۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر
برگزاري كارگروه مشترك بررسي ظرفيت هاي دانشگاه هاي علمي كاربردي و فني - حرفه اي استان اصفهان
كارگروه مشترك بررسي ظرفيت ها و توانمندي هاي دانشگاه هاي علمي و كاربردي و فني و حرفه اي استان اصفهان، صبح روز دوشنبه 12 خرداد ماه سال جاري، با حضور دبير هيأت نظارت و ارزيابي استان و روسا و كارشناسان دانشگاه هاي علمي كاربردي و فني حرفه اي به صورت مجازي برگزار شد.


كارگروه مشترك بررسي ظرفيت ها و توانمندي هاي دانشگاه هاي علمي و كاربردي و فني و حرفه اي استان اصفهان، صبح روز دوشنبه 12 خرداد ماه سال جاري، با حضور دبير هيأت نظارت و ارزيابي استان و روسا و كارشناسان دانشگاه هاي علمي كاربردي و فني حرفه اي به صورت مجازي برگزار شد.

به گزارش وب سايت خبريuinews در اين جلسه، دكتر سيد حميدرضا شاوران دبير هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان با تاكيد بر هماهنگي بيش از پيش زير نظام هاي آموزش عالي با هم ديگر، هم افزايي با هدف شفافيت ظرفيت هاي مشترك بين دانشگاه ها و مراكز علمي كاربردي و دانشگاه فني - حرفه اي را الگويي ابتكاري در استان اصفهان بر شمرد و گفت بي شك هر دو زير نظام از توانمندي هاي خوبي برخوردار هستند و اين ظرفيت ها مي تواند در توسعه آموزش عالي استان بسيار تأثير گزار مي باشد.

 وي در ادامه با بيان مأموريت هاي حوزه نظارت و ارزيابي، رسالت اين حوزه را رصد فعاليت هاي آموزش عالي در تمامي زير نظام ها ذكر و افزود؛ اين حوزه نظارتي مسئول حصول نتيجه تا پايان كار نيست و تصميم گيري در خصوص استمرار فعاليت مراكز آموزش عالي در كشور بعهده دستگاه هاي بالادستي در وزارت عتف است.

خاطر نشان مي سازد دراين جلسه هر يك از روساي زير نظام هاي علمي - كاربردي و فني – حرفه ا ي شناخت، تقويت و توسعه حوزه هاي موفق با رعايت تفكيك وظايف و مأموريت ها را خواستار شدند و بر تشكيل يك كارگروه عملياتي بازشناسي فصل هاي مشترك هر دو زير نظام تأكيد كردند.

 

تاریخ:
1399/03/13
تعداد بازدید:
286
منبع:
Powered by DorsaPortal