۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر
ترجمه كتاب توسط عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان
كتاب مقدمه اي بر مرور سيستمايك توسط دكتر سعيد جهانيان عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان ترجمه و منتشر شد.

كتاب مقدمه اي بر مرور سيستمايك توسط دكتر سعيد جهانيان عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان ترجمه و منتشر شد.

به گزارش وب سايت خبريuinews كتاب" مقدمه اي بر مرور سيستمايك" تاليف ديويد گوگ،سندي اليور و جيمز توماس توسط دكتر سعيد جهانيان عضو هيات علمي گروه مديريت دانشگاه اصفهان داراي مدرك دكتري تخصصى مديريت سيستم ها و دكتر عادل آذر ترجمه و توسط انتشارات دانشگاه تربيت مدرس در سال 1398 به چاپ رسيد.

اين كتاب مربوط به شيوه اجراي مرور سيستماتيك و روش ها و چارچوب هاي اجرا و اعتبار سنجي پژوهشي مي باشد.

فهرست مطالب كتاب شامل موارد زير است:

فصل اول: معرفى مرور سيستماتيك

فصل دوم:مشاركت ذينفعان در پژوهش مرورى

فصل سوم: شباهتها و تفاوتها در پژوهش مرورى

فصل چهارم:شروع يك پژوهش مرورى

فصل پنجم: يافتن مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش مرورى

فصل ششم: توصيف و تحليل مطالعات پيشين

فصل هفتم: ابزارها و فناورى هاى مديريت اطلاعات

فصل هشتم: روشهاى سنتز براى ادغام و پيكره بندى داده هاى متنى يا تركيبى

فصل نهم: روشهاى سنتز براى ادغام و پيكره بندى داده هاى كمى

فصل دهم: ارزيابى شواهد پژوهشى

فصل يازدهم: به كارگيرى يافته هاى پژوهشى

تاریخ:
1399/02/24
تعداد بازدید:
333
منبع:
Powered by DorsaPortal