جستجوSepratorTopMenuارتباط با ماSepratorTopMenuورود اعضاءSepratorTopMenuنقشه سایتSepratorTopMenuاعضای هیأت علمیSepratorTopMenuدانشجویانSepratorTopMenuصفحه اصلی
۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن
English/العربيه
تازه ها
ارائه و چاپ دو مقاله isi از پايان نامه دكتري دانشجوي زيست شناسي دانشگاه اصفهان" class = "b1 file1 shownews5file1 img-responsive pull-lg-right pull-md-right pull-sm-right pull-xs-none">
ارائه و چاپ دو مقاله isi از پايان نامه دكتري دانشجوي زيست شناسي دانشگاه اصفهان

بررسي جنبه هاي ژنتيك و فيزيولوژيك كوكسي هاي اسيد لاكتيك توليد كننده باكتريوسين ، موضوع پايان نامه است كه محبوبه ميرحسيني دانشجوي دكتري زيست شناسي دانشگاه اصفهان مورد بررسي قرار داد.

به گزارش خبرنگار وب سايت خبري uinews ، محبوبه ميرحسيني دانشجوي دكتري زيست شناسي از پايان نامه ي خود با موضوع بررسي جنبه هاي ژنتيك و فيزيولوژيك كوكسي هاي اسيد لاكتيك توليد كننده باكتريوسين، به راهنمايي دكتر ايرج نحوي و دكتر گيتي امتيازي دفاع كرد.  گفتني است اين دانشجو در مراسم دفاع از پايان نامه ي خودبه غربال گري براي باكتري‌هاي توليد كننده‌ي باكتريوسين پرداخت و محصولات لبني جداسازي 9 سويه توليد كننده باكتريوسين را نشان داد و گفت : اين 9 سويه به روش‌هاي بيوشيميايي و مولكولي به عنوان انتروكوكوس فاسيوم شناسايي شدند. ماكزيمم توليد باكتريوسين توسط سويه‌هاي انتروكوكوس فاسيوم در فاز سكون رشد است. باكتريوسين توليد شده توسط سويه‌هاي انتروكوكوس فاسيوم نسبت به حرارت و انجماد مقاوم هستند. و توسط آنزيم پروتئيناز k و تريپسين غير فعال مي‌شوند. باكتريوسن‌هاي توليد شده ليستريا منوسايتژنز - باكتري عامل مسموميت غذايي و فساد در مواد غذايي- را مهار مي‌كنند. وزن مولكولي باكتريوسين‌هاي جدا شده توسط SDS-PAGE تعيين گرديد. باكتريوسين‌هاي توليد شده وزني زير 5/6 كيلودالتون دارند. همچنين اثر مهاري باكتريوسين‌هاي توليد شده روي ژل آكريل آميد مورد بررسي قرار گرفت نتايج نشان داد درست در مكاني كه باكتريوسين‌ها بر روي ژل پلي آكريل آميد باند تشكيل داده بودند مانع رشد ليستريا منوسايتوژنز شده بودند و هاله عدم رشد تشكيل دادند. براي شناسايي بيشتر PCR با پرايمرهاي اختصاصي براي انتروسين‌هاي A، P و As48 انجام گرفت. نتايج نشان داد تنها با استفاده از پرايمر اختصاصي براي انتروسينA  در مكان مورد نظر باند تشكيل گرديد. همچنين خصوصيت پروبيوتيك، فاكتورهاي ويرولانس و فاكتورهاي مقاومت در سويه‌هاي جداسازي شده مورد بررسي قرار گرفت. تمام سويه‌هاي جدا شده در شرايط دستگاه گوارش پايدار هستند ( شرايط اسيدي و حضور صفرا) . فاكتورهاي ويرولانس هموليزين، سيتوليزين و ژلاتيناز در هيچكدام از سويه‌هاي جدا شده مشاهده نگرديد.  همچنين همه‌ي سويه‌هاي جدا شده به آنتي‌بيوتيك وانكومايسين حساس هستند. شرايط بهينه براي توليد انتروسينA  در آب پنير و آب پنير به اضافه عصاره مخمر مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد براي توليد انتروسين در آب پنير عصاره مخمر لازم است. همچنين اثر دما، اكسژن و منبع ازت در توليد انتروسين در آب پنير با استفاده از روش تاگوچي مورد بررسي قرار گرفت نتايج نشان داد كه منبع ازت بيشترين اثر را در توليد انتروسين دارد. بنابراين براساس نتايج به دست آمده و طبق گزارشهاي قبلي مي‌توان از اين باكتريوسين به عنوان محافظ غذايي براي جلوگيري از رشد ليستريا منوسايتوژنز در مواد غذايي استفاده كرد يا از اين باكتري‌ها به عنوان كشت آغاز كننده در تخمير استفاده كرد تا از رشد ليستريا متوسايتوژنز در اين غذاها جلوگيري كرد و باعث كاهش مسموميت غذايي ناشي از اين باكتري در غذاهاي تخمير شده شود. به صورت موازي به طور مستقيم حضور ژن توليد باكتريوسين‌هاي نيزين، لاكتيسين3147، انتروسينA، P و As48 در مواد غذايي مورد برري قرار گرفت. بدين منظور DNA به طور مستقيم از مواد لبني جدا گرديد. براي تاييد جدا سازي DNA به وسيله پرايمر عمومي مخصوص 16sRNA، PCR انجام گرفت. سپس PCR به وسيله پرايمرهاي اختصاصي براي نيزين، لاكتيسين3147، انتروسينA، P و As48 انجام گرفت. نتايج مانند روش استفاده از كشت تنها حضور ژن انتروسينA را نشان داد. با اين تفاوت كه در روش استفاده از PCR در همه‌ي نمونه‌هاي مورد مطالعه ژن انتروسينA  مشاهده گرديد. در نهايت ژن توليد انتروسين در اشرشيا كليBl21 كلون گرديد و بيان و توليد آن در اين باكتري مورد بررسي قرار گرفت. .در اين تحقيق مشاهده شد كه انتروسينA توليد شده در مقابل ليستريا منوسايتوژنز فعال است و اشرشياكلي سيستم مناسبي براي توليد اين باكتريوسين است.  استفاده از اشرشيا كلي نسبت به انتروكوكوس فاسيوم چندين مزيت را دارد. شامل: 1- انتروكوكوس فاسيوم جزو باكتري‌هاي پاتوژن فرصت طلب تقسيم بندي مي‌شود. 2- اتصال انتروسين به Tag خالص‌سازي آن را آسان مي‌كند. بنابراين استراتژي ارزان قيمتي براي توليد در ميزان انبوه براي انتروسين‌ها فراهم مي‌كند.لازم به ذكر است ، دكتر صادق وليان بروجني،دكتر رسول روغنيان، دكتر حاجيه قاسميان صفايي و دكتر فرح تاج نواب اكبر ، داوري پايان نامه ي دكتر محبوبه ميرحسيني را بر عهده داشتند . خاطر نشان مي سازد از پايان نامه ي دكتر محبوبه مير حسيني با عنوان بررسي جنبه هاي ژنتيك و فيزيولوژيك كوكسي هاي اسيد لاكتيك توليد كننده باكتريوسين ،2 مقاله ي ISI تحت عناوين زير به چاپ رسيده استInternational Journal of Dairy
 Technology
و World Applied Sciences Journal   
تاریخ:
1388/06/22
تعداد بازدید:
542
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
شماره تلفن
توضيحات  
تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
1درخواست مجوز پخش آگهیدرخواست مجوز عکاسیرزرو پایه های تبلیغاتیرزرو محیط های نمایشگاهیدرخواست مجوز بازدید از دانشگاه78رزرو سالن همایش پیامبر اعظم (ص)
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal