جستجوSepratorTopMenuارتباط با ماSepratorTopMenuورود اعضاءSepratorTopMenuنقشه سایتSepratorTopMenuاعضای هیأت علمیSepratorTopMenuدانشجویانSepratorTopMenuصفحه اصلی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين
English/العربيه
تازه ها
برنامه ورزشي اداره تربيت بدني دانشگاه" class = "b1 file1 shownews5file1 img-responsive pull-lg-right pull-md-right pull-sm-right pull-xs-none">
برنامه ورزشي اداره تربيت بدني دانشگاه
فوق برنامه ورزشي كاركنان ،هيات علمي و دانشجويان دانشگاه اصفهان

فوق برنامه ورزشي كاركنان دانشگاه اصفهان

(كارمند و هيات علمي خواهر و برادر)

رديف

رشته ورزشي

روز

ساعت

مكان

1

واليبال آموزش عمومي (خواهران)

روزهاي زوج

18-16

سالن ورزشي شهيد نيلفروش زاده

2

يوگا آموزش عمومي (خواهران)*

شنبه و چهارشنبه

18-16

سالن ژيمناستيك

3

تنيس روي ميز (خواهران)*

شنبه و دوشنبه

18-16

سالن ورزشي حجاب

4

بدمينتون (خواهران)*

شنبه و دوشنبه

18-16

سالن ورزشي حجاب

5

ايروبيك آموزش عمومي (خواهران)*

يكشنبه وسه شنبه

18-16

سالن ژيمناستيك

6

تير و كمان آموزش عمومي (خواهران)*

يكشنبه وسه شنبه

30/13-12

زمين چمن شماره 2

7

تيراندازي با تفنگ آموزش عمومي(خواهران)*

شنبه و دوشنبه

30/13-12

سالن تيراندازي

8

بدنسازي آموزش عمومي (خواهران)*

يكشنبه وسه شنبه

18-16

سالن بدنسازي

9

شنا (خواهران) *

روزهاي فرد

45/17-14

استخر سرپوشيده

10

واليبال هيئت علمي(برادران)

روزهاي زوج

20-18

سالن شهيد بهراميان

11

واليبال منتخب(برادران)

روزهاي زوج

18-16

سالن شهيد بهراميان

12

فوتسال هيئت علمي(برادران)

دوشنبه و چهارشنبه

20-18

سالن شهيد بهراميان

13

بسكتبال هيئت علمي(برادران)

شنبه

دوشنبه

20-18

18-16

سالن شهيد بهراميان

14

تنيس روي ميزهيئت علمي(برادران)

روزهاي زوج

20-18

سالن شهيد بهراميان

15

واليبال كارمندان(برادران)

يكشنبه وسه شنبه

18-16

سالن شهيد بهراميان

16

فوتسال كارمندان(برادران)

يكشنبه وسه شنبه

18-16

سالن شهيد بهراميان

17

تنيس روي ميز كارمندان(برادران)

يكشنبه وسه شنبه

18-16

سالن شهيد بهراميان

18

بدنسازي آموزش عمومي(برادران)*

روزهاي زوج

18-16

سالن بدنسازي

19

تير و كمان آموزش عمومي(برادران)*

شنبه و دوشنبه

30/13-12

زمين چمن شماره 2

20

تيراندازي با تفنگ آموزش عمومي(برادران)*

يكشنبه وسه شنبه

30/13-12

سالن تيراندازي

21

سنگ نوردي آموزش عمومي(برادران)*

درصورت استقبال برگزارخواهدشد

ديواره سنگ نوردي سالن شهيد بهراميان

تذكرات مهم:

1. در صورت استقبال كاركنان محترم دانشگاه و به حد نصاب رسيدن تعداد نفرات، كلاسهاي ورزشي فوق برگزار خواهند شد.
2. غير از كاركنان گرامي و اعضاي محترم هيئت علمي، افراد متفرقه حق حضور در كلاسهاي فوق را ندارند.
3. در رشته هاي ستاره دار كلاس ها به صورت مشترك(كارمند و هيئت علمي)برگزار خواهند شد.
4. جهت ثبت نام به اداره تربيت بدني دانشگاه مراجعه نموده و يا با شماره تلفن 2581 تماس حاصل فرمائيد.
 
 

فوق برنامه ورزشي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان

رديف

رشته ورزشي

روز

ساعت

مكان

1

واليبال آموزش عمومي

شنبه و دوشنبه

13-12

سالن ورزشي شهيد نيلفروش زاده

2

يوگا آموزش عمومي

شنبه و چهارشنبه

18-16

سالن ژيمناستيك

3

تنيس روي ميز آموزش عمومي

روزهاي زوج

30/13-12

سالن ورزشي حجاب

4

بدمينتون آموزش عمومي

روزهاي زوج

30/13-12

سالن ورزشي حجاب

5

ايروبيك آموزش عمومي

يكشنبه وسه شنبه

18-16

سالن ژيمناستيك

6

تير و كمان آموزش عمومي

يكشنبه وسه شنبه

30/13-12

زمين چمن شماره 2

7

تيراندازي با تفنگ آموزش عمومي

شنبه و دوشنبه

30/13-12

سالن تيراندازي

8

بدنسازي آموزش عمومي

يكشنبه وسه شنبه

18-16

سالن بدنسازي

9

شنا

روزهاي فرد

45/17-14

استخر سرپوشيده

10

بسكتبال آموزش عمومي

يكشنبه وسه شنبه

30/13-12

سالن ورزشي حجاب

11

فوتسال آموزش عمومي

يكشنبه وسه شنبه

30/13-12

سالن شهيد بهراميان

12

هندبال آموزش عمومي

شنبه و دوشنبه

30/13-12

سالن حجاب

13

سنگ نوردي آموزش عمومي

درصورت استقبال برگزارخواهدشد

ديواره سنگ نوردي سالن شهيد بهراميان

تذكرات مهم:

1. در صورت استقبال دانشجويان و به حد نصاب رسيدن تعداد نفرات، كلاسهاي ورزشي فوق برگزار خواهند شد.
2. غير از دانشجويان دانشگاه اصفهان افراد متفرقه حق حضور در كلاسهاي فوق را ندارند. بنابراين ارائه كارت دانشجويي دانشگاه اصفهان به متصدي سالن الزامي ميباشد.
3. همراه داشتن كارت بيمه ورزشي و ارائه آن به متصدي سالن الزامي است.
4. جهت ثبت نام به اداره تربيت بدني دانشگاه مراجعه نموده و يا با شماره تلفن 2581 تماس حاصل فرمائيد.
 
فوق برنامه دانشجويان پسر دانشگاه اصفهان
 

رديف

رشته ورزشي

روز

ساعت

مكان

1

واليبال

روزهاي زوج

20-18

سالن ورزشي شهيد نيلفروش زاده

3

تنيس روي ميز

روزهاي زوج

20-18

سالن ورزشي حجاب

4

بدمينتون

روزهاي زوج

20-18

سالن ورزشي حجاب

5

تير و كمان آموزش عمومي

شنبه و دوشنبه

30/13-12

زمين چمن شماره 2

6

تيراندازي با تفنگ آموزش عمومي

يكشنبه وسه شنبه

30/13-12

سالن تيراندازي

7

بدنسازي آموزش عمومي

روزهاي زوج

18-16

سالن بدنسازي

8

شنا

روزهاي زوج

45/17-14

استخر سرپوشيده

9

بسكتبال

يكشنبه وسه شنبه

20-18

سالن ورزشي شهيد نيلفروش زاده

10

فوتسال(ويژه انجمن ورزشي دانشكده ها)

شنبه تا چهارشنبه

22-20

سالن شهيد بهراميان

11

تنيس خاكي

شنبه تا چهارشنبه

18-8

زمين تنيس

12

سنگ نوردي آموزش عمومي

درصورت استقبال برگزارخواهدشد

ديواره سنگ نوردي سالن شهيد بهراميان


تذكرات مهم:
1. در صورت استقبال دانشجويان و به حد نصاب رسيدن تعداد نفرات، كلاسهاي ورزشي فوق برگزار خواهند شد.
2. غير از دانشجويان دانشگاه اصفهان افراد متفرقه حق حضور در كلاسهاي فوق را ندارند. بنابراين ارائه كارت دانشجويي دانشگاه اصفهان به متصدي سالن الزامي ميباشد.
3. همراه داشتن كارت بيمه ورزشي و ارائه آن به متصدي سالن الزامي است.
4. جهت ثبت نام به اداره تربيت بدني دانشگاه مراجعه نموده و يا با شماره تلفن 2581 تماس حاصل فرمائيد.
 
 

فوق برنامه ورزشي خوابگاه هاي دختران دانشگاه اصفهان

رديف

رشته ورزشي

روز

ساعت

مكان

1

واليبال

هر شب

21-18

پارك مطالعه خوابگاه شهيد علم الهدي

2

شطرنجآموزش عمومي

شنبه و چهارشنبه

20-19

اتاق شطرنج خوابگاه شهدا

3

تنيس روي ميز آموزش عمومي

شنبه و دوشنبه

21-18

سالن تنيس روي ميز خوابگاه شهدا

4

بدمينتون آموزش عمومي

هر شب

21-18

زمين بدمينتون خوابگاه شهدا

5

ايروبيك آموزش عمومي

شنبه و دو شنبه

20-18

سالن بدنسازي خوابگاه شهدا

6

تكواندو آموزش عمومي

شنبه و دوشنبه

21-20

سالن بدنسازي خوابگاه شهدا

7

كاراته آموزش عمومي

پنجشنبه

19-18

سالن بدنسازي خوابگاه شهدا

8

آمادگي جسماني

هر شب

21-18

ايستگاه تندرستي خوابگاه شهدا

9

اسكيت آموزش عمومي

شنبه و دو شنبه

19-18

زمين اسكيت خوابگاه شهدا

10

بسكتبال

هر شب

21-18

پارك مطالعه خوابگاه شهيد علم الهدي

11

فوتبال آموزش عمومي

روزهاي زوج

21-18

زمين چمن مصنوعي خوابگاه شهيد نيك نژادي

12

يوگا آموزش عمومي

يكشنبه و چهار شنبه

21-18

سالن آمفي تئاتر خوابگاه شهدا

13

پيلاتسآموزش عمومي

سه شنبه و پنجشنبه

21-19

سالن بدنسازي خوابگاه شهدا

تذكرات مهم:

1. در صورت استقبال دانشجويان و به حد نصاب رسيدن تعداد نفرات، كلاسهاي ورزشي فوق برگزار خواهند شد.
2. غير از دانشجويان ساكن خوابگاه هاي دانشگاه اصفهان افراد متفرقه حق حضور در كلاسهاي فوق را ندارند. بنابراين ارائه كارت خوابگاهدانشگاه اصفهان جهت ثبت نام الزامي ميباشد.
3. جهت ثبت نام به دفتر تربيت بدني خوابگاه شهدا مراجعه فرمائيد.
 
 

فوق برنامه ورزشي خوابگاه هاي پسران دانشگاه اصفهان

رديف

رشته ورزشي

روز

ساعت

مكان

1

واليبال

هر روز

23-16

زمين واليبال خوابگاه شهيد رجايي

2

شطرنج

هر روز

23-16

اتاق شطرنج خوابگاه شهيد رجايي

3

تنيس روي ميز

روزهاي زوج

23-18

سالن تنيس روي ميز خوابگاه ها

4

بدمينتون

هر روز

22-18

فضاي روباز خوابگاه ها

5

آمادگي جسماني

هرروز

21-18

ايستگاه تندرستي خوابگاه شهيد رجايي

6

بسكتبال

هر روز

20-18

زمين بسكتبال خوابگاه شهيد رجايي

7

فوتبال

هر روز

20-19

زمين هاي روباز خوابگاه ها

8

بدنسازي

شنبه الي پنجشنبه

23-16

سالن بدنسازي خوابگاه شهيد مفتح

9

دارت

روزهاي فرد

22-20

سالن دارت خوابگاه شهيد مفتح

تذكرات مهم:

1. به غير از بدنسازي و دارت كه در سالن هاي مربوطه برگزار خواهد شد، ساير رشته ها به صورت آزاد ودر فضاي باز سرويس دهي خواهد شد.
2. غير از دانشجويان ساكن خوابگاه هاي دانشگاه اصفهان افراد متفرقه حق حضور در كلاسهاي فوق را ندارند. بنابراين ارائه كارت خوابگاهدانشگاه اصفهان جهت ثبت نام الزامي ميباشد.
3. جهت ثبت نام به دفتر تربيت بدني خوابگاه شهيد رجايي مراجعه فرمائيد.

 

 

تاریخ:
1393/07/20
تعداد بازدید:
664
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
شماره تلفن
توضيحات  
تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
1درخواست مجوز پخش آگهیدرخواست مجوز عکاسیرزرو پایه های تبلیغاتیرزرو محیط های نمایشگاهیدرخواست مجوز بازدید از دانشگاه78رزرو سالن همایش پیامبر اعظم (ص)
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal