۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر
انتصابات و تمدید احکام در دانشگاه اصفهان
رییس دانشگاه اصفهان طی احکامی جداگانه ، معاون پژوهش و تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک، معاون فرهنگی و دانشجویی و معاون آموزشی این دانشکده را منصوب و حکم معاون آموزشی دانشکده علوم اداری و اقتصاد را نیز تمدید نمود.

انتصابات و تمدید احکام در دانشگاه اصفهان

رییس دانشگاه اصفهان طی احکامی جداگانه ، معاون پژوهش و تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک، معاون فرهنگی و دانشجویی و معاون آموزشی این دانشکده را منصوب و حکم معاون آموزشی دانشکده علوم اداری و اقتصاد را نیز تمدید نمود.

به گزارش وب سایت خبریuinews دکتر هوشنگ طالبی رییس دانشگاه اصفهان طی احکامی جداگانه، دکتر نوید ایوبیان عضو هیات علمی دانشکده فیزیک را به عنوان معاون پژوهش و تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک، دکتر محسن امینی عضو هیات علمی دانشکده فیزیک را به عنوان معاون فرهنگی و دانشجویی دانشکده فیزیک، دکتر مالک باقری هارونی عضو هیات علمی دانشکده فیزیک را به عنوان معاون آموزشی این دانشکده منصوب و حکم دکتر حمید نساج عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد را به عنوان معاون آموزشی دانشکده علوم اداری و اقتصاد تمدید نمود.

تاریخ:
1399/07/26
تعداد بازدید:
84
منبع:
Powered by DorsaPortal