۱۳۹۹ چهارشنبه ۵ آذر
هجدهمين جشنواره ورزش
هجدهمين جشنواره ورزش هاي درون دانشگاهي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان

هجدهمين جشنواره ورزشهاي درون دانشگاهي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان پائيز 1394

رديف

نام رشتـه

تاريخ برگزاري

ساعت برگزاري

مكان برگزاري

1

واليبال

7/9/94

12

سالن شهيدبهراميان

2

فوتسال

9/9/94

12

سالن حجاب

3

بسكتبال

10/9/94

12

سالن شهيد بهراميان

4

شنا

10/9/94

12

استخر سرپوشيده دانشگاه

5

 دارت

14/9/94

12

در سطح خوابگاه و كلاسهاي عمومي تربيت بدني

6

پرتاب حلقه

14/9/94

19

در سطح خوابگاه و كلاسهاي عمومي تربيت بدني

7

دووميداني

15/9/94

12

سالن حجاب

8

بدمينتون

16/9/94

12

سالن حجاب

9

تنيس روي ميز

22/9/94

12

سالن حجاب

10

طناب كشي 

23/9/94

19

خوابگاه شهداء

 

تذكرات:

à قرعه كشي رشته هاي واليبال، فوتسال و بسكتبال روز چهارشنبه 4/9/94 ساعت 12 ظهر در محل اداره تربيت بدني دانشگاه برگزار خواهد شد حضور مسئول انجمن ورزشي هر دانشكده به عنوان نماينده در جلسه الزاميست .

à معرفي تيم هاي ورزشي فقط از طرف انجمن ورزشي دانشكده ها و با تأئيد دانشكده مربوطه  امكان پذير مي باشد.

Ã. تعداد نفرات تيم هاي واليبال 10 نفر و فوتسال 10 نفر و بسكتبال 8 نفر مي باشد.

à از دانشكده تربيت بدني 2 تيم و از دانشكده هاي ديگر يك تيم مي تواند در مسابقات حضور پيدا كنند

Ãدر رشته هاي انفرادي محدوديتي در تعداد شركت كنندگان وجود ندارد و شركت كنندگان مي توانند جهت ثبت نام در زمان و مكان مقرر در حين برگزاري مسابقه اقدام نمايند.

à رشته هاي ورزشي رديفهاي  1 الي 7  با حضور مربي تيم دانشگاه جهت انتخاب ورزشكاران برتر رشته هاي مربوطه، براي عضويت در تيم دانشگاه و شركت در مسابقات قهرماني منطقه 7 كشور  و كسب سهميه المپياد سال 95 برگزار خواهد شد.

 

اداره تربيت بدني دانشگاه اصفهان

تاریخ:
1394/08/23
تعداد بازدید:
172
منبع:
Powered by DorsaPortal