جستجوSepratorTopMenuارتباط با ماSepratorTopMenuورود اعضاءSepratorTopMenuنقشه سایتSepratorTopMenuاعضای هیأت علمیSepratorTopMenuدانشجویانSepratorTopMenuصفحه اصلی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين
English/العربيه
تازه ها
همايش ملي جمعيت و خانواده  در دانشگاه اصفهان برگزار شد" class = "b1 file1 shownews5file1 img-responsive pull-lg-right pull-md-right pull-sm-right pull-xs-none">
همايش ملي جمعيت و خانواده در دانشگاه اصفهان برگزار شد
همايش ملي جمعيت و خانواده به همت معاونت پژوهشي دانشگاه اصفهان،گروه علوم اجتماعي، مركز پژوهشي خانواده و با همكاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي،مركز آمار ايران ، پژوهشكده آمار،صدا و سيماي جمهوري اسلامي ،سازمان ثبت و احوال كشور،شهرداري اصفهان و قطب معنويت و شادي دانشگاه اصفهان روز شنبه 20 آذر ماه در دانشگاه اصفهان برگزار شد.


همايش ملي جمعيت و خانواده به همت معاونت پژوهشي دانشگاه اصفهان،گروه علوم اجتماعي، مركز پژوهشي خانواده و با همكاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي،مركز آمار ايران ، پژوهشكده آمار،صدا و سيماي جمهوري اسلامي ،سازمان ثبت و احوال كشور،شهرداري اصفهان و قطب معنويت و شادي دانشگاه اصفهان روز شنبه 20 آذر ماه در دانشگاه اصفهان برگزار شد.

به گزارش وب سايت خبري uinews دكتر هوشنگ طالبي رئيس دانشگاه اصفهان در همايش ملي جمعيت و خانواده ضمن بيان سياست هاي جمعيتي در ايران و جهان اظهار داشت: سياست هاي افزايش باروري تنها منوط به انجام اصلاحات سياستي نيست . وي در ادامه راهكار اساسي براي مقابله با اين مرحله از تحولات جعيتي را افزايش باروري به همراه اصلاح سياست هاي بازنشستگي،بهداشتي،شهرنشيني رشد و تبليغات آن و مهاجرت انسان ها دانست .

رئيس دانشگاه اصفهان در ادامه بيانات خود اظهار داشت: جمعيت جهان در اواسط سال 2015 به 7.3 ميليارد نفر رسيده است و پيش بيني مي شود اين رقم در سال 2018 به 7.5ميليارد برسد.و اين آمار نشان مي دهد كه در حدود يك ميليارد نفر در طول 12سال گذشته به جمعيت جهان اضافه شده است. دكتر طالبي در ادامه افزود: در حال حاضر 60% ازجمعيت جهان در آسيا ،16%در آفريقا،10%در اروپا،9% در آمريكاي لاتين و كارائيب،5% در آمريكاي شمالي ،19%در چين و 18% از جمعيت جهان در هند زندگي مي كنند.

وي ميانه سني جمعيت جهان 29.6 سال دانست و اظهار داشت: حدود يك چهارم مردم جهان زير 15 سال ،62%در سنين 15 تا 59 سال و 12% جمعيت در گروه سني 60 سال و بيشتر قرار دارند.

دكتر طالبي همچنين افزود: در حال حاضر جمعيت جهان همچنان به رشد خود هرچند آهسته تر از گذشته ادامه مي دهد. ده سال پيش جمعيت جهان با 1.24 درصد در سال در حال رشد بود. امروز با 1.18 درصد در سال در حال رشد است. پيش بيني شده جمعيت جهان در 15 سال آينده بيش از يك ميليارد نفر افزايش داشته باشد و به 8.5 ميليارد در سال 2030 و 9.7 ميليارد در سال 2050 و 11.2 ميليارد در سال 2100 برسد.

وي همچنين افزود: جمعيت جهان بر مبناي پيش بيني سناريوي حد متوسط حاكي از كاهش باروري در آينده است. بر مبناي سناريوي حد متوسط ميزان باروري از 2.5 فرزند به ازاي هر زن در حال حاضر 2010-2015 به 2.4 تا سال 2030 و 2 فرزند به ازاي هر زن تا 2100 مي رسد.

دكتر طالبي در ادامه بيانات خود به افزايش طول عمر در سراسر جهان اشاره نمود و افزود: بازنگري انجام شده در پيش بيني هاي جمعيتي در سال 2015 نشان مي دهد دستاورد مهمي در افزايش اميد به زندگي در سال هاي اخير به دست آمده است. در سطح جهاني اميد زندگي در بدو تولد در سال هاي 2005-2000 و 2015 – 2010 با 3 سال افزايش از 67 سال به 70 سال رسيده است . وي همچنين اظهار داشت: همه مناطق از اين افزايش سهمي داشته اند اما بيشترين افزايش اميد به زندگي در آفريقا اتفاق افتاده است. اميد زندگي در سال 2015 در آفريقا 60 سال در آسيا 72 سال و در آمريكاي لاتين و كشورهاي حوزه كارائيب 75 سال و در كشور هاي اروپائي 77 سال و در آمريكاي شمالي و اقيانوسيه 79 سال مي باشد. پيش بيني مي شود اميد زنگي از 70 سال فعلي به 77 سال در سال 2050 و 83 سال در سال 2100 افزايش يابد.

رئيس دانشگاه همچنين در ادامه اظهار داشت: با كاهش باروري و افزايش اميد زندگي سهم جمعيت بالاتر از سن معيني افزايش مي يابد. اين پديده به عنوان سالخوردگي جمعيت در دنيا شناخته شده و در حال وقوع در سطح جهان است . در سال 2015 ،901 ميليون نفر افراد 60 ساله و بيشتر ،12 درصد كل جمعيت دنيرا تشكيل مي داد. نرخ رشد جمعيت 60 ساله و بيشتر 3.26 درصد در سال است. در حال حاضر اروپا بيشترين درصد افراد بالاي 60 سال را با 24%دارد.همچنين پيش بيني مي شود سالخوردگي سريع در ساير مناطق دنيا نيز به وقوع مي پيوندد.

دكتر طالبي در ادامه وضعيت حال و آينده جمعيت ايران را نيز مورد بررسي قرار داد و افزود: رصد و پايش جمعيتي ايران نشان مي دهد كه نرخ باروري در دهه 70 كاهش يافته و در دهه 80 اين روند كاهشي ادامه داشته است و از 6.5 فرزند به ازاي هر زن در سال 1368 به 1.75 فرزند به ازاي هر زن در سال 1390 رسيده است. نتايج پيش بيني در مورد تحولات باروري نشان مي دهد كه در هر سه سناريو تا سال 1420 سطح باروري ايران به سطح جانشيني افزايش نخواهد يافت و نرخ رشد جمعيت در هر سه سناريو كاهشي خواهد بود. در سناريوي حد پايين در سال 1409 نرخ رشد جمعيت ايران به حدود صفر مي رسد و بر مبناي سناريوي حد متوسط در سال 1429 نرخ رشد جمعيت ايران منفي مي شود.

وي همچنين در ادامه اظهار داشت: تغييرات حجم جمعيت ايران بر اساس سناريوي هاي سازمان ملل نيز تا 85 سال آينده نشان مي دهد كه در صورت ادامه روند كنوني كاهش باروري بر اساس سناريوي حد پايين جمعيت ايران تا سال 1430 به حدود 82 ميليون نفر در سال 1439 به حدود 76 ميليون نفر و تا سال 1479 به حدود 40 ميليون نفر كاهش خواهد يافت. همچنين در صورت تحقق الگوي متوسط باروري جمعيت ايران تا سال 1439 به حدود 89 ميليون نفر سپس تا سال 1479 به 70 ميليون نفر كاهش خواهد يافت.

وي همچنين در مورد سالخوردگي جمعيت ايران ، كاهش ميزان باروري با تمايل به داشتن خانواده كوچك و تك فرزندي و سياست هاي جمعيتي دولت ها در مقابله با پيامدهاي كاهش بي رويه جمعيت ايراد سخن نمود.

شايان ذكر است در ادامه دكتر علي رباني دبير علمي همايش نيز با اشاره به منويات مقام معظم رهبري پيرامون سياست هاي جمعيتي رويكرد برگزاري اين همايش را رويكرد مسئله پردازانه دانست و اظهار داشت: براي حل مسئله جمعيت معاونت پژوهشي دانشگاه،گروه علوم اجتماعي و مركز پژوهشي خانواده با همكاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي،مركز آمار ايران،پژوهشكده آمار،صدا و سيماي جمهوري اسلامي،سازمان ثبت و احوالكشور،شهرداري اصفهانو قطب معنويت و شادي دانشگاه اصفهان اولين همايش ملي جمعيت و خانواده را امروز برگزار نمودند.

وي در ادامه اظهار داشت تا كنون 300 مقاله از سراسر كشور به دبيرخانه همايش ارسال كه پس از انجام داوري 50دمقاله مورد پذيرش داوران قرار گرفت.

دكتر رباني شعار اين همايش را اقتدار ايراني دانست و اظهار داشت: برگزاري اين همايش راهي براي گفتمان سازي در حل مسائل جمعيتي و دنبال كردن سياست هاي مهم جمعيتي در جهان است.

گفتني است در اين همايش مقالات پذيرش شده توسط شركت كنندگان اجرا و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

تاریخ:
1395/09/20
تعداد بازدید:
17
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
شماره تلفن
توضيحات  
تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
1درخواست مجوز پخش آگهیدرخواست مجوز عکاسیرزرو پایه های تبلیغاتیرزرو محیط های نمایشگاهیدرخواست مجوز بازدید از دانشگاه78رزرو سالن همایش پیامبر اعظم (ص)
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal