۱۳۹۹ سه شنبه ۱۳ خرداد
فعاليت هاي جامعه محور دانشگاه اصفهان مبتني بر فرانگري در علوم زيستي
دكتر طالبي در اولين جلسه مشترك هيات رييسه دانشگاه و اعضاي هيات علمي دانشكده علوم و فناوري هاي زيستي بر فعاليت هاي جامعه محور دانشگاه اصفهان مبتني بر فرانگري در علوم زيستي تاكيد نمود.


دكتر طالبي در اولين جلسه مشترك هيات رييسه دانشگاه و اعضاي هيات علمي دانشكده علوم و فناوري هاي زيستي بر فعاليت هاي جامعه محور دانشگاه اصفهان مبتني بر فرانگري در علوم زيستي تاكيد نمود.

به گزارش وب سايت خبريuinews دكتر هوشنگ طالبي رييس دانشگاه اصفهان در اولين جلسه مشترك هيات رييسه دانشگاه و اعضاي هيات علمي دانشكده علوم و فناوري هاي زيستي، آينده دنيا را مبتني بر علوم زيستي دانست و اظهار داشت: ماموريت دانشگاه  حركت به سمت توسعه دانش بر مبناي رفع نيازهاي جامعه است و فعاليت هاي جامعه محور دانشگاه بايد فراروي فعالين عرصه علم و دانش قرار گيرد تا در راستاي توسعه دانش گام هاي موثرتري برداشته شود. 

دكتر طالبي در ادامه ضمن ارايه گزارش مبسوطي از حضور دكتر سرنا ستاري معاون علمي و فناوري رييس جمهور و افتتاح ناحيه نوآوري در دانشگاه اصفهان اظهار داشت: ناحيه نوآوري و فناوري دانشگاه اصفهان در مساحت 32 هكتار شامل مركز نوآوري صنايع و سرگرمي، مركز رشد و نوآوري، كريدور جامع دانش، نخستين Fablab دانشگاهي كشور و شتاب دهنده ي صنايع خلاق به منظور حمايت از نوآوري و كارآفريني در دانشگاه اصفهان ،صبح روز شنبه19بهمن، با حضور دكتر سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهور و رئيس بنياد علمي نخبگان، به طور رسمي افتتاح شد.

رئيس دانشگاه اصفهان تاكيد كرد: ناحيه نوآوري و فناوري ضمن اين كه در مالكيت دانشگاه است با كاربري نوآوري خود مي تواند استارتاپ ها و شركت هاي مختلف را در خود جاي دهد. هدف ما تنها آموزش، پژوهش و كارآفريني نيست، بلكه حركت شتابان به سوي دانشگاه نسل چهارم است. دانشگاه نسل چهارم با هدف درآميختگي فرهنگي با جامعه خود و گستره نيازهاي جامعه اعم از فناورانه، اجتماعي و ساير نيازهاي اساسي، سعي در حل مشكلات جامعه دارد.

دكتر طالبي همچنين تصريح نمود: حضور مجموعه هاي ورزشي،فرهنگي، مذهبي، رفاهي مانند رستوران ها و سلف در ناحيه شمالي دانشگاه و همچنين مجاورت اين ناحيه با منطقه شهري، دانشگاه را برآن داشت تا سياست هاي نويني در راستاي اثرگذاري بيشتر در جامعه انجام و اقدام به راه اندازي ناحيه فناوري در دانشگاه نمايد.  

وي همچنين بر فرانگري در حوزه زيست فناوري تاكيد و خواستار توجه برتنوع ابعاد فعاليت ها در اين حوزه شد و اظهار داشت: تعصب شما براي علوم زيست شناسي قابل تقدير است ولي با افزايش وسعت ديد، مي توان بر اثرگذاري و اثر پذيري علوم زيستي بر علوم ديگر، بيشتر واقف شد.  

رييس دانشگاه ابراز اميدواري نمود كه با انتقال دانشكده علوم زيستي به ساختمان جديد، ساختمان مكملي نيز در كنار اين دانشكده تاسيس و در توسعه اين دانشكده مثمر ثمر باشد.

دكتر طالبي رويكرد دانشگاه هاي نسل سوم را كارآفرينانه و دانشگاه هاي نسل چهارم را نوآورانه و جامع دانست و ابراز اميدواري نمود كه فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه محدود به راهنمايي پايان نامه نباشد بلكه بر مبناي رفع  نيازهاي ملي و جهاني طراحي و مورد استفاده قرار گيرد. دكتر طالبي  Publication (پابليكيشني) را داراي ارزش و اعتبار دانست كه نگاه آينده نگرانه داشته باشد. Publication ممكن است يك شاخص ارزيابي باشد ولي تنها شاخص نيست بلكه مهم اين است كه افق ديد شما براي فعاليت هاي آينده چيست و كدام معضل جامعه را برطرف مي نمايد.  

لازم به ذكر است، دكتر ميرخاني معاون اداري و مالي دانشگاه نيز ضمن تاكيد بر استفاده و برخورداري، از فضاي مناسب در دانشكده ها اظهار داشت: ساختمان جديد دانشكده علوم زيستي و فناوري در حال حاضر آماده بهره برداري است. وي خاطرنشان ساخت: حدود 6000 متر از اين ساختمان سهم دانشكده علوم زيستي و فناوري است و قابليت بهره برداري را دارا مي باشد. دكتر ميرخاني در ادامه افزود: با حضور 42 نفر عضو هيات علمي و چشم انداز توسعه اين دانشكده، فضاي موجود كفايت نمي كند ولي راه حلي كه  براي رفع اين كمبود فضاي فيزيكي در نظر گرفته ايم، راه اندازي ساختمان مكمل در كنار اين دانشكده است.

 معاون اداري و مالي، با تاكيد بر حفظ و حراست از بيت المال در دانشگاه ، تصريح نمود: آيندگان دانشگاه را قضاوت خواهند كرد و هر هزينه اي كه براي ساخت اين دانشكده انجام شده مسئوليت و پاسخگويي ما و اعضاي هيات علمي اين دانشكده در مقابل آيندگان را دوچندان مي نمايد. دكتر ميرخاني همچنين خواستار بهره برداري مطلوب دانشكده علوم زيستي از اين ساختمان شد و در مورد ساخت سريع ساختمان مكمل قول مساعدت داد. 

 

شايان ذكر است دكتر حجت ا... سعيدي رييس دانشكده علوم و فناوري هاي زيستي نيز ضمن ارايه گزارش مبسوطي از معرفي و فعاليت هاي اين دانشكده اظهار داشت: شروع فعاليت آموزشي گروه زيست شناسي در سال 1343 با مديريت دكترمحمد فتاح در دانشكده علوم واقع در كوي شازده ابراهيم و انتقال به دانشكده علوم دانشگاه همزمان با ايجاد پرديس دانشگاه اصفهان در خيابان هزار جريب و انتقال به قسمتي از دانشكده جديدالتاسيس پزشكي انجام و استقرار همراه گروه زمين شناسي در ساختمان مشترك در سال 1360 و  پيوستن تعدادي از اعضاي هيات علمي سابق انستيتو باغباني به گروه در سال 1363 و ايجاد گرايش هاي علوم گياهي، علوم جانوري، ميكروبيولوژي و زيست شناسي دبيري در دوره كارشناسي و ايجاد دوره كارشناسي ارشد علوم گياهي با 2 گرايش در سال 1364 و سپس دوره كارشناسي ارشد ميكروبيولوژي بود. اولين دوره دكتري در سال 1375 تاسيس شد، درهمين سال با توجه به گسترش گروه زيست شناسي محل آن به ساختمان سابق دانشكده ادبيات انتقال يافت. در سال 1380 رشته ژنتيك فعاليت خود را آغاز نمود تاسيس گروه زيست فناوري در سال 1387 با انتقال رشته رشته مهندسي شمي – بيوتكنولوژي از دانشكده مهندسي تاسيس دانشكده علوم و فناوري هاي زيستي در سال 1398 صورت پذيرفت.

وي در ادامه، اهداف كلي تشكيل اين دانشكده راتوسعه فضاي مجازي و زير ساخت هاي لازم براي امور پژوهشي،تشكيل هسته هاي پژوهشي ماموريت گرا،جهت دهي به فعاليت هاي پژوهشي متناسب با نيازهاي جامعه،ارتقاء كميت و كيفيت روندادهاي پژوهشي و دستاوردهاي فناورانه،حركت به سوي فعاليتهاي فناورانه و كارآفرين  (با حفظ پايه بودن اغلب رشته ها) ،ارتقاء سطح كيفي پايان نامه ها،فراهم نمودن محيط مناسب براي پژوهش مطابق استانداردهاي روز دنيا،توسعه مستمر كمي و كيفي تجهيزات آزمايشگاهي،افزايش همكاري هاي بين المللي و توسعه شركت هاي دانش بنيان قلمداد نمود.

دكتر سعيدي همچنين ، انتقال اطلاعات آموزشي گروه ها و دانشجويان و انتقال پرونده دانشجويان به دانشكده جديد، اصلاح اطلاعات پژوهشي اساتيد (نگين پژوهش)، راه اندازي سايت دانشكده، برگزاري انتخابات مدير گروه ها و معرفي به رييس دانشگاه، ساماندهي نيروهاي كارشناسي، تدوين دستورالعمل هاي اجرايي آيين نامه ها در انطباق با شرايط دانشكده جديد، برگزاري 15 جلسه شوراي مديران و  ساماندهي فضاهاي اداري از جمله اقدامات اين دانشكده در سال جاري دانست.  

گفتني است اين جلسه با حضور هيات رييسه و اعضاي هيات علمي دانشكده علوم زيستي 28 بهمن ماه سال جاري در محل تالار اجتماعات ميهمانسراي دانشگاه برگزار و در پايان، اعضاي هيات علمي دانشكده علوم زيستي و فناوري به بيان ديدگاه ها و نظرات خود در خصوص پيشرفت و توسعه علوم زيستي پرداختند. 

 
 
 
تاریخ:
1398/11/29
تعداد بازدید:
364
منبع:
Powered by DorsaPortal