جستجوSepratorTopMenuارتباط با ماSepratorTopMenuورود اعضاءSepratorTopMenuنقشه سایتSepratorTopMenuاعضای هیأت علمیSepratorTopMenuدانشجویانSepratorTopMenuصفحه اصلی
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ بهمن
English/العربيه
تازه ها
دانشگاهيان دانشگاه اصفهان به نام جعلي خليج عربي اعتراض كردند" class = "b1 file1 shownews5file1 img-responsive pull-lg-right pull-md-right pull-sm-right pull-xs-none">
دانشگاهيان دانشگاه اصفهان به نام جعلي خليج عربي اعتراض كردند

د‌ان‍ش‍گ‍‍ا‌ه‍ي‍‍ان‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ‌اص‍ف‍‍ه‍‍ان‌ در ‌ا‌ع‍ت‍ر‌اض‌ ب‍ه‌ درج‌ ن‍‍ام‌ ج‍‍ع‍ل‍‍ي‌ خ‍ل‍ي‍ج‌ ‌ع‍رب‍‍ي‌ در وب‌ س‍‍اي‍ت‌ گ‍وگ‍ل‌ ، ب‍ي‍‍ان‍ي‍ه‌ ‌ا‌ي‌ ر‌ا در ‌اي‍ن‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ب‍ه‌ ‌ام‍ض‍‍ا رس‍‍ان‍دن‍د.

ب‍ه‌ گ‍ز‌ارش‌ رو‌اب‍ط ‌ع‍م‍وم‍‍ي‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ‌اص‍ف‍‍ه‍‍ان‌ ‌ه‍م‍زم‍‍ان‌ ب‍‍ا روز م‍ل‍‍ي‌ خ‍ل‍ي‍ج‌ ف‍‍ارس‌ ج‍م‍‍ع‍‍ي‌ ‌از د‌ان‍ش‍ج‍وي‍‍ان‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ‌اص‍ف‍‍ه‍‍ان‌ در ح‍رك‍ت‍‍ي‌ خ‍ودج‍وش‌ و ن‍م‍‍ادي‍ن‌ ب‍‍ا ت‍‍ه‍ي‍ه‌ ب‍ي‍‍ان‍ي‍ه‌ ‌ا‌ي‌ ب‍ه‌ درج‌ ن‍‍ام‌ ج‍‍ع‍ل‍‍ي‌ خ‍ل‍ي‍ج‌ ‌ع‍رب‍‍ي‌ در ن‍رم‌ ‌اف‍ز‌ار "گ‍وگ‍ل‌ ‌ارت‌" ‌ا‌ع‍ت‍ر‌اض‌ ك‍ردن‍د.


‌اي‍ن‌ د‌ان‍ش‍ج‍وي‍‍ان‌ ب‍‍ا در دس‍ت‌ د‌اش‍ت‍ن‌ پ‍رچ‍م‌ م‍ق‍دس‌ ج‍م‍‍ه‍ور‌ي‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌ ‌اي‍ر‌ان‌ و ت‍ج‍م‍‍ع‌ در ي‍ك‍‍ي‌ ‌از م‍ح‍ل‍‍ه‍‍ا‌ي‌ پ‍ر رف‍ت‌ و ‌آم‍د د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ‌اص‍ف‍‍ه‍‍ان‌ ، د‌ان‍ش‍ج‍وي‍‍ان‌ ر‌ا ب‍ه‌ ‌ام‍ض‍‍ا‌ي‌ ‌اي‍ن‌ ب‍ي‍‍ان‍ي‍ه‌ ن‍م‍‍ادي‍ن‌ د‌ع‍وت‌ م‍‍ي‌ ك‍ردن‍د.

تاریخ:
1387/02/12
تعداد بازدید:
946
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
شماره تلفن
توضيحات  
تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
1درخواست مجوز پخش آگهیدرخواست مجوز عکاسیرزرو پایه های تبلیغاتیرزرو محیط های نمایشگاهیدرخواست مجوز بازدید از دانشگاه78رزرو سالن همایش پیامبر اعظم (ص)
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal