جستجوSepratorTopMenuارتباط با ماSepratorTopMenuورود اعضاءSepratorTopMenuنقشه سایتSepratorTopMenuاعضای هیأت علمیSepratorTopMenuدانشجویانSepratorTopMenuصفحه اصلی
۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين
English/العربيه
تازه ها
دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي از پايان نامه ي خود دفاع كرد" class = "b1 file1 shownews5file1 img-responsive pull-lg-right pull-md-right pull-sm-right pull-xs-none">
دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي از پايان نامه ي خود دفاع كرد
محمد رضا حسني دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه اصفهان با دفاع از پايان نامه ي خود فارغ التحصيل شد.

به گزارش خبر نگار وب سايت خبري UINEWS محمد رضا حسني دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه اصفهان ، پايان نامه ي خود را با موضوع بررسي تاثير عوامل اجتماعي بر هويت ملي به راهنمايي دكتر علي رباني و مشاوره ي دكتر رسول رباني مورد بررسي قرار داد. بنا به گزارش رسيده محمد رضا حسني پايان نامه ي خود را با هدف تبيين برخي از عوامل اجتماعي موثر بر گرايش به هويت ملي مورد بررسي قرار داد و گفت:  مهم ترين سوالي كه در اين پژوهش مورد پي گيري قرار مي گيرد، اين است كه آيا، عوامل اجتماعي از قبيل طبقه ي اقتصادي اجتماعي ميزان استفاده از رسانه هاي جمعي احساس محروميت نسبي و گستره شبكه ي ارتباطي بر ميزان گرايش به هويت ملي تاثير گذار است ؟ بدين ترتيب در اين پروژه ي تحقيقي، براي پي گيري اهداف و پاسخ دهي به سوالات به بررسي اهميت و ضرورت تحقيق پرداخته شد و سپس به  ادبيات و پيشينه  ي تحقيق اشاره گرديد . در فصل سوم تعاريف و مفاهيم هويت و هويت ملي به تفصيل آورده شد و بعد از بررسي مفهومي هويت به نظريات روانشناسانه و جامعه شناسانه هويت و هويت ملي پرداخته  شد. در قسمت دوم فصل سه نيز نظريات  مهم مربوط به متغير هاي اصلي تحقيق يعني طبقه ي اجتماعي رسانه هاي جمعي ،احساس محروميت نسبي و گستره ي شبكه ي ارتباطي بررسي و در آخر فصل نيز مدل نظري تحقيق آورده شد. به منظورتبيين فرضيات تحقيق با استفاده از روش پيمايشي و تكنيك پرسشنامه نمونه اي به تعداد 390 نفر از دانشجويان دانشگاه اصفهان  نخست به شيوه مطبق و در مرحله دوم به شيوه نمونه گيري سهميه اي برگزيده شد . پس از توزيع پرسشنامه و جمع آوري اطلاعات به آزمون فرضيات پرداخته شد. در تحليل آماري پژوهش از شيوه اي آمار توصيفي ( ميانگين ، فراواني، درصد، واريانس،...) و آمار استنباطي (انواع ضرايب همبستگي، تحليل ANOVA ، تحليل واريانس ، رگرسيون و تحليل مسير) استفاده شده است . يافته هاي آماري حاكي از تاييد سه فرضيه و عدم تاييد يك فرضيه تحقيق بوده است. بدين صورت كه رابطه ي بين ميزان استفاده از رسانه ها احساس محروميت نسبي و گستره ي شبكه ارتباطي با هويت ملي تاييد شد اما رابطه طبقه ي اجتماعي با هويت ملي در اين تحقيق مورد تاييد قرار نگرفت. بر اساس نتايج به دست آمده ميزان گرايش به هويت ملي در بين مردان 72% و دربين زنان79% است است كه در حد متوسط رو به بالا است . بين سن و هويت ملي رابطه ي معكوسي (20/-) وجود دارد بين ميزان استفاده از رسانه هاي داخلي و هويت ملي رابطه ي مثبت (20/) و بين استفاده از رسانه هاي خارجي رابطه ي منفي (23/-) وجود دارد . بيشترين تاثير رسانه ها ي داخلي بر بعد ديني هويت ملي و بيشتري تاثير رسانه هاي خارجي بر بعد سياسي هويت ملي بوده است . رابطه ي بين احساس محروميت نسبي  و هويت ملي منفي و معني دار (26/-) است. همچنين بين گستره ي شبكه ي ارتباطي و هويت ملي رابطهي مثبت و معني دار (16/) وجود دارد. در آخر نيز به منظور بررسي تمامي متغير هاي مستقل تواما" به تحليل چند متغيره رگرسيون و مدل مسير پرداختيم. سپس براي دستيابي به اين موضوع كه مدل علي ارائه شده در دياگرام تحليل مسير ، چه ميزان از واريانس متغير وابسطه  را تبيين مي كند از ضريب تعيين (R2)كمك گرفتيم . با بررسي اين ضريب معلوم گشت كه مدل علي به دست آمده توانسته 23 درصد از واريانس متغير وابسته را تبيين كند . در مجموع يافته هاي اين تحقيق اعتبار نظريات مربوطه را تاييد نمود و نشان داد كه اين نظريات از پس آزمون هاي تجربي نيز بر مي ايند و مي توانند در بررسي و تبيين مسائل مختلف اجتماعي مورد استفاده قرار گيرند. گفتني است غلامحسين توكلي نظارت پايان نامه ي محمد رضا حسني دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه اصفهان را بر عهده داشت . گفتني است محمد رضا حسني از پايان نامه ي خود با موضوع  بررسي تاثير عوامل اجتماعي بر هويت ملي با نظارت دكتر غلامحسين توكلي در تالار صائب دانشكده ي ادبيات دانشگاه اصفهان دفاع كرد و فارغ التحصيل شد . 

تاریخ:
1388/08/19
تعداد بازدید:
417
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
شماره تلفن
توضيحات  
تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
1درخواست مجوز پخش آگهیدرخواست مجوز عکاسیرزرو پایه های تبلیغاتیرزرو محیط های نمایشگاهیدرخواست مجوز بازدید از دانشگاه78رزرو سالن همایش پیامبر اعظم (ص)
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal