جستجوSepratorTopMenuارتباط با ماSepratorTopMenuورود اعضاءSepratorTopMenuنقشه سایتSepratorTopMenuاعضای هیأت علمیSepratorTopMenuدانشجویانSepratorTopMenuصفحه اصلی
۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين
English/العربيه
تازه ها
دانشگاه اصفهان نمي خواهد، سازمان سنجش مي فرستد!" class = "b1 file1 shownews5file1 img-responsive pull-lg-right pull-md-right pull-sm-right pull-xs-none">
دانشگاه اصفهان نمي خواهد، سازمان سنجش مي فرستد!
در هفته اي كه گذشت تعدادي از دانشجويان جديدالورود كارشناسي ارشد و تعدادي از دانشجويان ترم پنج، آنها هم از مقطع كارشناسي ارشد نسبت به آنچه كه عدم واگذاري خوابگاه به ايشان اعلام شده بود در چند نقطه از دانشگاه اصفهان تجمع و خواستار رسيدگي به وضع خود شدند...

اشاره:

در هفته اي كه گذشت تعدادي از دانشجويان جديدالورود كارشناسي ارشد و تعدادي از دانشجويان ترم پنج، آنها هم از مقطع كارشناسي ارشد نسبت به آنچه كه از سوي رسانه ها عدم واگذاري خوابگاه به ايشان اعلام شده بود در چند نقطه از دانشگاه اصفهان به ويژه درب شمالي و روبروي ساختمان سازمان مركزي اين دانشگاه تجمع و خواستار رسيدگي به وضع خود شدند. اين در حالي است كه بر اساس اعلامي كه خيلي وقت پيش از سوي دانشگاه اصفهان در دفترچه آزمون سراسري سال 87 منتشر شده بود به روشني اعلام شده كه  "تنها به 60 درصد دانشجويان دختر و پسر كارشناسي ارشد واجد شرايط غيربومي روزانه، خوابگاه تعلق مي گيرد" و ديگر اينكه "دانشجويان كارشناسي ارشد واجدين شرايط غيربومي روزانه صرفا مي توانند به تعداد چهار نيمسال از خوابگاه استفاده كنند و اينكه به دانشجويان شبانه خوابگاه تعلق نمي گيرد". حال اما تعدادي از "جمع معترض" بر اين موضوع پافشاري داشته اند كه دانشگاه بايد براي آنها كه حائز هيچ كدام از شرايط نيستند، فكري بكند. هر چند كه درخواست ايشان كمي دور از انتظار بوده اما گويا اقداماتي انجام گرفته و قدمهايي برداشته شده كه در سعي كرديم در گفتگو با دكتر محمد بيدهندي، معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه اصفهان از جزييات آن باخبر شويم:

تجمع صنفي دانشجويان جديدالورود كارشناسي ارشد از كي آغاز شد؟

مي شود گفت از همان روز اول ثبت نام، يعني 23 شهريورماه. زماني كه ظرفيت 60 درصدي خوابگاههاي دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه تكميل شد

ثبت نام ها كه بدون اولويت است؟

بايد همين گونه باشد. آخر، براي جدا كردن 60 درصد از متقاضيان ملاك خاصي را پيش بيني نكرده بوديم، يعني نمي شود اين كار را كرد. چرا كه هيچ كدام از  پارامترهاي "شغل پدر، بعد مسافت و يا امتياز علمي دانشجو" به شكل قطعي قابل استناد نبود. بنابراين ثبت نام كرديم تا ظرفيت تكميل شد. هر چند كه پيش فرضمان اين بود كه دانشجو به دقت دفترچه آزمون را خوانده و خبر دارد كه 60 درصد احتمال دارد كه به او خوابگاه برسد

60 درصد يعني چند نفر؟

ببينيد؛ از تعداد 449 نفر پسر تعداد 320 نفر و از 350 نفر دختر، 280 نفر اسكان داده شدند

پس اعتراض از كساني شروع شد كه بهشان خوابگاه نرسيد؟

بله، همان 40 درصد باقي مانده كه گفتند توانايي تامين محل سكونت در بيرون از دانشگاه را ندارند

كه حضوري به دفتر شما آمدند؟

حدود يكصد نفري آمدند كه بنده هم رفتم و  با ايشان صحبت كردم. بعد از كلي بحث و گفتگو در نهايت گفتند كه به هر شكلي كه شده حتي به عنوان نفر اضافه، تدبيري انديشه شود كه در خوابگاه اسكان پيدا كنند. البته اين را بايد داخل پرانتز بگويم كه قانون به ما مي گويد دانشگاه بايد متناسب با امكاناتي كه دارد، در راستاي اسكان دانشجويان روزانه واجد شرايط روزانه غيربومي اقدام كند يعني هيچ كس نگفته يا در جايي نيامده كه دانشگاه ها مي بايست به صد درصد اين دانشجويان خوابگاه بدهد...

با اين اوصاف دانشگاه كوتاه نيامد و خواست كمكي كند...

هر چند كه مطابق مقررات صندوق رفاه دانشجويان ملزم به اسكان همه واجدان شرايط نبود...

بالاخره چه شد؟ خودشان پيشنهاد دادند يا شما؟

نه خودشان، اصلا تقاضايشان اين بود كه آنها را به عنوان نفر اضافه و بدون ارائه تخت اسكان بدهيم. جالب اينكه همان موقع جلسه هم داشتيم و اين تقاضا را پس از بررسي مصوب كرديم. اينجا لازم است به اين نكته نيز اشاره كنم كه هر چند از صندوق رفاه به دانشگاه اعلام شده بود كه از فرستادن نفر اضافه به اتاق ها خودداري كنيم اما دانشگاه براي حل مشكل دانشجويان اين ريسك را پذيرفت و آنها را به عنوان نفر اضافه در اتاق ها اسكان داد

تكليف كساني كه قبلا در اتاق ها بودند چه شد؟ آيا نبايد آنها راضي مي شدند؟

ساكنان اين اتاق ها اغلب از همين دانشجويان كارشناسي ارشد جديدالورود بودند، يعني ما اين يك سوم را به دو سوم ظرفيت اوليه مان اضافه كرديم

مشكل حل شد؟

خب، تعداد زيادي رفتند و اسكان پيدا كردند. راضي هم بودند اما تعداد ديگري از آنها گله داشتند كه با اين جمعيت نمي شود درس خواند...

قبل از اينكه به اعتراض دوم بپردازيم مشخص كنيد با مصوبه اي كه داشتيد از تعداد يك سوم دختر و پسر كه خوابگاه به آنها تعلق نگرفت، چه تعدادي اسكان يافتند؟

عملا به اين شكل همه آنها. البته با اين تعهد كه قبول كنند به عنوان نفر اضافه در اتاق ساكن شوند.

و قاعدتا ديگر كسي نبايد باقي مي ماند چون عدد كمتر از دو سوم بود؟

دقيقا؛ وقتي حساب كرديم ديديم كه اگر براي هر اتاق متوسط يك نفر را بفرستيم، تمامي شان اسكان پيدا مي كنند.

بالاخره حل شد؟

بله، اما باز كسان ديگري كه پيش تر اشاره كردم گله داشتند، آمدند و گفتند نمي توان با نفر اضافه درس خواند، آخر ما دانشجوي ارشد هستيم!

يعني چند نفر؟

تعداد 40 50 نفري كه  فرداي آن روز در مقابل سازمان مركزي دانشگاه تجمع كرده و خواستار ديدار با رييس دانشگاه شدند. انتظامات دانشگاه با من تماس گرفت و خواست كه با ايشان صحبت كنم. گفتم كه من با اينها حرفي ندارم، چرا كه در مقابل تقاضايشان هر كاري كه مي شده انجام داده ام اما هنوز ناراضي اند و فكر مي كنند مي توانند با صحبت با رييس دانشگاه اتاق اضافه اي براي خودشان دست و پا كنند كه اگر اينگونه بود، بنده خود اينكار را مي كردم.

بعد به كجا كشيد؟

نماينده شان به رييس دانشگاه گفته بود كه ما نمي توانيم به عنوان نفر اضافه در خوابگاه ساكن شويم. دكتر رامشت هم در پاسخشان گفته بود كه ما اتاق اضافي نداريم و وقتي نداريم چه كنيم؟

پس هنوز تعدادي ناراضي وجود دارد؟

بله ولي كاري هم نمي شود كرد

تجمع ديگر كي و كجاي دانشگاه بوده؟

شب بيست و يكم ماه مبارك رمضان، يعني يكشنبه شب گذشته، آن هم در مقابل مصلاي الغدير دانشگاه

اينها چه كساني بودند؟

ببينيد بر اساس دستور العمل صندوق رفاه وزارت علوم دانشجويان ترم پنجمي كارشناسي ارشد دانشگاه ها مي بايست پس از استفاده از خوابگاه به تعداد چهار نيم سال تحصيلي، اتاق ها را تخليه و در اختيار گروه بعدي بگذارند. متاسفانه 60 70 نفر از دانشجويان دختر و پسر ارشد كه مدت چهار نيم سالشان به اتمام رسيده بود در مقابل مصلاي دانشگاه تجمع و خواستار ارائه فرصت بيشتر از سوي دانشگاه براي استفاده از خوايگاه ها شده بودند. دانشگاه انتظار نداشت در اين شرايط بحراني، كساني كه حتي به آنها خوابگاه تابستانه هم داده شده بود، دست به چنين كاري بزنند

براي اينها چه كرديد؟

هر چند قانونا نمي بايد كاري مي كرديم اما بعد از بررسي شرايط و امكانات دانشگاه تلاش شد ايشان ظرف دو سه ماه آينده در مهمانسراي دانشجويي به تفكيك دختر و پسر اسكان يابند. البته تعدادي از خانم ها را هم در برخي از اتاق ها به عنوان نفر اضافه اسكان مجدد داديم.

مشكل حل شد؟

متاسفانه خير؛ برخي آمدند و طلبكارانه گله كردند كه "مهمانسرا، امكاناتش مناسب نيست" و يا "چون مي خواهيم پايان نامه بنويسيم،  به عنوان نفر اضافه نمي توانيم" و از اين حرفها. اين دانشجويان گويي فراموش كرده بودند كه طبق قانون ديگر حق استفاده از خوابگاه را نداشتند و اين دانشگاه بود كه براي آنها فكري كرد. به هر حال نارضايتي هايي هست و كاري هم نمي شود كرد

آقاي دكتر! چرا دانشگاه اصفهان دانشجوي مازاد بر ظرفيت خود مي پذيرد؟

دانشگاه اصفهان نمي خواهد، اين سازمان سنجش مي باشد كه سه سال متوالي است هر ساله تعداد اضافي علاوه بر ظرفيت اعلام شده از سوي دانشگاه مي فرستد. به عنوان مثال، در سال جاري، درخواستي كه دانشگاه بر اساس امكانات آموزشي، پژوهشي و رفاهي خود براي مقطع كارشناسي ارشد به سازمان سنجش داده 950 نفر بوده كه دست آخر و عليرغم نامه نگاري هاي بسيار، تعداد 1500 نفر اختصاص پيدا كرده؛ اين مشكل در مقطع كارشناسي هم وجود دارد، به طوري كه اعلام نياز دانشگاه حدود 1100 نفر بوده و سازمان سنجش تعداد 1950 نفر را معرفي كرده است يعني به تعبيري اگر دانشجو، به اندازه درخواست دانشگاه اصفهان فرستاده شود، در مقابل كمبودي هم احساس نخواهد شد

چرا سازمان سنجش اين حق را به خود مي دهد و مازاد بر اعلام نياز دانشگاه اصفهان دانشجو مي فرستد؟

اين به سياست دو سه سال اخير دولت بر مي گردد كه تلاش كرده مشكلي براي هر خانواده ايراني كه دوست داشت فرزندش را به دانشگاه بفرستد، ايجاد نشود

آخر به چه قيمتي؟

ما هم همين سوال را داريم و بارها پرسيده ايم كه شايد برخي از دانشگاه ها اين پتانسيل داشته باشند كه سازمان سنجش تعدادي را مازاد بر ظرفيت اعلام شده آنها بفرستد اما دانشگاه اصفهان با توجه به ورودي هاي مازاد سالهاي قبل ديگر چه گنجايشي براي مازادهاي امسال دارد و اينكه دانشجويي كه به دانشگاه اصفهان مي آيد، متناسب با اينكه كارشناسي باشد يا كارشناسي ارشد، دو تا پنج سالي ميهمان دانشگاه ست، در نتيجه اين اشباح، هم در حوزه رفاه دانشجويي، هم در بعد آموزشي، و در نهايت در بخش پژوهشي به چشم ديده مي شود. هر چند  در دو سال گذشته زياد معلوم نبوده اما در حال حاضر صد در صد خود را نشان داده و معني اش اين است كه سال آينده اگر بخواهد تكرار شود عملا مديريت دانشگاه با بحران جدي روبرو خواهد شد

در بخش خوابگاهها براي مازادهايي كه آمدند علاوه بر كارهايي كه گفتيد، ديگر چه كرده ايد؟

هر چند كه بر خلاف دانشگاه هاي محروم كشور، از سوي وزارت علوم هيج رديف بودجه اي براي ساخت خوابگاه در دانشگاه اصفهان به جز خوابگاه 250 نفري شهيد نيكنژاد در نظر گرفته نشده و خود دانشگاه نيز اعتباري را براي احداث خوابگاه ندارد اما دانشگاه بيكار ننشست و فكري ديگري كرد. به عنوان مثال در تابستان دو بلوك 10 واحدي يعني مجموعا 20 واحد را كه به صورت مجتمع مسكوني است را به مرحله بهره برداري رسانديم يعني قرارداد آن بسته شده و هم اكنون آماده تحويل است. اين واحد هاي آپارتماني كه مختص دانشجويان دختر است، به همه امكانات متعارف از قبيل تخت، تلويزيون، يخچال و... مجهز بوده و  محل آن هم دقيقا آن سوي خيابان هزارجريب، روبروي مجموعه خوابگاههاي دانشگاه، كنار دبيرستان شاهد است كه از لحاظ امنيتي شرايط امن و راحتي دارد. دانشجو مي تواند از زيرگذر خوابگاه 5 دقيقه اي به رستوران خوابگاه بيايد و از وعده هاي غذايي آن استفاده كند. بايد اشاره كنم كه خوابگاه هاي خودگردان داراي آيين نامه وزارتي بوده و قرار است از سوي دانشگاه نظارت دقيقي بر خدمات و امكانات آن بشود

چه كساني مي توانند از اين خوابگاه هاي خودگردان استفاده كنند؟

دانشجوياني كه در حال حاضر امكان سكونت شان در خوابگاه هاي دانشگاه نيست و در مقابل عذر موجه اي دارند، به ويژه آنهايي كه در شعاع كمتر از 100 كيلومتر دانشگاه هستند مثل دانشجويان اهل شهرستان شهرضا كه واجد شرايط نيستنند و يا حتي واجد شرايطي كه امكان سكونت براي آنها نيست، مثل دانشجويان شبانه. هر چند كه هزينه خوابگاههاي خودگردان مانند خوابگاههاي دولتي نيست

مبلغ اجاره بالاست، نه؟

داريم تلاش مي كنيم كه درصدي از مبلغ را پايين تر بياوريم اما نه الزاما به اندازه خوابگاههاي دولتي...

... درصد قابل توجه است؟

تلاش مي كنيم كه باشد

كرايه آپارتمان ها چقدر است؟

براي آپارتمان 100 متري دو خوابه با تمامي امكانات؛ اگر 6 نفره اسكان پيدا كنند ماهي 70 هزار تومان و اگر 8 نفره اسكان پيدا كنند ماهي 55 هزار تومان بايد اجاره بپردازند

براي دانشجويان پسر چي؟

متاسفانه هنوز براي آنها خوابگاه خودگرداني اختصاص پيدا نكرده، اما تلاش مي كنيم كه پسرها هم بي نصيب نمانند هر چند كه نمي شود زمان دقيقي را اعلام كرد

و سخن آخرتان...

من از دانشجوياني كه شرايط بحراني دانشگاه را به ويژه در خصوص امكانات خوابگاهي در نظر گرفتند، سپاسگزارم. ديگر دانشجويان هم بايد بدانند كه سياست دانشگاه بر مبناي تعامل دو طرفه است. اميدوارم همانگونه كه دانشگاه شرايط دانشجو را درك كرده و كمكش مي كند در مقابل دانشجو هم در شرايط بحراني به دنبال رعايت استانداردها، مثلا در خوابگاه نباشد. به عبارت ديگر بداند كه شرايط نبوده كه نشده است، نه چيز ديگر. در واقع ما داريم از جنس خودشان را اسكان مي دهيم نه كس ديگري را. دانشجو بايد بفهمد كه اگر حائز شرايط نيست بايد خوابگاه را تخليه كند كه اگر نكند حق دانشجوي ديگري همچون خود را ضايع كرده است.

مصاحبه: محمد مهدي علوي

تاریخ:
1387/07/3
تعداد بازدید:
2420
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
شماره تلفن
توضيحات  
تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
1درخواست مجوز پخش آگهیدرخواست مجوز عکاسیرزرو پایه های تبلیغاتیرزرو محیط های نمایشگاهیدرخواست مجوز بازدید از دانشگاه78رزرو سالن همایش پیامبر اعظم (ص)
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal