۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ مرداد
دانشگاه اصفهان مجري طرح جامع مديريت پسماند شهري روستايي استان
طرح جامع مديريت پسماند شهري روستايي استان از طرح هاي پژوهشي جامع استاني است كه با تصويب استانداري اصفهان در سال 1398 به كارفرمايي سازمان محيط زيست استان به دانشگاه اصفهان واگذار گرديد.


طرح جامع مديريت پسماند شهري روستايي استان از طرح هاي پژوهشي جامع استاني است كه با تصويب استانداري اصفهان در سال 1398 به كارفرمايي سازمان محيط زيست استان به دانشگاه اصفهان واگذار گرديد.

 

به گزارش وب سايت خبريuinews دكتر رسول ركني زاده  معاون پژوهش و فناوري دانشگاه اصفهان در نخستين جلسه هماهنگي طرح جامع مديريت پسماند شهري و روستايي استان در دانشگاه اصفهان به معرفي ظرفيت هاي دانشگاه پرداخت و  اظهار داشت: امروزه بحث پسماند در شوراي كوريدور فناوري، در حوزه هاي درمان، برق و ساير حوزه هاي شهري بسيار حائز اهميت است.  معاون پژوهش و فناوري دانشگاه اصفهان تصريح نمود: سياست دانشگاه عملياتي كردن طرح هاي تحقيقاتي است. دانشگاه اصفهان به دليل پتانسل بالاي علمي و تحقيقاتي  در اين حوزه به خوبي ورود نموده است و خوشبختانه استان اصفهان در احداث سايت هاي مديريت پسماند در كشور اول است.

 

همچنين دكتر احمد شانه ساززاده رييس دانشكده مهندسي عمران و حمل و نقل دانشگاه اصفهان اظهار داشت:  اين طرح كه براي نخستين بار در كشور با هدف ارزيابي جامع مديريت پسماند شهري و روستايي در سطح يك استان انجام مي شود مي تواند از جوانب مختلف فني ،اقتصادي، اجتماعي و البته زيست محيطي به عنوان نقشه راه در اختيار سازمان هاي متولي استان قرار گيرد . اميد مي رود يك الگوي علمي نيز ارايه شود. وي در ادامه تصريح نمود:  از قالب اين طرح تا كنون فعاليت هاي مختلفي با همكاري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در حوزه مطالعات پسماند هاي خانگي و پزشكي انجام شده و همچنان با پيشرفت 50% ادامه دارد.

دكتر شانه ساز افزود: دفتر مديريت پسماند مركز پژوهش هاي كاربردي مهندسي عمران دانشگاه اصفهان متولي انجام اين طرح است. مجريان اين طرح دكتر علي دهنوي و دكتر شروين جمشيدي اعضاي هيات علمي دانشكده مهندسي عمران دانشگاه اصفهان هستند.

شايان ذكر است در ادامه دكتر علي اصغر ذاكري مديركل امور شهري و شوراهاي استانداري اصفهان نيز اظهار داشت: 10 منطقه مديريت پسماند در استان فعال هستند و اين نشانگر فعال بودن استان در احداث سايت هاي مديريت پسماند در سطح وسيع است.

وي در ادامه افزود: مديريت دفع پسماند به برنامه ريزي دقيق و صحيح نياز دارد، چراكه مباحث زيست محيطي و سلامت شهروندان با آن عجين شده است.

مديركل امور شهري و شوراهاي استانداري اصفهان با اشاره به توليد 20 ميليون تن زباله در كشور در سال، تصريح كرد: به طور ميانگين هر شخص 600 تا 650 گرم زباله توليد مي كند كه رقم بسيار بالا است. تفكيك پسماند از مبدا از اهميتي بالا برخوردار است كه خوشبختانه در استان اقدامات وسيعي در اين بخش در شهر اصفهان و شهرستان هاي شاهين شهر، فلاورجان، لنجان و ... در حال انجام است.

 وي بر ضرورت توجه بيشتر به پسماند در منطقه شرق اصفهان تاكيد كرد و گفتامسال رديف بودجه بهتري در اين حوزه اختصاص داده شده و اميدواريم از اين فرصت پيش آمده به خوبي استفاده كنيم.

مديركل امور شهري و شوراهاي استانداري اصفهان در ادامه تصريح نمود: استفاده از تجارب كشورهاي موفق و استفاده از تكنولوژي روز دنيا ضرورت دارد و نقش دانشگا ها در بررسي نقاط ضعف و ارايه تحقيقاتي در راستاي مديريت صحيح پسماند بسيار مهم و ضروري است.

 

لازم به ذكر است دكتر علي دهنوي عضو هيات علمي دانشكده عمران و حمل و نقل و مجري طرح جامع مديريت پسماند استان اصفهان نيز در اين جلسه با ارائه گزارشي از اقدامات تحقيقي دانشكده مهندسي عمران و حمل و نقل دانشگاه اصفهان، اظهار داشت: براساس گزارش هاي بانك جهاني، رشد جمعيت باعث افزايش نرخ سرانه توليد پسماند مي شود و بر اساس همين گزارش، هرچه درآمد سرانه بيشتر باشد توليد پسماند بيشتر مي شود. از اينرو پيش بيني مي شود با افزايش جمعيت در سال هاي آينده ميزان توليد پسماند نيز افزايش يابد.

وي با بيان اينكه وضعيت پسماند در كشور ايران نيز نرخ قابل توجهي است، افزود: توليد سالانه حدود 20 ميليون تن پسماند در كشور و دفع غير اصولي آن پيامدهاي زيست محيطي و بهداشتي براي جامعه دارد كه با طرح جامع مديريت پسماند مي توان آن را كاهش داد.

دكتر دهنوي در ادامه افزود:  براساس آمار سند ملي محيط زيست در سال 90 حدود 700 گرم پسماند به ازاي هر شخص توليد مي شد كه تا سال 1400 بايد به رقم 500 گرم مي رسيد، اما با وضعيت موجود اين رقم كاهش نداشته و موفقيت چنداني حاصل نشده است.

وي همچنين تصريح نمود:  يكي از محورهاي برنامه ششم توسعه اجراي طرح جامع مديريت پسماند است. وضعيت مطلوب مديريت پسماندها در سند چشم انداز 1404 به گونه اي تعريف شده كه براساس آن بايد تمام پسماندهاي ويژه، عفوني و بيمارستاني ابتدا خنثي سازي، بي خطر سازي و سپس دفع شوند. تمام پسماندهاي عادي تفكيك و بازيافت و قانون مديريت پسماند به طور كامل اجرا شود. همچنين تمام مراكز دفن سنتي كشور احياء شوند.

وي ادامه داد: نبود يكپارچگي و همكاري فرابخشي برخي وزارتخانه هايي كه در قانون و آيين نامه اجرائي به آنها اشاره شده، عدم تامين منابع مالي و تخصيص اعتبارات لازم جهت اجرايي شدن طرحها طي زمانبندي اعلام شده، عدم توان تخصصي لازم در امور مديريت پسماند كشور، نبود نقشه راه اجرائي مصوب و تعريف نشدن شاخصهاي عملكرد دستگاه هاي اجرائي مناسب در امور مديريت پسماندها از جمله عوامل نرسيدن به مقادير چشم انداز است.

دكتر دهنوي افزود: استفاده از خطوط پردازش، استفاده از سلول دفن بهداشتي، استفاده از زباله سوز ( Reject  سوز ) جهت امحاء مواد خشك به دليل ارزش حرارتي بالا استراتژي امحاء انواع پسماندهاي عادي به جز استانهاي شمالي كشور است كه در استان اصفهان داده هاي مربوط به شهرستان هاي اصفهان، كاشان و آران و بيدگل، گلپايگان و خوانسار، مباركه، نطنز، فريدن، فرويدنشهر، چادگان، بوئين مياندشت و نايين در دسترس است.

مجري اين طرح تحقيقاتي خواستار دسترسي به داده هاي ديگر شهرستان هاي استان شد تا طرح تحقيقاتي به خوبي ارائه شود.

دكتر دهنوي سياستگذاري يكپارچه مديريت پسماند استاني متناسب با شرايط و نيازهاي استاني (بر اساس طرح هاي موجود، تجارب ملي و فرا ملي، استانداردها و ...، جلوگيري از تصميمات جزيره اي با سياست گذاري انجام شده، استفاده از تجارب ارزشمند موجود در ساير نقاط استان در قالب طرح هاي شهرستاني، تجارب موجود در شركت ها، تجارب ارزشمند مديران و ...، رفع چالش هاي فعلي از جمله در انتخاب محل دفن مناسب، روش دفع مناسب و ... با روي هم گذاري نقشه ها و لكه گذاري سبز، زرد و قرمز و توليد يك شاخص مطلوبيت مديريت پسماند را اهداف و برون دادهاي قابل انتظار از طرح جامع استاني عنوان كرد.

گفتني است در اين جلسه، نقش شركت هاي پسماند در همكاري و استفاده از نتايج طرح، نظرات مديران سايت هاي پسماند شهرستان هاي استان اصفهان و پرسشنامه نيازمندي هاي طرح و چگونگي همكاري شركت هاي پسماند ارائه و كليات طرح جامع پسماند در استان بررسي شد.

 

 

تاریخ:
1399/04/04
تعداد بازدید:
642
منبع:
Powered by DorsaPortal