۱۳۹۹ چهارشنبه ۵ آذر
گزارش بازديد از 57 دانشگاه و موسسه آموزش عالي در استان اصفهان
كارشناسان و اعضاي هيات علمي هيات نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان از 57 دانشگاه و موسسه آموزش عالي در آبان و آذر98 بازديد نمودند.


كارشناسان و اعضاي هيات علمي هيات نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان از 57 دانشگاه و موسسه آموزش عالي در آبان و آذر98 بازديد نمودند.

به گزارش وب سايت خبريuinews دكتر سيد حميد رضا شاوران، دبير هيات نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان در گفتگو با واحد خبر روابط عمومي اظهار داشت: در راستاي تحقق امر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت فعاليت هاي علمي – پژوهشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي استان اصفهان، كارشناسان دبيرخانه هيات نظارت و ارزيابي با همكاري اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان در ماه هاي آبان و آذر از 57 دانشگاه و موسسه آموزش عالي بازديد كردند.

وي در ادامه افزود: بر اساس هدف گذاري و برنامه ريزي انجام گرفته در تقويم نظارت و ارزيابي عملكرد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي استان در سال 98 و با همكاري جمعي از اعضاي هيات علمي و كارشناسان هيات و ديگر همكاران دانشگاهي در ماه هاي آبان و آذر از 57 دانشگاه و موسسه آموزش عالي بازديد به عمل امد .

دبير هيات نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان همچنين يادآور شد؛ از مجموع بازديدهاي به عمل آمده 2 بازديد اختصاص به دانشگاه دولتي كاشان و دانشكده رياضي – كامپيوتر خوانسار داشته است. وي همچنين گفت : 18 بازديد از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي غير انتفاعي، 15 بازديد از واحدها و مراكز پيام نور، 14 بازديد از دانشگاه هاي آزاد اسلامي و 8 بازديد از مراكز علمي – كاربردي استان از ديگر بازديدهاي كارشناسان هيات در طي اين 2 ماهه بوده است .

دكتر شاوران در پايان تصريح نمود: اميدواريم بتوانيم طبق برنامه ريزي انجام گرفته و با تلاش همكاران هيات نظارت، همزمان با شروع نيمسال دوم تحصيلي 99-98 عملكرد تعداد ديگري از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي را مورد ارزيابي قرار دهيم.

 

تاریخ:
1398/10/08
تعداد بازدید:
217
منبع:
Powered by DorsaPortal