۱۴۰۳ يکشنبه ۲۴ تير
1403/03/30
اطلاعیه ساعت کاری و مرخصی فوق العاده در تابستان 1403

 اطلاعیه ساعت کاری و مرخصی فوق العاده در تابستان 1403

 در اجرای مفاد مصوبه هفتاد و هشتمین جلسه هیات رئیسه محترم دانشگاه مورخ 07/ 03/ 1403 موضوع کاهش ساعت کاری و نحوه استفاده از مرخصی فوق العاده یاوران محترم علمی دانشگاه در تابستان 1403، مراتب به شرح ذیل جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می گردد:

 ساعت کاری یاوران محترم علمی دانشگاه از تاریخ 19/ 3 / 1403 تا تاریخ 15 / 6 / 1403 از ساعت 6 صبح تا 13:00  تعیین  می گردد و طرح شناور بودن ساعت کاری حداکثر به میزان 30 دقیقه از ساعت 6 لغایت 6:30 برقرار می باشد.

 به استناد تبصره 1 ماده 55  آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، مرخصی فوق العاده یاوران محترم علمی در تابستان (7 روز کاری باقیمانده)، از روز شنبه مورخ 30/ 4 / 1403 لغایت یکشنبه 7 / 5 / 1403 و 3 روز مرخصی استحقاقی از تاریخ 8 / 5 / 1403 لغایت 10 / 5 / 1403 در سامانه کسری ثبت و قابل استفاده می باشد

یادآوری 1- کارکنانی که ساعات کار آنان به صورت نوبت کاری و شیفت می باشد، موظفند مطابق ساعات نوبت کاری خود نسبت به انجام وظایف و امور محوله اقدام  نمایند.

یادآوری 2- باتوجه به همزمانی تقلیل ساعت کاری دانشگاه با زمان برگزاری آزمون های پایان نیمسال دانشجویان، همکاران محترم شاغل در دانشکده ها موظفند در خصوص ساعت شروع و اتمام فعالیت اداری خود، طبق تشخیص روسای محترم دانشکده ها اقدام نمایند.

یادآوری 3- ساعت آغاز به کار مادران شاغل دارای فرزند زیر 6 سال، افراد دارای معلولیت و سرپرستان خانوار مطابق  ماده 39 آئین نامه استخدامی کماکان به قوت خود باقی است

 

تعداد بازدید:
205
Powered by DorsaPortal