموزش و پرورش استثنايي،مجمع تشكل هاي معلولين،معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري و هيات ورزش معلولين استان اصفهان در محل سالن نيلفروشزاده دانشگاه اصفهان برگزار شد.

 

به گزارش وب سايت خبري uinews دكتر محمد رضا عابدي رييس دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان در اين مراسم، ضمن بزرگداشت روز جهاني معلولين اظهار داشت: زماني افراد ناتوان صرفا به ايجاد مهارت فكر مي كردند ولي امروز از مهارت به شايستگي مي انديشند. بي ترديد در آينده به افراد فراشايسته نيازمنديم . دكتر عابدي همچنين به عنوان نتيجه گيري سه موضوع را مورد بحث و بررسي قرار داد و افزود: موضوع اول نعمت هاي اين جلسه است چرا كه اين گردهمايي به مديران يادآور مي شود كه به مسئوليت فكر نكنند بلكه به تعهد بينديشند. موضوع دوم اين است كه در اين همايش توانايي دوستان معلول را از نزديك مي بينيم و موضوع سوم مسير شغلي افرادي است كه به ظاهر ناتوانند. بايد مسير شغلي كه آنان را به سمت استقلال سوق مي دهد ترسيم شود.

 

شايان ذكر است دكتر نوروزي دبير اجرايي اين همايش نيز اظهار داشت: در اين همايش 1500 نفر از افراد داراي نيازهاي ويژه شركت كردند و اين همايش هرساله به ميزباني دانشگاه اصفهان و همكاري آموزش هاي توان بخشي در استان مثل بهزيستي و سازمان استثنايي و هيات معلولين برگزار مي شود.

دكتر نوروزي در ادامه افزود: روز سوم دسامبر برابر با 12 آذرماه از طرف سازمان جهاني بهداشت بعنوان روز جهاني معلولين تعيين شده است كه هرساله اين روز از طرف افراد داراي نيازهاي ويژه، خانواده ها، مربيان و سازمانهاي متولي آموزش و توانبخشي جشن گرفته مي شود. در دانشگاه اصفهان سه سالي است كه همايش روز جهاني معلولين به ميزباني دانشگاه اصفهان و همكاري سازمانهاي متولي آموزش و توانبخشي شامل سازمان بهزيستي استان، سازمان آموزش و پرورش استثثناي، اداره كل آموزش و پرورش، دبير فدراسيون ورزشي جانبازان و معلولين، هيئتها و مجامع  معلولين در دانشگاه اصفهان برگزار مي گردد. شعار امسال روز جهاني افراد داراي نيازهاي ويژه، " ارتقاء مشاركت افراد داراي معلوليت براي دست يابي به توسعه فراگير، عادلانه و پايدار" مي باشد.  وي در ادمه افزود: مسلما براي مشاركت افراد معلول در جامعه، در درجه اول بايد نگرش عموم مردم نبسبت به توانمندي هاي اين افراد مثبت بوده و در راستاي استقلال افراد معلول در جامعه قدم هاي اساسي برداشته شود. الان متاسفانه شرابط به صورتي مي باشد كه در جامعه به دليل موانع نگرشي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، محيطي و موانع فردي، به آموزش و توانبخشي اين افراد توجه چنداني نمي شود. سازمان هاي متولي امور آموزش و توانبخشي افراد معلوليت هچون سازمان هاي بهزيستي و استثنايي به دليل كمبود بودجه و با نبودن بودجه كافي قادر نيستند بخوبي از عهده وظايف خود در قبال معلولين بر آيند و متاسفانه در غالب موارد عاجز از ارائه خدمات تخصصي خود به افراد داراي نيازهاي ويژه مي باشند. تصويب لايحه حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت در سال 96 توسط مجلس شوراي اسلامي يكي از نقاط اميد افراد داراي معلوليت در زمينه احقاق حقوق خود در جامعه بوده ولي متاسفانه به دليل عدم ضمانت اجرايي هيچ يك از حقوق در نظرگرفته شده از قبيل مناسب سازي اماكن عمومي و معابر براي افراد داراي معلوليت، آموزش، اشتغال، ازدواج، حق بهره برداري از منابع عمومي، مسكن و وسيله نقليه مناسب براي افراد داراي معلوليت هنوز عملي نشده است. براي اجراي 34 ماده اي كه در لايحه قانون حمايت از افراد داراي معلوليت در نظر گرفته شده، متاسفانه از طرف دولت بودجه لازم تصويب نشد و علي رغم اعتراض بسياري از افراد داراي معلوليت به اين مسئله، توجه مناسبي از طرف دولتمردان به اين مشكل نشد و 34 ماده لايحه قانون حمايت از افراد داراي معلوليت فقط بر روي كاغذ نوشته شده و به دليل عدم ضمانت اجرايي قانون، افراد داراي معلوليت هنوز بعد از حقوق خود محروم مي باشند و نمي توانند همچون ساير افراد غير معلول به عنوان شهروندان جامعه عادي زندگي كنند. در همايش روز جهاني معلولين در دانشگاه اصفهان، سعي بر آن شد كه بار ديگر با حضور مسئولان محترم سازمانها و نمايندگان مجلس و حضور گسترده افراد داراي معلوليت بهمراه خانواده ها و مربيان زحمت كش آنان، خواسته ها و نيازهاي افراد معلول مجددا به گوش مسئولان رسيده شود و افراد داراي معلوليت توانستند صداي خود را به مسئولان محترم برسانند كه اگر شعار  روز جهاني افراد داراي معلوليت از طرف سازمان جهاني بهداشت  " ارتقاء مشاركت افراد داراي معلوليت براي دست يابي به توسعه فراگير، عادلانه و پايدار" نامگذاري شده است، تنها راه ارتقاء مشاركت افراد داراي معلوليت براي دست يابي به توسعه فراگير، عادلانه و پايدار اجراي درست تمامي 34 ماده لايحه قانون حمايت از افراد داراي معلوليت در جامعه ما مي باشد. درمان مناسب، آموزش مناسب، مناسب سازي اماكن و معابر، اشتغال، ازدواج، مسكن، وسيله نقليه مناسب، قابل دسترس بودن كليه خدمات براي افراد داراي معلوليت همه و همه از جمله نيازهايي مي باشد كه براي عملي شدن اين شعار روز جهاني افراد داراي معلوليت لازم و ضروري است و تمامي اقشار جامعه و مسئولان سازمانهاي متولي امور آموزشي و توانبخشي و در راس آن، دولت بايد به نيازهاي افراد داراي معلوليت توجه كرده و براي احقاق حقوق افراد داراي معلوليت اهتمام جدي از خود نشان دهند. براي اين منظور يكي از راههايي كه دولت بايستي به آن توجه كند، رعايت شايسته سالاري در انتساب مسئولان سازمانهاي تخصصي بهزيستي و استثنايي كشور مي باشد كه در راستاي فرمايش مقام معظم رهبري، مبني بر استفاده از وجود افراد متخصص و دلسوز براي خدمت رساني بهتر به مردم و افراد معلول بايد توجه شود تا انشاء الله زمينه ارتقاء مشاركت افراد داراي معلوليت براي دست يابي به توسعه فراگير، عادلانه و پايدار فراهم گردد. به اميد روزي كه تمامي عزيزان داراي نيازهاي ويژه بتوانند در جامعه عادي از تمامي حقوق خود به عنوان شهروند جامعه استفاده كنند. در پايان از تمامي عزيزاني كه ما را در برگزاري اين همايش با شكوه در دانشگاه اصفهان ياري كردند اعم از عزيزان داخل دانشگاه شامل هيات رييسه محترم دانشگاه، حراست و انتظامات، روابط عمومي، رياست محترم دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي و گروه روانشناسي و آموزش كودكان با نيازهاي خاص، انجمنهاي علمي روانشناسي و آموزش كودكان با نيازهاي خاص، روانشناسي، علوم تربيتي و مشاوره و كليه دانشجويان عزيز و علاقمند  و همچنين از عزيزان همكار خارج از دانشگاه شامل مسئولان محترم و كاركنان محترم سازمان هاي بهزيستي استان، اداره كل آموزش و پرورش و سازمان آموزش و پرورش استثنايي استان، دانشگاه علوم پزشكي، شهرداري اصفهان، اداره كل تربيت بدني استان، دبير فدراسيون ورزشي جانبازان و معلولين استان، مسئولان و نمايندگان محترم هياتها و انجمن هاي معلولين و همچنين كليه افراد داراي معلوليت و خانواده هاي معزز انان كه ما را در برگزاري هرچه با شكوهتر اين همايش بزرگ ياري كردند تشكر و قدرداني كنم از خداوند بزرگ سلامتي امام زمان، حضرت مهدي (عج) و كليه مسئولان محترم و خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و در راس آن، مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي و مردم عزيز و شرافتمند و شهيد پرور را از خداوند مهربان خواستارم.

 

 

شايان ذكر است اين مراسم به همت دكتر نوروزي عضو هيات علمي گروه روانشناسي با نياز هاي خاص و دبير اجرايي همايش و با حضور تني چند از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رييس سازمان بهزيستي استان اصفهان، نماينده استاندار و همچنين مديران ارشد استاني و دانشگاهي روز سه شنبه 12 آذرماه در محل سالن ورزشي نيلفروشزاده دانشگاه اصفهان با استقبال بي نظير دانشجويان، جامعه معلولين و ارگان هاي ذي ربط برگزار شد.

 
تاریخ:
1398/09/12
تعداد بازدید:
87
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الكترونيكي شما
شماره تلفن
توضيحات
تغییر کد امنیتی
كد امنيت
Powered by DorsaPortal