۱۳۹۹ چهارشنبه ۵ آذر
اولين نشست شوراي مديران عمراني منطقه 6 دانشگاه ها در سال 1397
در راستاي انجام وظايف و امور محوله به دبيرخانه عمراني منطقه 6 دانشگاه هاي كشور ، اولين جلسه شوراي مديران عمراني دانشگاه هاي منطقه 6 كشور در سال 1397، در تاريخ 30 مرداد ماه سال جاري به ميزباني دانشگاه اصفهان برگزار گرديد.


در راستاي انجام وظايف و امور محوله به دبيرخانه عمراني منطقه 6 دانشگاه هاي كشور ، اولين جلسه شوراي مديران عمراني دانشگاه هاي منطقه 6 كشور در سال 1397، در تاريخ 30 مرداد ماه سال جاري به ميزباني دانشگاه اصفهان برگزار گرديد.

به گزارش وب سايت خبريuinews دكتر زينليان دبير عمراني دانشگاه هاي منطقه 6 كشور  ضمن ارايه گزارش مبسوطي از عملكرد دبيرخانه عمراني منطقه شش، جدول برنامه هاي جلسه را اعلام نمود.

شايان ذكر است در اين نشست، مهندس ميرهادي كارشناس مسئول دبيرخانه عمراني منطقه 6، گزارش عملكرد 5 ماهه اول سال 1397 دبيرخانه عمراني را ارائه نمود. بعد از آن پيگيري مصوبات جلسه قبل مورخ 25-11-96 و بحث و تبادل نظر در خصوص تجربيات فني جديد در دانشگاه ها بين مديران دفاتر فني دانشگاه هاي منطقه 6 كه در جلسه حضور داشتند انجام شده و سپس طرح جامع دانشگاه اصفهان توسط شركت ((مهندسين مشاور نگاره انديشان مبنا)) مجري پروژه، براي حاضرين ارائه گرديد و ضمن تشريح طرح جامع كليه حاضرين به پرسش و پاسخ در خصوص طرح مذكور و روند عملياتي نمودن و پياده سازي طرح جامع براي دانشگاه هايي كه فاقد طرح جامع بودند، پرداختند. پس از آن بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه هاي آتي دبيرخانه عمراني منطقه 6 نيز مطرح و مورد تاييد قرار گرفت. 

تاریخ:
1397/06/06
تعداد بازدید:
159
منبع:
Powered by DorsaPortal