۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر
انتصابات و تمدید احکام در دانشگاه اصفهان
طی احکامی جداگانه از سوی رییس دانشگاه اصفهان،معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی منصوب و حکم مدیر گروه آموزشی علوم اجتماعی تمدید شد.


طی احکامی جداگانه از سوی رییس دانشگاه اصفهان،معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی منصوب و حکم مدیر گروه آموزشی علوم اجتماعی تمدید شد.

به گزارش وب سایت خبریuinews دکتر هوشنگ طالبی رییس دانشگاه اصفهان طی احکامی جداگانه ، دکتر امید معینی جزنی عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی را به عنوان معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی منصوب و حکم دکتر وحید قاسمی به عنوان مدیرگروه آموزشی علوم اجتماعی را تمدید نمود.

تاریخ:
1399/05/30
تعداد بازدید:
290
منبع:
Powered by DorsaPortal