۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ مرداد
برگزاري سي و يكمين نشست هيأت نظارت استان اصفهان
دكتر طالبي:وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصمم به سامان دهي تمامي مجموعه هاي آموزش عالي است.

 

دكتر طالبي در سي و يكمين نشست هيأت نظارت استان اعلام نمود:وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصمم به سامان دهي تمامي مجموعه هاي آموزش عالي است.

رييس دانشگاه اصفهان در سي و يكمين جلسه هيأت نظارت استان كه صبح روز چهارشنبه 19 دي ماه 97 در محل دانشگاه اصفهان برگزار شد، با تأكيد بر نقش نظارتي هيأت نظارت، رسالت اين هيأت را در رصد دائمي فعاليت هاي كمي و كيفي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي استان و ارائه گزارش به وزارت علوم يادآور شد و افزود؛ به طور قطع نتيجه بررسي ها و مطالعات انجام گرفته در اين هيأت در تصميم گيري هاي مربوط به توسعه و گسترش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در وزارت متبوع  موثر خواهد بود.

رييس هيأت نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت عتف استان اصفهان در ادامه با اشاره به سطح بندي انجام گرفته در خصوص موسسات آموزش عالي، الگوي اجرا شده در برخي از زيرنظام هاي آموزش عالي بخش خصوصي در خصوص ادغام، جابجايي بعضي رشته ها و ايجاد مديريت واحد دانشگاهي را الگويي موفق در جهت سامان دهي  واحدهاي دانشگاهي اين زيرنظام ها برشمرد كه مي توان از آن به منظور ساماندهي آموزش عالي در دانشگاه ها و موسسات غيرانتفاعي بهره برد.

دكتر هوشنگ طالبي رييس دانشگاه اصفهان در ادامه از تلاش هاي آقاي دكتر قاضي عسگر، رييس سابق دانشگاه علمي كاربردي و عضو پيشين هيأت نظارت استان و همچنين تلاش هاي آقاي حبيب الهيان، كارشناس دفتر نظارت و ارزيابي به جهت سال ها حضور و فعاليت ارزشمند در دبيرخانه هيأت، تشكر و قدرداني كرد.

دكتر سيد حميد رضا شاوران دبير هيأت نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت عتف استان اصفهان نيز در سخناني ضمن ارائه گزارشي از فعاليت هاي چند ماهه دبيرخانه هيأت، سفر اخير سركار خانم دكتر شميراني مدير كل دفتر آموزش عالي غيرانتفاعي وزارت عتف به اصفهان و بازديد از 13 دانشگاه و موسسه آموزش عالي و   حضور در جلسه اتحاديه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي استان را ارزشمند توصيف كرد و گفت، توصيه ها و تذكرات وي به روساي موسسات غيرانتفاعي در جريان بازديدهاي انجام گرفته بسيار راهبردي بود. وي همچنين افزود؛ يكي از مهمترين توصيه هاي مدير كل دفتر آموزش عالي غير دولتي ، تقويت ارتباط موسسات غيرانتفاعي با جامعه و صنعت در راستاي انجام پروژه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي مشترك بود كه بالطبع در صورت تحقق اين مهم علاوه بر برطرف شدن بخشي از مشكلات اين موسسات، صنعت و جامعه نيز خواهد توانست از ظرفيت هاي علمي و تحقيقاتي دانشگاه ها و موسسات غير انتفاعي استفاده كند.

دبير هيأت نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان سپس با تاكيد بر اين موضوع كه ارزيابي فعاليت هاي علمي و آموزشي مراكز آموزش عالي بايد با نگاه تقويت و كمك به رشد و اعتلاي اين موسسات به طور دقيق، منظم و مستمر انجام گيرد، شائبه حذف و يا محدود سازي فعاليت هاي بخش خصوصي در حوزه آموزش عالي را رد كرد و افزود؛ اين سياست نه تاكنون مطرح بوده و نه مسئولان وزارت علوم به دنبال آن بوده اند اما به طور مسلم هيأت نظارت بنا دارد با رصد شرايط موجود به لحاظ كاهش تعداد دانشجو، عدم اقبال نسبت به برخي رشته ها و ... نتايج گزارش هاي خود را در اختيار اين موسسات قرار دارد و به آنها كمك نمايد تا بتوانند در برنامه ريزي هاي خودشان مورد توجه قرار دهند.

خاطر نشان مي سازد در اين جلسه اشكالات و تخلفات برخي موسسات در حوزه مسائل آموزشي و... مورد بحث و بررسي قرارگرفت و تصميمات لازم در خصوص برخورد با آنان اتخاذ گرديد.

 

تاریخ:
1397/10/25
تعداد بازدید:
385
منبع:
Powered by DorsaPortal