۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر
گفتگو با آقاي ميقاني؛ فارغ التحصيل دانشگاه اصفهان، توليدكننده محصولات ارگانيك
گفتگو با آقاي ميقاني؛ فارغ التحصيل دانشگاه اصفهان، توليدكننده محصولات ارگانيك

 

 

اينجانب علي اصغر ميقاني، سال 1370 در رشتۀ مديريت صنعتي از دانشكدۀ اقتصاد دانشگاه اصفهان فارغالتحصيل شدم و سپس در رشتۀ مهندسي بهرهوري سيستمها در مقطع فوقليسانس ادامه تحصيل دادم. بعد از فارغالتحصيلي به مدت سه ماه بهعنوان شهردار آموزشي در استانداري اصفهان مشغول شدم. مدتي بعد در صنايع شير ايران (پگاه ايران) در يكي از شركتهاي تابعه بهعنوان عضو هيئت مديره و مديريت شركت كارم را شروع كردم. حدود سه سال در شركت پگاه فعاليت داشتم و در توليد، فروش، بازاريابي و مديريت كسب و كار، تجربۀ كافي و لازم را كسب كردم.

در اين شرايط تصميم گرفتم در توليد محصولات لبني، كارخانهاي را احداث كنم. با تمام اندوختۀ مالي و ذخيرهاي كه داشتم، با استفاده از منابع بانكي، كارخانۀ لبنيات در استان گلستان راهاندازي كردم كه روزانه حدود صد تن ظرفيت دريافت شير خام را دارد.

در ادامۀ فعاليت توليدات محصولات لبني، بهمنظور راهبردي در انواع محصول، به توليد محصولات گياهي كه مهمترين آن پنير توفو است رو آوردم.

بهعنوان اولين كارخانۀ استاندارد، اين محصول را به همت همكارانم تهيه كرديم و بهعنوان اولين توليدكننده نشان استاندارد را در ايران براي پنير توفو، ماست سويا و دوغ سويا كسب و محصولات را روانۀ بازار كرديم.

بهمنظور راهبردي در محصول جديد، مطمئناً نيروهاي جديد جذب ميگردند كه طبيعتاً توانستيم براي جوانان منطقه اشتغالزايي داشتهباشيم.

توليد پنير توفو از دانۀ سويا فراوري ميشود. ابتدا شير سويا را از دانۀ سويا گرفته و پس از طي مراحل توليد، تبديل به پنير توفو ميشود. اين محصول، بدون كلسترول و لاكتوز است و براي كساني كه به سلامتي خود اهميت ميدهند و تمايل دارند از غذاهاي مفيد بهرهمند شوند و از محصولات ارگانيك و سالم استفاده كنند، بسيار جالب توجه است.

 استان گلستان، قطب و پايتخت عاليترين سوياي ايران است و طبيعتاً توليد و استفاده و تغيير الگوي مصرف مردم به سوي محصولات سالم و بدون افزودني، در توسعۀ كشت سويا كمك خواهد كرد.

تغيير در الگوي مصرف سالم به لحاظ اقتصادي، سلامت كلان جامعه را در بر خواهد داشت. همچنين مصرف و استفاده از محصولات سالم به كاهش مصرف دارو و كاهش بيماريها كمك خواهد كرد.

من افتخار ميكنم كه محصولي را روانۀ بازار كردهايم كه نياز جامعهاي است كه از چاقي مفرط رنج ميبرد. زماني كه اينجانب دانشجوي دانشگاه اصفهان بودم، داخل دانشگاه تاكسي تلفني وجود نداشت. دانشجويان و استادان از تاكسي تلفني بيرون از دانشگاه استفاده ميكردند كه بعضاً مشكلاتي ايجاد ميكرد. ما هم در خوابگاه متأهلان همدانيان سكونت داشتيم و از ميان متأهلان دو سه نفري ماشين داشتيم. تصميم گرفتيم با رئيس وقت دانشگاه مذاكره كنيم و پيگرد آن، يك خط تلفن داخلي و اتاقك در كوي استادان دانشگاه براي اين منظور به ما واگذار شد.

از آن پس همۀ دانشجويان و كاركنان دانشگاه كه ماشين داشتند، اوقات بيكاري خود را در آژانس تاكسي تلفني دانشجويي سپري و امرار معاش ميكردند. پس از ده سال از اتمام فارغالتحصيلي به دانشگاه اصفهان آمدم كه به محض ورود يك نگهبان به من گفت: لطفاً پياده شويد و يك چاي داغ با هم بخوريم. ابتدا ايشان را نشناختم، بعد خودش را معرفي كرد و گفت: با تاكسي تلفني دانشجويي كه شما تأسيس كرديد، براي ما كار دوم ايجاد شد و توانستم كمكخرجي چهارتا دخترم را كه دانشجو بودند، فراهم كنم. براي من بسيار خوشحالكننده بود كه ايشان از كار ايجادشده رضايتمند بودند .

تعريف موفقيت براي افراد، متفاوت است. يك فرد از تعليم ديگران لذت ميبرد، فرد ديگري از ايجاد شغل خوشحال ميشود. براي من ايجاد شغل و رضايتمندي كاركنان و معرفي و توليد كالاي جديد و نوآوري يك موفقيت است.

يادآور ميشوم، پنير توفو كه از بافت نسبتاً نرم تشكيل شدهاست، درحقيقت پروتئين گياهي سويا هست كه ما به صورت پنير لاكتيك وارد بازار كرديم، كه مصرف آن راحت باشد. بدينمنظور براي اينكه مصرفكنندگان راحتتر از كيفيت پنير توفو بهرهمند شوند، بهزودي بهروش ناگت توفو به بازار عرضه خواهد شد.

تاریخ:
1397/04/30
تعداد بازدید:
828
منبع:
Powered by DorsaPortal