جستجوSepratorTopMenuارتباط با ماSepratorTopMenuورود اعضاءSepratorTopMenuنقشه سایتSepratorTopMenuاعضای هیأت علمیSepratorTopMenuدانشجویانSepratorTopMenuصفحه اصلی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ فروردين
English/العربيه
تازه ها
دفاع از پايان نامه" class = "b1 file1 shownews5file1 img-responsive pull-lg-right pull-md-right pull-sm-right pull-xs-none">
دفاع از پايان نامه

{mosimage}
مقايسه
فلور ميكروبي باكتريهاي تجزيه كننده نفتالين در آبهاي شور و شيرين در دانشگاه اصفهان بررسي شد .

مقايسه فلور ميكروبي باكتريهاي تجزيه كننده نفتالين در آبهاي شور و شيرين عنوان پايان نامه اي است كه منيژه رهبري دانشجوي كارشناسي ارشد زيست شناسي گرايش ميكروبيولوژي در دانشگاه اصفهان مورد بررسي قرار داد.

\r\n

به گزارش خبر نگار وب سايت خبري uinews منيژه رهبري دانشجوي كارشناسي ارشد زيست شناسي گرايش ميكروبيولوژي از پايان نامه ي خود با موضوع مقايسه فلور ميكروبي باكتريهاي تجزيه كننده نفتالين در آبهاي شور و شيرين به راهنمايي دكتر گيتي امتيازي دفاع كرد. بنا به گزارش رسيده در اين جلسه ي دفاع منيژه رهبري اظهار داشت:هيدروكربن­هاي آروماتيك حلقوي (PAHs)، يك گروه شناخته شده­اي از عناصر سرطانزا مي­باشند كه به صورت وسيعي در محيط زيست پراكنده شده­اند. در اين ميان نفتالين يك هيدروكربن دو حلقه­اي است كه 3/1% از نفت خام و 11% از زغال سنگ را تشكيل داده و مشتقات متيله آن، سمي ترين تركيبات موجود در فاز آبي نفت را تشكيل مي دهد و بنا بر كاربرد­هاي مختلف شيميايي و صنعتي آن در تهيه رزين­ها،هيدرونفتالين­ها ، نفتل­ها و حشره كشها، آلايندگي وسيعي را در محيط زيست مي­تواند ايجاد كند.

\r\n

با توجه به اينكه توانايي ميكروارگانيسم­ها براي تجزيه (PAHs) به ويژه نفتالين در طبيعت، بستگي به ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي محيط زيست آلوده شده و قابليت ارگانيسم­هاي بومي دارد و از آنجائي كه بسياري از اكوسيستم­هاي آلوده به نفتالين تحت شرايط مختلف pH اسيدي و قليايي و با درصدهاي مختلف نمك قرار مي گيرند، لذا بررسي فلور ميكروبي و مقايسه تجزيه اين ماده در آب شور و شيرين مي تواند تعيين كننده اثر عوامل مختلف در تجزيه اين ماده باشد.

\r\n

در اين پژوهش، از مناطق مختلف آبي آلوده و غير آلوده به هيدروكربنهاي نفتي، نمونه برداري و در چندين مرحله غني سازي گرديد و پس از جداسازي و بررسي 40 سويه تجزيه كننده نفتالين، در نهايت 8 سويه برتر تجزيه كننده نفتالين (SA42, SA44, SA58, SA56, SA86, SA90, NA10, NA48) با روش­هاي حذف نفتالين توسط جذبUV  و رشد نمونه­ها، غربالگري گرديدند.

\r\n

با استفاده از تست­هاي بيوشيميايي مشخص شد كه 5 سويه، غيرشورپسند و متعلق به جنس Pseudomonas مي باشد و يك سويه (SA86)، متعلق به آبهاي شيرين و جنس Pseudomonas مي‌باشد.

\r\n

همچنين بررسي تعيين توالي ژن 16s rRNA در سويه­هاي NA48 و NA10 نشان مي­دهد كه اين دو سويه متعلق به باكتري­هاي گروه هيدروكربنوكلاستيكوس (باكتري هاي دريازي تجزيه كننده اجباري مواد نفتي) مي­باشد كه تنها قادر به رشد و تجزيه نفتالين در حضور NaCl مي باشند. باكتري NA48 متعلق به جنس هالوموناس و باكتري NA10 متعلق به جنس مارينوباكتر مي باشد. اين گروه از باكتريها نقش بسيار مهمي در پاكسازي محيط­هاي آلوده به نفت در درياها دارند. تجزيه نفتالين در كليه سويه­ها با استفاده از كروماتوگرافي گازي در تأييد روش UV، بررسي گرديد، همچنين با توجه به اينكه در مسير تجزيه نفتالين، ژن nahR، ژن تنظيم كننده تجزيه نفتالين مي­باشد، و ساليسيلات (ماده حد واسط مسير تجزيه نفتالين)، اثر مثبت و القايي بر عملكرد اين ژن دارد، كليه سويه ها از نظر اثر ساليسيلات بر سرعت و ميزان تجزيه نفتالين بررسي شدند، كه از اين ميان عملكرد سويه SA 58 در تجزيه نفتالين بدون تأثير ساليسيلات بهتر بوده و در واقع ساليسيلات اثر بازدارندگي بر تجزيه نفتالين در اين سويه داشته است. در حالي كه در سويه SA86 با القا ساليسيلات 23% به ميزان تجزيه نفتالين افزوده گرديد. كليه سويه ها از نظر رشد بر روي مواد سمي و نفتي، وجود يا عدم وجود كموتاكسي به نفتالين، توليد بيوسورفكتانت و پلي هيدروكسي بوتيرات و توليد مواد حد واسط رنگي در مسير تجزيه نفتالين بررسي و غربالگري شدند. با توجه به نتايج كليه آزمايشات سويه SA58 به عنوان نمونه از باكتري­هاي آب­هاي شور و SA86 به عنوان نمونه از باكتري­هاي آب­هاي شيرين كه هر دو بيشترين ميزان تجزيه نفتالين را با ميزان بيش از 99%در مدت 6 روز، با استفاده از دستگاه كروماتوگرافي گازي نشان داده اند، براي آزمايشات بعدي و مقايسه شرايط مختلف تجزيه مورد بررسي قرار گرفتند.

\r\n

با توجه به اثر مهاري ساليسيلات بر تجزيه نفتالين در سويه SA58، فعاليت آنزيم ساليسيلات هيدروكسيلاز در اين سويه مورد بررسي قرار گرفته شد و با سويه SA86 مقايسه گرديد، نتايج نشان مي­دهد كه فعاليت اين آنزيم در سويه SA58 بيشتر از سويه SA86 مي­باشد، كه اين اثر مهاري ساليسيلات براي سويه SA58  در هنگام تجزيه نفتالين با ايجاد فيدبك منفي بر پروتئين Nah R را نشان مي دهد. همچنين در بررسي تأثير شرايط اسيدي و قليايي و غلظت هاي مختلف NaCl بر ميزان تجزيه نفتالين، مشخص شد كه بهينه رشد و مصرف سوبسترا در هر دو باكتري در 5/8 = pH مي­باشد و رشد باكتريها در مجاورت سوبستراهاي مربوطه در غلظت هاي بالاي NaCl كاهش مي­يابد، با اين وجود باكتري­هاي متعلق به آبهاي شور، غلظت بالاتري از نمك را نسبت به باكتري­هاي آبهاي شيرين تحمل مي­كنند. بررسي تأثير منابع مختلف نيتروژني نشان داد كه منابع مختلف نيتروژن تأثيري در رشد و ميزان تجزيه نفتالين ندارند و همچنين با بررسي غلظت­هاي مختلف نفتالين، غلظت ppm  2000 به عنوان بهترين غلظت جهت القاء و رشد سويه­هاي تجزيه كننده نفتالين، شناخته گرديد. با جمع بندي كليه نتايج مي­توان عملكرد باكتري­هاي جدا شده از آب­هاي شور را در تجزيه هيدروكربن­هاي آروماتيك حلقوي چه در آب­هاي شور و چه در آب­هاي شيرين، بهتر از باكتري­هاي آب­هاي شيرين دانست و با جداسازي سويه­هاي متعلق به گروه باكتري­هاي هيدروكربنوكلاستيكوس و تلقيح آنها به آب­هاي شور و انتخاب بهترين سويه­هاي بومي تجزيه كننده هيدروكربن‌هاي آروماتيك نفتي و مواد سمي كه قادر به رشد در شرايط آبهاي شور و شيرين مي باشند و با استفاده از اين باكتري‌ها در تجزيه زيستي، مي­توان آلودگي‌هاي نفتي محيط­هاي آبي ايران را به نحو مناسب پاكسازي نمود.

\r\n

گفتني است دكتر زهرا اعتمادي و دكتر مهدي حسن شاهيان پايان نامه ي منيژه رهبري دانشجوي كارشناسي ارشد زيست شناسي گرايش ميكروبيولوژي را مورد داوري قرار دادند.

\r\n

 

تاریخ:
1389/06/14
تعداد بازدید:
800
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
شماره تلفن
توضيحات  
تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
1درخواست مجوز پخش آگهیدرخواست مجوز عکاسیرزرو پایه های تبلیغاتیرزرو محیط های نمایشگاهیدرخواست مجوز بازدید از دانشگاه78رزرو سالن همایش پیامبر اعظم (ص)
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal