۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ مرداد
نشست كارگروه برنامه ريزي دومين همايش بين المللي دانشگاه سبز
نشست كارگروه برنامه ريزي دومين همايش بين المللي دانشگاه سبز با حضور مسئولين و كارشناسان كميته برنامه ريزي در محل تالار دكتر رزمجو برگزار شد.


نشست كارگروه برنامه ريزي دومين همايش بين المللي دانشگاه سبز با حضور مسئولين و كارشناسان كميته برنامه ريزي در محل تالار دكتر رزمجو برگزار شد.

به گزارش وب سايت خبريuinews دكتر هوشنگ طالبي رييس دانشگاه اصفهان و رييس دومين همايش بين المللي دانشگاه سبز در جلسه كارگروه برنامه ريزي اين همايش ضمن تاكيد بر بين المللي سازي دانشگاه اظهار داشت: بحث بين المللي سازي دانشگاه بايد به صورت عملياتي مورد توجه قرار گيرد. وي بر تطبيق بحث بين المللي سازي و بين المللي بودن همايش تاكيد نمود.

دكتر طالبي اين همايش را شروعي براي برنامه هاي آينده هم از بُعد پروژه هاي تحقيقاتي و هم از بُعد گرفتن پروژه هاي مشترك دانست و بيان داشت: مشاركت با پروژه هاي خارجي و انتقال تكنولوژي بسيار حائز اهميت است.

رييس دانشگاه در ادامه ضمن اشاره به رتبه سوم دانشگاه اصفهان در رتبه بندي جهاني گرين متريك اظهار داشت: لينك شدن با دانشگاه دولتي اندونزي به منظور حفظ محيط زيست و تاثير آن در پايداري محيط زيست به عنوان ابزار كار پيشرفت بايد مورد توجه قرار گيرد.

دكتر طالبي برگزاري همايش بين المللي دانشگاه سبز را شروعي براي يك فرهنگ سازي گسترده در كل كشور دانست و تصريح نمود:براي مثال،به منظور جا افتادن فرهنگ جداسازي بازيافت ها زمان زيادي را صرف نموديم. واقعيت اين است كه بحث پسماند در كل كشور بحث سود و سرمايه است. در حال حاضر هنوز پسماندها براي ما ضرر ده هستند در حالي كه در بسياري از كشورها به عنوان يك صنعت سود ده به آن مي پردازند. زماني كه كشوري احساس كند كه سودش در خريد پسماند است، خيلي راحت مي تواند سرمايه گذاري نمايد.

وي همچنين بر مردمي كردن دانشگاه سبز و نهادينه شدن اين فرهنگ در بين مردم و در نهايت پيوند دانشگاه و مردم تاكيد و تصريح نمود:دانشگاه سبز بايد در بطن جامعه باشد تا به نتيجه برسد.

دكتر طالبي مشاركت ارگان ها، سازمان ها و نهادهاي دولتي در اين همايش را بسيار سازنده و كاربردي قلمداد نمود و خواستار مشاركت اين نهادها به خصوص همكاري مستمر شهرداري و ساير نهادهاي مردم نهاد كه علاقه مند به همكاري هستند شد.

رييس دانشگاه، سرمايه گذاري بر روي نمايشگاه هاي جانبي اين همايش را بسيار مثبت ارزيابي نمود و خواستار مشاركت در قالب شركت در مسابقات و برگزاري اين نمايشگاه ها شد.

شايان ذكر است در اين جلسه دكتر مهران زينليان نيز ضمن ارايه گزارش مبسوطي از روند برگزاري نشست هاي هماهنگي و برنامه ريزي مسئولين كميته و كارشناسان اين حوزه اظهار داشت:

با توجه به روند روز افزون مخاطرات زيست محيطي و توجه مردم و مسوولين كشور به چالش هاي زيست محيطي، اولين همايش بين المللي دانشگاه سبز به همت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه اصفهان برگزار مي گردد.

وي در ادامه افزود: با توجه به پيشرو بودن دانشگاه ها در عرصه نوآوري و به كار بستن جديد ترين يافته هاي علمي و همچنين الگو پذيري جامعه از دانشگاه، اين كنفرانس كه دومين همايش دانشگاه هاي سبز ايران و اولين همايش بين المللي در نوع خود است، فضايي براي معرفي دست آوردها در عرصه مديريت سبز در دانشگاه ها و تبادل علم و تجربيات مسئولين و كارشناسان فعال در زمينه پرديس هاي پايدار فراهم آورده تا علاوه بر ارتقاء عملكرد دانشگاه ها، زمينه ساز تغييرات گسترده در سطح جامعه شود.

دومين همايش بين المللي دانشگاه سبز ميزبان متخصصين حوزه هاي مرتبط از كشورهاي مختلف و اساتيد صاحب نام داخلي خواهد بود تا دستاوردها، ابتكارات و چالش هاي پيش روي خود را با ساير متفكران و تصميم گيرندگان در اين زمينه ها به اشتراك بگذارند.

اين كنفرانس با برپايي فن بازار و استارت آپ سبز فضايي براي ارائه ايده ها و ارتباط ايده پردازان و كارشناسان مرتبط با موضوعات كنفرانس فراهم آورده تا علاوه بر توانمندسازي نخبگان دانشگاهي، برقراري ارتباط بين صنعت و دانشگاه را تسهيل نمايد.

لازم به ذكر است براي برگزاري اين همايش، 8 كميته تخصصي تشكيل شده كه 8 نفر از اعضاي هيات علمي متخصص مسئوليت اين كميته ها را بر عهده دارند و همچنين 8 كارشناس ذبده با آن ها همكاري مي نمايند.

گفتني است، تجربيات ملي و بين المللي،انرژي هاي تجديد پذير،مديريت آب و پساب، مديريت مصرف انرژي، مديريت پسماند،حمل و نقل سبز،فناوري اطلاعات و ارتباطات سبز و طراحي پرديس هاي دانشگاهي پايدار از جمله محورهاي اين همايش بين المللي هستند كه  كه در تاريخ 10 و 11 ارديبهشت 98 با حضور دانشمندان و فرهيختگان ملي و بين المللي اين حوزه،  در دانشگاه اصفهان برگزار مي شود.

 
 
تاریخ:
1397/10/12
تعداد بازدید:
309
منبع:
Powered by DorsaPortal