جستجوSepratorTopMenuارتباط با ماSepratorTopMenuورود اعضاءSepratorTopMenuنقشه سایتSepratorTopMenuاعضای هیأت علمیSepratorTopMenuدانشجویانSepratorTopMenuصفحه اصلی
۱۳۹۸ سه شنبه ۱ بهمن
English/العربيه
تازه ها
اطلاعيه جذب هيات علمي و اعطاي بورس تحصيلي داخل(دانشگاه اصفهان، سال1388)" class = "b1 file1 shownews5file1 img-responsive pull-lg-right pull-md-right pull-sm-right pull-xs-none">
اطلاعيه جذب هيات علمي و اعطاي بورس تحصيلي داخل(دانشگاه اصفهان، سال1388)
   
دانشگاه اصفهان ‌به منظورتحقق اهداف برنامه توسعه‌پنج ساله خود‌ در ‌رشته‌هاي ‌مختلف از واجدان شرايط براي‌همكاري علمي دعوت به عمل مي‌آورد.
. ‌متقاضيان محترم مي‌توانند درمهرماه سال جاري با مراجعه به سايت اينترنتي دانشگاه اصفهان فرم مشخصات در قسمت ثبت نام را تكميل و با دريافت كد رهگيري مدارك لازم را به حوزه معاونت آموزشي دانشگاه  ارسال نماييد.شرايط متقاضيان:1-       فارغ التحصيل دوره دكتري تا پايان سال جاري براي استخدام عضو هيات علمي.2-       دانشجويان دوره دكتري ورودي بهمن 1385و سالهاي 1386 و 1387 براي بورس تحصيلي داخل.3-       داشتن صلاحيتهاي عمومي لازم.4-       دارا بودن سوابق تحصيلي، علمي و پژوهشي درخشان و كسب موفقيت در مصاحبه علمي گروه تخصصي.5-      عدم استخدام رسمي، تعهد خدمت  يا بورسيه در ساير دانشگاه‌ها ، ‌سازمانها و دستگاههاي اجرايي.6-       داشتن حداكثر37 سال سن براي استخدام و 35 سال سن براي بورس تحصيلي.7-     اشتغال به تحصيل در دوره دكتري دانشگاههاي دولتي براي داوطلبان بورس تحصيلي و اتمام موفقيت آميز دروس اين دوره تا پايان سال جاري (داوطلباني كه امتحان جامع داده باشند در اولويت هستند).8-       تسلط به يك زبان خارجي در حد استفاده از متون تخصصي.9-       دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي استخدام.تبصره 1: پرونده متقاضيان متناسب با آخرين نيازهاي گروه‌هاي آموزشي بررسي خواهد شد.تبصره 2: ثبت نام مشمولان خدمت نظام وظيفه در قالب طرح سربازي با اخذ مجوز از مراجع ذي صلاح امكان پذير است
.
مدارك لازم :
1)تكميل فرم مشخصات‌وتقاضانامه‌همكاري علمي‌دانشگاه(با مراجعه به سايت اينترنتي دانشگاه از 6 مهرتا10 آبانماه سال جاري)  2) تصوير صفحات شناسنامه  3)تصوير كارت ملي    4) تصوير كارت نظام وظيفه     5 ) دو قطعه عكس جديد 4*3 تمام رخ رنگي پشت سفيد   6 ) دو معرفي نامه از استادان برجسته7)تصوير مدارك تحصيلي و ريزنمرات كارشناسي، كارشناسي ارشد ، دكتري ودوره هاي تخصصي. (2 نسخه )8)سوابق علمي شامل فهرست پايان نامه‌ها ، پروژه هاي انجام شده ، مقاله ‌وكتابهاي چاپ شده يا داراي پذيرش چاپ.9) تصوير مدارك معتبر ايثارگري از قبيل: جانباز- آزاده- رزمنده بسيج و خانواده شهيد10)شرحي از زندگينامه با تكيه بر فعاليتهاي مذهبي، فرهنگي ، اجتماعي.تذكر مهم: درهنگام ثبت نام ارسال پررنگ صفحه اول فعاليتهاي علمي، پژوهشي كافي است لكن براي مصاحبه تخصصي ارائه  مستندات مدارك علمي مانند پايان نامه ها ،‌پروژه هاي انجام شده ،‌ مقاله‌ها و كتابهاي چاپ شده و همچنين مدارك مربوط به افتخارها و تجارب علمي ،‌پژوهشي و آموزشي مانند دانشجوي نمونه يا المپيادي، توانايي در زبان، اداره كارگاههاي آموزشي و نمونه‌اي از ارزشيابي تدريس الزامي است.
آدرس : اصفهان_ميدان آزادي_دانشگاه اصفهان_ معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي_ دبيرخانه جذب هيات علمي و بورس         
  تلفن: 7932923 -0311 (ساعت 16
14 )                        
    
آدرس سايت دانشگاه اصفهان :
 www.ui.ac.ir  
 
((مدارك ارسالي عودت داده نمي‌شود.)) 

"تخصص‌هاي مورد نياز دانشگاه اصفهان براي استخدام و بورس تحصيلي داخل سال 1388"
تخصص‌هاي مورد نياز براي استخدام يا طرح نظام وظيفهتخصص‌هاي مورد نياز براي بورس تحصيلي داخلگروه آموزشيدانشكده
كلام اسلامي - حكمت متعاليه اديان- فقه وحقوق- فرهنگ و ارتباطات  با گرايش الهيات-الهياتادبيات و علوم انساني
باستان شناسي- تاريخ جهان -تاريخ
GIS -جغرافياي سياسي - برنامه ريزي توريسم-جغرافيا
ادبيات معاصر- ادبيات غنايي- ادبيات عرفاني-زبان فارسي
جامعه شناسي - جمعيت شناسي - مردم شناسي- ارتباطات - مطالعات تشيع-علوم اجتماعي
فلسفه تحليلي -  معاصر-  فلسفه علم- يونان باستان فلسفه قرون وسطي-فلسفه
مدرسي معارف اسلامي( اخلاق اسلامي)- عرفان‌اسلاممدرسي  معارف  اسلامي( انقلاب اسلامي)- علوم سياسي(با ارائه مدرك دكتري يا سطح چهار حوزوي)-معارف اسلامي
رفتار حركتي -  آسيب شناسي مديريت ورزشي-  بيومكانيك ورزشيمديريت ورزشي-  رفتار حركتيتربيت بدني و علوم ورزشيتربيت بدني
همه گرايشهاهمه گرايشهازبان آلمانيزبان‌هاي خارجي
زبان و ادبيات ارمنيزبان و ادبيات ارمنيزبان ارمني
زبان و ادبيات اردوزبان و ادبيات اردوزبان اردو
همه گرايشهاهمه گرايشهازبان روسي
زبان و ادبيات چينيزبان وادبيات چينيزبان چيني
مترجمي مترجمي زبان ايتاليايي
مترجمي   ادبيات - آموزشمترجمي   ادبيات - آموزشزبان انگليسي
نحو زبان فارسي- زبان شناسي شناختي - معناشناسي و سخن كاوي - زبان شناسي تاريخي - زبان و فرهنگ ايران باستان-زبانشناسي همگاني
نقد ادبي- زبان شناسي عربي- صرف و نحو- بلاغت- ادبيات تطبيقي عربي و فارسي - مترجمي- آموزش زبان عربينقد ادبي- زبان شناسي عربي- صرف و نحو- بلاغت- ادبيات تطبيقي عربي و فارسي- مترجمي- آموزش زبان عربيزبان عربي
ادبيات - آموزشادبيات - آموزشزبان فرانسه
همه گرايشها  همه گرايشها آمارعلوم
توپولوژي-آموزش رياضي- رياضيات  مالي - معادلات ديفرانسيل-  نظريه گراف و تركيبات - رياضيات محاسباتي- علوم كامپيوتر- آناليز عددي- رياضي فيزيك توپولوژي- آموزش رياضي- رياضيات  مالي   علوم كامپيوتر  معادلات  ديفرانسيل-  نظريه گراف  و تركيبات - رياضيات محاسباتي-  آناليز عددي- رياضي فيزيكرياضي
زمين شناسي مهندسي -  رسوب شناسي و سنگ رسوبي -  آب شناسي(هيدروئولوژي) -  تكتونيك(زمين شناسي ساختمان)- زمين شناسي اقتصادي- زمين شناسي نفت  چينه و فسيل شناسي -  ژئوشيميزمين شناسي مهندسي -  رسوب شناسي و سنگ رسوبي -  آب شناسي(هيدروئولوژي) - ژئوشيمي  تكتونيك(زمين شناسي ساختمان)- زمين شناسي اقتصادي- زمين شناسي نفت چينه و فسيل شناسي زمين شناسي
ژنتيك - سيستماتيك جانوري (مهره داران و بي مهره گان )-ميكروبيولوژي- زيست شناسي سلولي و ملكوليژنتيك-سيستماتيك جانوري (مهره داران و بي مهره گان )-ميكروبيولوژي- زيست شناسي سلولي و ملكوليزيست شناسي
شيمي معدني: كريستالوگرافي شيمي فيزيك: شيمي كوانتومي- طيف سنجي- شيمي سطح و حالت جامد -  بيوشيمي فيزيكشيمي آلي: فتوشيميشيمي پليمر: شيمي پليمر-  شيمي فيزيك  پليمر ها   -شيمي
فيزيك هسته اي :گداخت هسته اي ( تجربي)،  پزشكي وكاربردپرتوها (تجربي)، فيزيك هسته اي ( محاسباتي )فيزيك دريا(اقيانوس شناسي فيزيكي):مدلهاي عددي (با پيش زمينه  كارشناسي فيزيك)(محاسباتي) فيزيك اتمي‌و مولكولي:ليزر و بيناب نمايي ليزري (تجربي)، اپتيك كوانتومي تجربي ،اطلاع رساني كوانتومي تجربي ،لايه هاي نازك (تجربي)، اپتيك نانو ساختارها(تجربي- محاسباتي)،الكترواپتيك‌تجربي- اپتيك‌تجربيماده چگال :كليه گرايش ها (تجربي- محاسباتي )فيزيك واختر فيزيك :كليه گرايشها ( تجربي )-فيزيك
اقتصاد انرژي اقتصاد شهري، منطقه‌اي اقتصاد سنجي اقتصاد پولي، مالي اقتصاد گردشگري- اقتصاد اسلامي اقتصاد رياضي پيشرفته روش‌شناسي و متدلوژي‌اقتصاد فلسفه اقتصاد اقتصاد صنعتي اقتصاد اطلاعات اقتصاد محيط زيستاقتصاد انرژي اقتصاد شهري، منطقه‌اي اقتصاد سنجي اقتصاد پولي، مالي اقتصاد گردشگري- اقتصاد اسلامي اقتصاد رياضي پيشرفته روش‌شناسي و متدلوژي‌اقتصاد فلسفه اقتصاد اقتصاد صنعتي اقتصاد اطلاعات اقتصاد محيط زيستاقتصادعلوم اداري و اقتصاد
حسابداري  ماليحسابداري  مالي حسابداري
--حقوق
انديشه  سياسي در اسلام و ايران- روابط بين الملل-علوم سياسي 
مديريت مالي يا بازرگاني با گرايش مالي - مديريت استراتژيك مديريت مالي يا بازرگاني با گرايش مالي - مديريت استراتژيكمديريت
روانشناسي صنعتي و سازماني -  روانشناسي كودكان استثنايي-  روانشناسي سلامت -  روان سنجيروانشناسي سلامت -  روانشناسي صنعتي و سازمانيروانشناسيعلوم تربيتي و روانشناسي
تكنولوژي آموزشي - آموزش علوم - تعليم و تربيت اسلامي-  سنجش و اندازه‌گيري - آموزش عاليتكنولوژي آموزشيعلوم تربيتي
مديريت اطلاعات -  تكنولوژي اطلاعاتتكنولوژي اطلاعاتكتابداري
 مشاوره  معنوي و ديني -  توانبخشي -  شغلي -  خانواده - تحصيليمشاوره توانبخشيمشاوره
ميكروبي-بيوتكنولوژيعلوم  و فناوريهاي نوين
راكتور -كاربرد پرتوها -  پرتو پزشكي-مهندسي هسته‌اي
نانو تكنولوژي-مهندسي نانو و ميكروالكترونيك
مهندسي انرژي‌هاي تجديد پذير-مهندسي انرژي
الكترونيك   قدرت كنترل - مخابرات-مهندسي برقفني و مهندسي
بيوالكتريك -  بيومكانيك-مهندسي پزشكي
حرارت و سيالات (تبديل انرژي)    طراحي جامدات( طراحي كاربردي)   هوافضا (كليه گرايش‌ها)-مهندسي مكانيك
سازه - ژئوتكنيك (مكانيك خاك) - مديريت ساخت - حمل ونقل ريلي( راه‌ آهن) - معماري -  مرمت و احياي بناها و بافت‌هاي تاريخي-مهندسي عمران
امنيت اطلاعات -  نرم افزار - معماري -  هوش مصنوعي-مهندسي كامپيوتر
 -  ژئودزي - سنجش از دور - فتوگرامتريGIS -مهندسي نقشه برداري
مخازن نفت - پليمر- كنترل - ترموديناميك - علوم آيروسل‌ و كنترل آلودگي هوا -  كاتاليست - سينتيك و طرح‌راكتور-  فرآورش و تبديل گاز -  جداسازي -  طراحي فرآيند-مهندسي شيمي
مهندسي كامپيوتر با گرايش نرم افزار فناوري اطلاعات با گرايش نرم افزار مخابرات با گرايش شبكه يا امنيت اطلاعات-فناوري اطلاعات
رياضي كاربردي ( كليه گرايشها)رياضي محض ( گرايش هندسه )-رياضيرياضي و كامپيوتر خوانسار
 
تاریخ:
1388/07/6
تعداد بازدید:
129
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
شماره تلفن
توضيحات  
تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
1درخواست مجوز پخش آگهیدرخواست مجوز عکاسیرزرو پایه های تبلیغاتیرزرو محیط های نمایشگاهیدرخواست مجوز بازدید از دانشگاه78رزرو سالن همایش پیامبر اعظم (ص)
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal