جستجوSepratorTopMenuارتباط با ماSepratorTopMenuورود اعضاءSepratorTopMenuنقشه سایتSepratorTopMenuاعضای هیأت علمیSepratorTopMenuدانشجویانSepratorTopMenuصفحه اصلی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۳ خرداد
English/العربيه
تازه ها
فلسفه ي وجودي شوراي كاركنان، پركردن حلقه ي مفقوده ي ارتباط كارمندان و مسئولين است" class = "b1 file1 shownews5file1 img-responsive pull-lg-right pull-md-right pull-sm-right pull-xs-none">
فلسفه ي وجودي شوراي كاركنان، پركردن حلقه ي مفقوده ي ارتباط كارمندان و مسئولين است

شوراي كاركنان دانشگاه اصفهان در سال 1382 تاسيس شد. فلسفه ي وجودي شوراي كاركنان، پر كردن حلقه ي مفقوده ي ارتباط بين كارمندان و مسئولين و بلعكس در راستاي تحقق خواسته هاي صنفي و رفاهي، معيشتي، فرهنگي و كاركنان است.

به گزارش وب سايت خبري UINews مصطفي كلاني رئيس شوراي كاركنان در پاسخ به خبرنگار اين سايت خبري در مورد عملكرد شوراي كاركنان گفت: با توجه به صنفي بودن شورا هرگونه وابستگي به تشكيلات ، احزاب و بنياد هاي سياسي در شورا نهي شده و خواسته ها صرفا" صنفي هستند.

وي در ادامه افزود : با برگزاري انتخابات در واحد هاي مختلف دانشگاه كه با مديريت اداره ي رفاه كاركنان و هر دو سال يكبار در دي ماه انجام مي شود. به ازاي هر 30 نفر كارمند يك نماينده انتخاب و تركيب اعضاي شورا از بين اين منتخبين به وجود مي آيد. بعد از اين مرحله ، يك نفر رئيس، يك نفر نائب رئيس و يك نفر به عنوان دبير شورا انتخاب و با راي نمايندگان منتخب شده شورا رسما" كار خود را در دانشگاه آغاز مي كند . اين روند در دوره هاي جديد در زمستان سال 1387 آغاز شده و  در سال جديد شوراي كاركنان با برگزاري دو جلسه كار خود را رسما" آغاز كرده است .

كلاني گفت: در آخرين جلسه كه با حضور معاون اداري و مالي و مدير كل امور اداري دانشگاه برگزار شد، پيرامون قانون خدمات كشوري و نوع نگاه به اين قانون وشيوه ي اجراي آن در دانشگاه اصفهان، به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

طبق اساسنامه ي شورا، كاركنان قرار دادي ، فعلا" امكان نماينده شدن در شورا را ندارند. ولي در دو جلسه ي گذشته ، شورا تصميم بازنگري در اساسنامه و امكان حضور كاركنان قراردادي به صورت نماينده  را در دستور كار خود قرار داد.

ولي در عين حال نامه هاي صنفي كاركنان قرار دادي از ابتدا تا كنون در شورا مطرح و پيگيري گرديده است . آخرين نامه از اين دست پرداخت حق اياب و ذهاب 6 ماهه اول سال 87 كاركنان قراردادي بوده است كه با نظر مساعد مسئولين مجددا" به جريان افتاده است.

لطفا" دستاورد هاي شوراي كاركنان را در سال هاي اخير مطرح نمائيد ؟

مي توان مواردي از قبيل انتخاب مديران امور اداري واحد ها و مدير كل امور دانشجويي ،از بدنه ي كارمندي ، پرداخت اضافه كاري در پايان سال به طور كامل ، تغيير نگرش مسئولين نسبت به توانمندي كاركنان دانشگاه در جهت انجام وظايف محوله حتي تا سطوح مديران مياني ، پرداخت حق و حقوق كاركناني كه نسبت به دريافتي ها ي خود معترض و شورا را مرجعي براي رساندن صداي خود به سوي مسئولين مي دانستند . همچنين خبر رساني به بدنه ي كارمندي به طور مستقيم و بدون واسطه از مسئولين و جلوگيري از بروز شايعه و استرس هاي شغلي ، احياي عزت مندي و اعتماد به نفس در بين كاركنان ، تشكيل كميته ي تخصصي در زمينه هاي رفاهي معيشتي ، فرهنگي، تفريحي ، زيارتي و علمي در شورا، پرداختن به قوانين و مقررات و نواقص قانون و ارائه پيشنهاد و نظريه ي مسئولين جهت اصلاح امور .

آيا نظر سنجي علمي در خصوص مقبوليت دستاورد هاي شورا انجام شده است؟

در خصوص مقبوليت شورا تاكنون نظر سنجي انجام نشده است .اما برگزاري انتخابات متعدد در دانشگاه و حضور پر شور كاركنان در اكثر حوزه ها خود مبين نياز به وجود شورا ي كارآمد مي باشد .

البته نظر سنجي هايي در خصوص يكسره شدن ساعات كار در دانشگاه و .... وجود داشته است.

شايان ذكر است ، با توجه به اينكه شورا يك تشكل صنفي مي باشد و هيچ گونه ضمانت اجرايي براي مصوبات و پيشنهادات خود ندارد طبيعتا" اين امر مي تواند موجب نارضايتي بعضي از كاركناني كه توقعات فراتر اختيارات شورا را دارند ايجاد كند ولي اين مسئله نبايد بدين گونه تفسير شود كه ضرورت وجود يك شورا ي قدرتمند در دانشگاه وجود ندارد.

جناب آقاي كلاني ، شورا چه برنامه هاي براي سال جديد پيش بيني نموده است؟

در سال جديد اولويت اول ما اصلاح اساسنامه ي شورا ، معرفي يك رابط به اداره ي كل امور اداري جهت اجراي درست و كامل قانون خدمات كشوري در دانشگاه و معرفي نماينده در شوراهاي مختلف كه در سرنوشت كاركنان تاثير گذار هستند . همچنين برگزاري انتخابات در سه حوزه ي ادبيات، علوم ، رياست ، كه در آن انتخابات برگزار نگرديده است و پي گيري سهام عدالت كاركنان و همچنين مشكلات تعاون مسكن تصويب اساسنامه شورا در مراجع ذي صلاح تعريف يك كارتابل الكترونيكي ، جهت تسهيل در ارتباط كاركنان با شوراي خود و منعكس كردن سريع تر مسائل به مسئولين واحد ها، تشكيل كميته هاي تخصصي جهت ارتقاء شان و منزلت كاركنان در دانشگاه و رسيدگي به مشكلات فردي كاركنان .....

 آيا شما نماينده ي افكار عمومي  كاركنان دانشگاه  هستيد؟

خير، بنده يك عضو از شوراي منتخب كاركنان هستم و صرفا" مصوبات شورا براي اينجانب لازم الاجرا است . طبيعتا" در نظام شورايي راي اكثريت مي تواند تعيين كننده باشد و اين راي ممكن است مورد نظر اقليت شورا كه آن ها هم نمايندگان طيفي از كاركنان دانشگاه هستند نباشد در نتيجه با لازم الاجرا شدن يك نظريه در شورا براي براي رئيس شورا نمي توان گفت كه اين راي ، نظر شما كاركنان دانشگاه مي باشد. ولي رسالت شورا اين است كه خود را مدافع حقوق تك تك كاركنان دانشگاه بداند.

طبق اساسنامه ي شورا هر مسئله اي در صحن شورا به شور و سپس به راي گذاشته مي شود و رئيس شورا هم مانند بقيه ي اعضاء حق يك راي دارد و اجازه ي تحميل نظرات خود را به ديگران ندارد. ولي پس از راي گيري و تصويب يك نظريه كه رئيس يك شورا به عنوان نماينده ي كل كاركنان دانشگاه ملزم به پيگيري آن تا حصول نتيجه مي باشد و شايد اينجا بتوان گفت كه رئيس شورا نماينده ي تمامي كاركنان دانشگاه مي باشد.   

توسط چه سيستمي آمار و اطلاعات خود را گردآوري مي نمائيد  ؟

هر نهاد يا ارگان و تشكل صنفي براي پيشبرد امور خود نياز به اطلاعات و آمار دقيق و درست دارد و منباء كسب اطلاعات ما ، نمايندگان واحد ها كه هر كدام از يك قسمت از دانشگاه در شورا حضور دارند مي باشند و اين اطلاعات معمولا" بسيار ارزشمند هستند و ما را در جهت پيدا كردن را هكار هاي قانوني و ارائه ي پيشنهاد مناسب به مسئولين جهت اجرا ياري مي نمايند.

آيا فضاي فيزيكي مجزايي براي شوراي كاركنان در نظر گرفته شده است؟

با توجه به اين كه اساسنامه ما تصويب نشده اين فضا  به ما داده نشده است پس از تصويب اساسنامه ، ما در خواست فضاي مناسبي را خواهيم نمود.

جلسات ما در حال حاضر در سالن معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه برگزار مي شود و تك تك نماينده ها در حوزه هاي خود با همكاران خود ارتباط دارند و نقطه نظرات ايشان را در شورا مطرح مي نمايند كه پس از بحث و تبادل نظر و اجماع ، مكاتبات لازم با مراجع ذي صلاح انجام مي گردد.

ضمنا" جلسات شورا طبق اساسنامه پس از رسيدن به حد نصاب 50 درصد به علاوه يك، رسميت يافته و موارد صورتجلسه شده تا حصول نتيجه پيگيري مي گردد و نبايد ما منتظر اين باشيم كه اول مكاني به ما اختصاص داده شود و بعد به دنبال حل مشكلات همكاران خود باشيم . اميدوارم در آينده اي نزديك مشكل مكان مستقل هم از طرف مسئولين ذي ربط حل شود.

اقدامات سال گذشته شوراي كاركنان چه بوده است؟ 

يكي از اقدامات موثر شورا ، افزايش حق اياب و ذهاب و غذاي كاركنان بود و ديگري پرداخت اضافه كار كامل به تمام همكاران در پايان سال 87 ، البته نبايد تمامي اين موارد را منتصب به شورا دانست زيرا ابتدا شورا پيشنهاد مي دهد و سپس مسئولين تصميم گيرنده بايستي با نظر مساعد آن را عملياتي كنند و اين تعامل سازنده در گذشته به طور كامل بين شورا و مسئولين وقت وجود داشته است.

همانطور كه مستحضريد دانشگاه هميشه از كمبود اعتبارات و قوانين دست و پا گير مالي رنج مي برده است و اين مسئله بر دوش كاركنان سنگيني مضاعفي داشته است. ولي در كل با توجه به مقدورات و اختيارات قانوني پيشنهادات شورا توسط مسئولين انجام گرديده است.

اگر بخواهيد به شوراي كاركنان نمره بدهيد ، ميانگين نمره ي شما چه خواهد بود؟

از نمره ي بيست ، 15 مي دهم. چون معتقدم مي توانسته فعال تر باشد و رضايت بيشتري را در بين كاركنان ايجاد كند و در آينده به 20 خواهد رسيد.

فرايند برنامه هاي شما در سال جديد چگونه است؟

فرايند برنامه هاي ما يك ساله است ، وقتي مسئله اي در صحن شورا به شور گذاشته مي شود بايد حتي الامكان تا 2 ماه به نتيجه برسد طبيعتا" با تعدد موضوعات و خواسته هاي غير قابل پيش بيني كاركنان كه مرتبا" به شورا تحميل مي شود برآورد ما از يك برنامه ي موفق، يك ساله است.

 با توجه به لايحه ي قانون خدمات كشوري كه اواخر سال گذشته از سوي رئيس جمهور ابلاغ شده و مي بايست از ابتداي سال 88 اجرا شود ، شوراي كاركنان چه قدر تعامل با امور اداري دانشگاه براي اجراي اين برنامه دارد ؟

در آخرين جلسه كه با حضور معاون اداري و مالي و مدير كل امور اداري دانشگاه برگزار شد، پيرامون قانون خدمات كشوري و نوع نگاه به اين قانون وشيوه ي اجراي آن در دانشگاه اصفهان، به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

يك نسخه از لايحه ي قانون خدمات كشور ي به تمامي اعضاي شورا تحويل گرديده است كه با مطالعه و تجزيه و تحليل بازخورد مناسب را به شورا بدهند و در نتيجه يك تعامل تنگاتنگ و سازنده با امور كل اداري خود به تنهايي مي تواند بيش از دو ماه به طول انجامد.  

براي تصميمات انجام شده ي شوراي كاركنان ، چرا نتايج افكار سنجي را اعلام نمي كنيد؟

پيشنهاد موثري است و من قول مي دهم در شورا مطرح نمايم و از نتايج حاصل بهره ي لازم را  ببريم.

آيا تابه حال شوراي كاركنان فكر كرده است كه براي بحث روز كارمند ،با يك نگاه كيفي تحولي در اين مقوله ايجاد نمايد؟

ما قصد دخالت در امور اجرائي دستگاه ها ي دانشگاه را نداريم و روز كارمند با نظر مسئولين دانشگاه و مديريت روابط عمومي بايد به نحو احسن و شايسته اي انجام شود و بودجه ي لازم هم در اين خصوص در نظر گرفته شود و شوراي كاركنان هيچ گونه رديف بودجه اي در اين خصوص ندارد ولي مي تواند با پتانسيل بالاي خود به عنوان بازوي توانمند سيستم در جهت هر چه با شكوه تر برگزار شدن مراسم از اين دست همكاري لازم را به عمل بياورد و يا پيشنهادات خود را به مسئولين ارائه كند.

معذرت مي خواهم منظور من از لحاظ كيفي بود نه از لحاظ كمي ؟

مراسمي از اين دست معمولا" با يك وحدت رويه و سياست هاي ابلاغي از طرف مركز به تمام سيستم هاي دولتي جهت اجرا ابلاغ مي شود ولي در شيوه ي اجرا و نحوه ي برگزاري ، مديران اختياراتي را دارند كه در صورتي كه روابط عمومي برنامه هاي خود را به ما اعلام كند آمادگي داريم كه با بحث و تبادل نظر شيوه هاي اجرايي مناسب را كه موجب افزايش رضايت مندي در بين كاركنان گردد به ايشان پيشنهاد بدهيم و اين مهم منوط به برگزاري جلسات مشترك با مسئولين ذي ربط مي باشد و شورا آمادگي لازم را در اين زمينه دارد.

جناب آقاي كلاني به نظر شما ، روابط عمومي چه كمكي مي تواند در پيشبرد اهداف شما داشته باشد؟

روابط عمومي جهت اطلاع رساني مناسب به همكاران عزيز نقش محوري را ايفا مي كند و تا كنون نيز با تعامل سازنده خبر هاي شورا توسط روابط عمومي به اطلاع همكاران رسانده شده است .ما ان شاء الله در آينده اخبار و مصوبات شورا را به صورت مستمر جهت اطلاع رساني به همكاران در اختيار روابط عمومي قرار خواهيم داد و اين عمل توسط پيام محمدي دبير شورا صورت خواهد پذيرفت.

من از همين جا به عنوان رئيس شورا از مدير روابط عمومي و يا نماينده ي ايشان دعوت مي نمايم كه در جلسات علني شورا حضور به هم رسانندو اخبار شورا به نحو مقتضي به اطلاع همكاران دانشگاهي برسانند . البته نقاط تعامل با بدنه ي كارمندي منتخبين شورا و نمايندگان كاركنان در شورا هستند و من خواهش مي كنم همه ي همكاران عزيز اخبار موثق را يا از نمايندگان خود و يا از رسانه هاي رسمي مانند روابط عمومي دانشگاه جويا شوند و به شايعات متعددي كه توسط  عده اي ناآگاه در سطح دانشگاه منتشر و بعضا" موجب بروز استرس و يا كاهش انگيزه هاي شغلي مي گردد ، كاملا" بي توجه باشند.

چند مورد ازاين شايعات را مي توانيد براي ما ذكر كنيد؟

به عنوان مثال شايعه ي پرداخت سنوات كاركنان قرار دادي و تصويه حساب با آنان كه اخيرا" در سطح دانشگاه شنيده مي شود كه توسط دكتر عبدي ، معاون اداري مالي دانشگاه در جلسه ي 30 فروردين ماه شورا ي كاركنان تكذيب شد .

وي همچنين در ادامه تصريح كرد : دكتر رضايي مدير كل امور اداري ، قول داده است كه بحث عدم پرداخت اضافه كاري در قالب پرداخت كارانه و به صورت هر 3 ماه يكبار جبران گردد ولي در عين حال اضافه كاري در قبال انجام كار اضافه و در خارج از وقت اداري هم چنان به قوت خود باقي است .

در خاتمه اگر مطلبي به نظرتان مي رسد بيان بفرمائيد ؟

در پايان اشاره به اين نكته ضروري است كه اجرا و يا عدم اجراي قانون خدمات كشوري بسته به ابلاغ آن توسط شخص رئيس جمهور به دستگاه هاي دولتي مي باشد و ديگر اينكه پرداخت هرگونه وجهي توسط مسئولين دانشگاه منوط به تصويب آن در هيات امناء مي باشد لذا نبايد توقع داشت كه در ابتداي سال 88 و قبل از ابلاغ قوانين و مقررات و يا تصويب آن در مراجع ذي صلاح مسئولين اجرائي خود سرانه نسبت به اعمال نظرات مختلف اقدام نمايند بايد صبور بود و تا نهايي شدن قوانين معطل مانده به مسئولين هم مهلت دهيم . اميدوارم سال 88 سالي سرشار از سلامتي و بهروزي و بالندگي براي تك تك همكاران پرتلاش و ايثارگر دانشگاه اصفهان باشد . ما نيز در شوراي كاركنان با تمام ظرفيت در جهت احقاق حق و رساندن صداي همكاران به گوش مسئولين و بالعكس تلاش خواهيم كرد.

تاریخ:
1388/02/5
تعداد بازدید:
480
منبع:
1درخواست مجوز پخش آگهیدرخواست مجوز عکاسیرزرو پایه های تبلیغاتیرزرو محیط های نمایشگاهیدرخواست مجوز بازدید از دانشگاه78رزرو سالن همایش پیامبر اعظم (ص)
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal