جستجوSepratorTopMenuارتباط با ماSepratorTopMenuورود اعضاءSepratorTopMenuنقشه سایتSepratorTopMenuاعضای هیأت علمیSepratorTopMenuدانشجویانSepratorTopMenuصفحه اصلی
۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
English/العربيه
تازه ها
فراخوان جذب هيات علمي در دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان ‌به منظورتحقق اهداف برنامه توسعه‌پنج ساله خود‌ در ‌رشته‌هاي ‌مختلف از واجدان شرايط براي‌همكاري علمي دعوت به عمل مي‌آورد. ‌متقاضيان محترم مي‌توانند دربهمن ماه سال جاري با مراجعه به سايت اينترنتي دانشگاه اصفهان فرم مشخصات در قسمت ثبت نام را تكميل و با دريافت كد رهگيري مدارك لازم را به حوزه معاونت آموزشي دانشگاه  ارسال نماييد.

شرايط متقاضيان:

\r\n

1-       فارغ التحصيل دوره دكتري تا شهريور سال جاري براي استخدام عضو هيات علمي.

\r\n

2-       دانشجويان دوره دكتري ورودي مهر 1386و سال 1387  براي بورس تحصيلي داخل.

\r\n

3-       داشتن صلاحيتهاي عمومي لازم.

\r\n

4-       دارا بودن سوابق تحصيلي، علمي و پژوهشي درخشان و كسب موفقيت در مصاحبه علمي گروه تخصصي.

\r\n

5-       عدم استخدام رسمي، تعهد خدمت  يا بورسيه در ساير دانشگاه‌ها ، ‌سازمانها و دستگاههاي اجرايي.

\r\n

6-       داشتن حداكثر37 سال سن براي استخدام و 35 سال سن براي بورس تحصيلي.

\r\n

7-       اشتغال به تحصيل در دوره دكتري دانشگاههاي دولتي براي داوطلبان بورس تحصيلي و اتمام موفقيت آميز دروس اين دوره تا شهريور سال جاري (داوطلباني كه امتحان جامع داده باشند در اولويت هستند).

\r\n

8-       تسلط به يك زبان خارجي در حد استفاده از متون تخصصي.

\r\n

9-       دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي استخدام.

\r\n

تبصره 1: پرونده متقاضيان متناسب با آخرين نيازهاي گروه‌هاي آموزشي بررسي خواهد شد.

\r\n

تبصره 2: ثبت نام مشمولان خدمت نظام وظيفه در قالب طرح سربازي با اخذ مجوز از مراجع ذي صلاح امكان پذير است.

\r\n

مدارك لازم :

\r\n

·         تكميل فرم مشخصات‌وتقاضانامه‌همكاري علمي‌دانشگاه(با مراجعه به سايت اينترنتي دانشگاه از  27بهمن لغايت17اسفند ماه جاري)

\r\n

·         تصوير صفحات شناسنامه 

\r\n

·         تصوير كارت ملي                     

\r\n

·         تصوير كارت نظام وظيفه   

\r\n

·         دو قطعه عكس جديد 4*3 تمام رخ رنگي پشت سفيد             

\r\n

·         دو معرفي نامه از استادان برجسته

\r\n

·         تصوير مدارك تحصيلي و ريزنمرات كارشناسي، كارشناسي ارشد ، دكتري ودوره هاي تخصصي. (2 نسخه)

\r\n

·         سوابق علمي شامل فهرست پايان نامه‌ها ، پروژه هاي انجام شده ، مقاله ‌وكتابهاي چاپ شده يا داراي پذيرش چاپ.

\r\n

·         تذكر مهم: درهنگام ثبت نام ارسال پررنگ صفحه اول فعاليتهاي علمي، پژوهشي كافي است لكن براي مصاحبه تخصصي ارائه  مستندات مدارك علمي مانند پايان نامه ها ،‌پروژه هاي انجام شده ،‌ مقاله‌ها و كتابهاي چاپ شده و همچنين مدارك مربوط به افتخارها و تجارب علمي ،‌پژوهشي و آموزشي مانند دانشجوي نمونه يا المپيادي، توانايي در زبان، اداره كارگاههاي آموزشي و نمونه‌اي از ارزشيابي تدريس الزامي است.

\r\n

·         تصوير مدارك معتبر ايثارگري از قبيل: جانباز- آزاده- رزمنده بسيج و خانواده شهيد.

\r\n

  آدرس :
اصفهان_ميدان آزادي_دانشگاه اصفهان_ معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي_ دبيرخانه جذب هيات علمي و بورس. تلفن: 7932923 -0311 (ساعت 16 – 14 )           

\r\n

    

\r\n


\r\n

 

\r\n

\r\n

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

تخصص‌هاي مورد نياز براي استخدام يا طرح نظام وظيفه

\r\n
\r\n

تخصص‌هاي مورد نياز براي بورس تحصيلي داخل

\r\n
\r\n

گروه آموزشي

\r\n
\r\n

دانشكده

\r\n
\r\n

فلسفه و كلام اسلامي :

\r\n

حكمت متعاليه-كلام اسلامي

\r\n

قران و حديث

\r\n

علوم و فنون قرائات –اديان و عرفان –معارف اسلامي  و فرهنگ و ارتباطات

\r\n

 

\r\n
\r\n

-

\r\n
\r\n

الهيات

\r\n
\r\n

ادبيات و علوم انساني

\r\n
\r\n

باستان شناسي-تاريخ اروپا

\r\n
\r\n

-

\r\n
\r\n

تاريخ

\r\n
\r\n

GIS -جغرافياي سياسي

\r\n
\r\n

-

\r\n
\r\n

جغرافيا

\r\n
\r\n

ادبيات معاصر- ادبيات غنايي- ادبيات عرفاني-تطبيقي

\r\n
\r\n

-

\r\n
\r\n

زبان فارسي

\r\n
\r\n

جامعه شناسي - جمعيت شناسي - مردم شناسي-

\r\n

 ارتباطات - مطالعات تشيع

\r\n
\r\n

-

\r\n
\r\n

علوم اجتماعي

\r\n
\r\n

فلسفه تحليلي -  معاصر-  فلسفه علم -منطق

\r\n
\r\n

-

\r\n
\r\n

فلسفه

\r\n
\r\n

اخلاق اسلامي :

\r\n

مدرسي معارف اسلامي –تعليم و تربيت اسلامي-اديان و عرفان –عرفان اسلامي –روان شناسي  اسلامي-فرهنگ و تمدن  اسلامي

\r\n

2-انقلاب اسلامي :

\r\n

مدرسي  معارف اسلامي –معارف اسلامي و علوم سياسي

\r\n

 (با ارائه مدرك دكتري يا سطح چهار حوزوي)

\r\n
\r\n

-

\r\n
\r\n

معارف اسلامي

\r\n
\r\n

رفتار حركتي -  آسيب شناسي و حركات اصلاحي

\r\n

 مديريت  و برنامه ريزي در تربيت بدني -  بيومكانيك ورزشي-ورزش معلولين

\r\n
\r\n

مديريت  و برنامه ريزي در تربيت بدني -  رفتار حركتي

\r\n

بيو مكانيك ورزشي

\r\n
\r\n

تربيت بدني و علوم ورزشي

\r\n
\r\n

تربيت بدني

\r\n
\r\n

همه گرايشها

\r\n
\r\n

همه گرايشها

\r\n
\r\n

زبان آلماني

\r\n
\r\n

زبان‌هاي خارجي

\r\n
\r\n

زبان و ادبيات ارمني

\r\n
\r\n

زبان و ادبيات ارمني

\r\n
\r\n

زبان ارمني

\r\n
\r\n

زبان و ادبيات اردو

\r\n
\r\n

زبان و ادبيات اردو

\r\n
\r\n

زبان اردو

\r\n
\r\n

همه گرايشها

\r\n
\r\n

همه گرايشها

\r\n
\r\n

زبان روسي

\r\n
\r\n

زبان و ادبيات چيني

\r\n
\r\n

زبان وادبيات چيني

\r\n
\r\n

زبان چيني

\r\n
\r\n

مترجمي

\r\n
\r\n

مترجمي

\r\n
\r\n

زبان ايتاليايي

\r\n
\r\n

مترجمي –  ادبيات

\r\n
\r\n

مترجمي –  ادبيات

\r\n
\r\n

زبان انگليسي

\r\n
\r\n

 نحو زبان فارسي- زبان شناسي شناختي - معناشناسي و سخن كاوي -     زبان شناسي تاريخي 

\r\n
\r\n

-

\r\n
\r\n

زبانشناسي همگاني

\r\n
\r\n

نقد ادبي- زبان شناسي عربي- صرف و نحو- بلاغت- ادبيات تطبيقي عربي

\r\n

و فارسي - مترجمي- آموزش زبان عربي

\r\n

 

\r\n
\r\n

-

\r\n
\r\n

زبان عربي

\r\n
\r\n

ادبيات - آموزش

\r\n
\r\n

ادبيات - آموزش

\r\n
\r\n

زبان فرانسه

\r\n
\r\n

همه گرايشها

\r\n
\r\n

 همه گرايشها

\r\n
\r\n

آمار

\r\n
\r\n

علوم

\r\n
\r\n

رياضيات  مالي –  علوم كامپيوتر  - تركيبات -  رياضي فيزيك-هندسه جبري

\r\n

 

\r\n
\r\n

                         -

\r\n
\r\n

رياضي

\r\n
\r\n

 

\r\n

تكتونيك(زمين شناسي ساختمان)- زمين شناسي اقتصادي

\r\n
\r\n

-

\r\n
\r\n

زمين شناسي

\r\n
\r\n

ژنتيك - سيستماتيك جانوري (مهره داران و بي مهره گان )-ميكروبيولوژي- زيست شناسي سلولي و ملكولي

\r\n

 

\r\n
\r\n

-

\r\n
\r\n

زيست شناسي

\r\n
\r\n

شيمي معدني : كريستالوگرافي با تجربه كافي در زمينه تئوري و عملي ان

\r\n

شيمي آلي : فتوشيمي تخصص و تجربه  كافي در زمينه تئوري عملي واكنش هاي فتوشيمي و بررسي شيمي فيزيك واكنشهاي نوري

\r\n

پليمر: شيمي پليمر-  شيمي فيزيك  پليمر ها 

\r\n

 

\r\n
\r\n

-

\r\n
\r\n

شيمي

\r\n
\r\n

فيزيك هسته اي:هم جوشي هسته اي

\r\n

فيزيك اتمي‌ومولكولي:فقط تجربي

\r\n

ماده چگال : شاخه تجربي

\r\n

 نجوم  و اختر فيزيك : نجوم رصدري و كيهان  شناسي

\r\n

نظري: فقط شاخه محاسبات و اطلاع رساني  كوانتومي

\r\n
\r\n

-

\r\n
\r\n

فيزيك

\r\n
\r\n

اقتصاد انرژي – اقتصاد شهري، منطقه‌اي – اقتصاد سنجي – اقتصاد پولي مالي – اقتصاد گردشگري- اقتصاد اسلامي – اقتصاد رياضي پيشرفته – روش‌شناسي و متدلوژي‌اقتصاد – اقتصاد صنعتي – اقتصاد اطلاعات – اقتصاد محيط زيست و منابع طبيعي

\r\n

 

\r\n
\r\n

                   -

\r\n
\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

اقتصاد

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n
\r\n

علوم اداري و اقتصاد

\r\n
\r\n

حسابداري  مالي-حسابداري

\r\n
\r\n

حسابداري  مالي –حسابداري

\r\n
\r\n

حسابداري

\r\n
\r\n

-

\r\n
\r\n

-

\r\n
\r\n

حقوق

\r\n
\r\n

-

\r\n
\r\n

-

\r\n
\r\n

علوم سياسي

\r\n

 

\r\n
\r\n

مديريت سيستم هاي  اطلاعاتي -  مديريت تكنولوژي-مديريت استراتژيك

\r\n

مد يريت توريسم

\r\n
\r\n

-

\r\n
\r\n

مديريت

\r\n
\r\n

روانشناسي صنعتي و سازماني -  روانشناسي كودكان استثنايي-  روانشناسي سلامت -  روان سنجي

\r\n
\r\n

روانشناسي سلامت -  روانشناسي صنعتي و سازماني

\r\n
\r\n

روانشناسي

\r\n
\r\n

علوم تربيتي و روانشناسي

\r\n
\r\n

تكنولوژي آموزشي - آموزش علوم - تعليم و تربيت اسلامي-  سنجش و اندازه‌گيري - آموزش عالي

\r\n
\r\n

تكنولوژي آموزشي

\r\n
\r\n

علوم تربيتي

\r\n
\r\n

مديريت اطلاعات -  تكنولوژي اطلاعات

\r\n

 

\r\n
\r\n

تكنولوژي اطلاعات

\r\n
\r\n

كتابداري

\r\n
\r\n

 مشاوره  معنوي و ديني -  توانبخشي -  شغلي -  خانواده –تحصيلي

\r\n

 

\r\n
\r\n

مشاوره توانبخشي

\r\n
\r\n

مشاوره

\r\n
\r\n

ميكروبي-مولكولي-غذايي-دارويي-نفت-محيط زيست-نانو بيو تكنولوژي

\r\n

 

\r\n
\r\n

-

\r\n
\r\n

بيوتكنولوژي

\r\n
\r\n

علوم  و فناوريهاي نوين

\r\n
\r\n

راكتور -كاربرد پرتوها -  پرتو پزشكي-گداخت

\r\n

 

\r\n
\r\n

-

\r\n
\r\n

مهندسي هسته‌اي

\r\n
\r\n

نانوسكوپي -شيمي سطح  و حالت جامد-نانومحاسباتي –طيف سنجي –بلور شناسي-سنتزوشناسايي نانو مواد-كاربرد نانو مواد-نانو كاتاليست ها –نانو كامپوزيت ها

\r\n
\r\n

-

\r\n
\r\n

مهندسي نانو

\r\n
\r\n

م مكانيك گرايش تبديل انرژي و حرارت و سيالات-رشته برق گرايش هاي  قدرت و توربين هاي بادي-رشته شيمي  يا مهندسي شيمي با فعاليت در حوزه بيو مس،بيو گاز يا محيط زيست در خصوص كالكتورهاي خورشيدي  - رشته فيزيك  در حوزه سلول هاي خورشيدي -فتوولتانيك

\r\n
\r\n

م مكانيك گرايش تبديل انرژي و حرارت و سيالات-رشته برق گرايش هاي  قدرت و توربين هاي بادي-رشته شيمي  يا مهندسي شيمي با فعاليت در حوزه بيو مس،بيو گاز يا محيط زيست در خصوص كالكتورهاي خورشيدي  - رشته فيزيك  در حوزه سلول هاي خورشيدي -فتوولتانيك

\r\n
\r\n

مهندسي انرژي

\r\n
\r\n

الكترونيك –  قدرت – كنترل - مخابرات

\r\n
\r\n

-

\r\n
\r\n

مهندسي برق

\r\n
\r\n

فني و مهندسي

\r\n
\r\n

بيوالكتريك گرايش پردازش تصاوير پزشكي  -  بيومكانيك

\r\n

 

\r\n
\r\n

-

\r\n
\r\n

مهندسي پزشكي

\r\n
\r\n

حرارت و سيالات (تبديل انرژي) –   طراحي كاربردي-هوافضا

\r\n
\r\n

-

\r\n
\r\n

مهندسي مكانيك

\r\n
\r\n

 ژئوتكنيك (مكانيك خاك) –اب-محيط زيست

\r\n

 

\r\n
\r\n

-

\r\n
\r\n

مهندسي عمران

\r\n
\r\n

امنيت داده ها  -شبكه ها ي كامپيوتري – معماري كامپيوتر-باير انفورماتيك نرم افزار-هوش  رباتيك

\r\n
\r\n

-

\r\n
\r\n

مهندسي كامپيوتر

\r\n
\r\n

 -  ژئودزي - سنجش از دور - فتوگرامتريGIS

\r\n
\r\n

ژئودزي - سنجش از دور - فتوگرامتريGIS

\r\n
\r\n

مهندسي نقشه برداري

\r\n
\r\n

مخزن نفت - پليمر - ترموديناميك -  سينتيك و طرح‌راكتور-  فرآوري گازي – فرآيند-محيط زيست

\r\n
\r\n

-

\r\n
\r\n

مهندسي شيمي

\r\n
مهندسي IT - IT با گرايش مخابرات و ايمني شبكه \r\n

-

\r\n
\r\n

فناوري اطلاعاتIT

\r\n
\r\n

رياضي كاربردي ( كليه گرايشها)

\r\n

رياضي محض ( گرايش هندسه )

\r\n

امار   (كليه گرايش ها )

\r\n
\r\n

-

\r\n
\r\n

رياضي

\r\n
\r\n

رياضي و كامپيوتر خوانسار

\r\n
\r\n 

تاریخ:
1388/11/20
تعداد بازدید:
4315
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
شماره تلفن
توضيحات  
تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
1درخواست مجوز پخش آگهیدرخواست مجوز عکاسیرزرو پایه های تبلیغاتیرزرو محیط های نمایشگاهیدرخواست مجوز بازدید از دانشگاه78رزرو سالن همایش پیامبر اعظم (ص)
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal