۱۳۹۹ چهارشنبه ۵ آذر
امضاي تفاهم نامه همكاري علمي شبكه پژوهش هاي بين رشته اي در حوزه سلامت
تفاهم نامه همكاري علمي شبكه پژوهش هاي بين رشته اي در حوزه سلامت اصفهان، با حضور روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، صنعتي اصفهان و معاونين پژوهش و فناوري اين سه دانشگاه، منعقد و امضا شد.


تفاهم نامه همكاري علمي شبكه پژوهش هاي بين رشته اي در حوزه سلامت اصفهان، با حضور روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، صنعتي اصفهان و معاونين پژوهش و فناوري اين سه دانشگاه، منعقد و امضا شد.

به گزارش وب سايت خبريuinews تفاهم نامه همكاري علمي شبكه پژوهش هاي بين رشته اي در حوزه سلامت با هدف تصويب و تشكيل شبكه پژوهش هاي بين رشته اي در حوزه سلامت اصفهان و نيز تسهيل و گسترش همكاري هاي علمي در هر يك از هسته هاي پژوهشي موضوع محور مصوب اين شبكه منعقد و مورد امضاي  دكتر طاهره چنگيز رييس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، دكتر هوشنگ طالبي رييس دانشگاه اصفهان و دكتر سيد مهدي ابطحي رييس دانشگاه صنعتي اصفهان، قرار گرفت.

شايان ذكر است رييس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در اين جلسه اظهار داشت: پژوهش هاي حوزه سلامت نيازمند حضور و بهره گيري از علم رشته هاي مختلف شامل علوم پزشكي، علوم انساني، هنر، علوم اجتماعي، فني مهندسي و علوم پايه محض مي باشد.

خانم دكتر چنگيز در ادامه افزود: با توجه به اينكه دانشكده هاي مرتبط با اين رشته ها در دانشگاه اصفهان و صنعتي اصفهان وجود دارد، اين زمينه فراهم شد تا بتوانيم بصورت سازمان يافته و تسهيل شده پژوهش هاي بين رشته اي را با سرعت و جهت گيري مناسب تر از آنچه تاكنون بوده ادامه دهيم و حمايت رؤساي هر سه دانشگاه از مشاركت اعضاي هيات علمي، كاركنان و دانشجويان را براي پژوهش هاي بين رشته اي حوزه سلامت، بهتر داشته باشيم.

وي با اشاره به وسيع بودن پژوهش هاي حوزه سلامت تصريح نمود:  از پژوهش هاي باليني گرفته تا پژوهش هايي كه منجر به فناوري مي شود و همچنين پژوهش هاي اجتماعي سلامت كه نيازمند مشاركت همكاران از رشته هاي علوم انساني و علوم اجتماعي است تا پژوهش هايي كه نيازمند مشاركت حتي در زمينه هنر مي باشد در گستره پژوهش هاي حوزه سلامت مي باشد. رييس دانشگاه در پايان سخنان خود اظهار اميدواري نمود با شكل گيري اين همكاري و مشاركت و  همچنين عملياتي شدن آيين نامه اين توافق، به مرور شاهد مشاركت همكاران از ساير دانشگاه ها نيز باشيم

 

شايان ذكر است، دكتر هوشنگ طالبي رييس دانشگاه اصفهان نيز اظهار داشت:دانشگاه اصفهان با برخورداري از رشته هاي علوم انساني، علوم پايه و فني و مهندسي، پتانسيل بسيار بالايي در انجام امور پژوهشي داشته و بازتاب هاي مثبت، در عرصه هاي ملي و بين المللي، خود گواهي بر عملكرد خوب پژوهشگران اين دانشگاه است. وي در ادامه افزود: اميد است با امضا و اجراي مفاد اين تفاهم نامه، بستري فراهم شود كه اعضاي هيات علمي و پژوهشگران اين 3 دانشگاه بزرگ و موثر استان، بتوانند با سهولت بيشتر و بدون موانع دست و پا گير به امور پژوهشي خود بپردازند. بي ترديد همكاري و همفكري اعضاي هيات علمي اين سه دانشگاه در قالب طرح هاي مشترك تحقيقاتي به خصوص در حوزه سلامت، به طور قطع در راستاي تحقق اهداف علمي و پژوهشي كشور موثر و كارآمد خواهد بود.

لازم به ذكر است دكتر ابطحي رييس دانشگاه صنعتي اصفهان نيز در اين جلسه بر همكاري اعضاي هيات علمي دانشگاه ها براي رسيدن به خط مشي فكري مبتني بر مالكيت فناوري تاكيد و اين همكاري را در ارتقا علمي كشور موثر دانست.

گفتني است، از آن جا كه حل مسئله پيچيده خصوصا در حوزه سلامت نيازمند به كارگيري نيروهاي داراي تخصص هاي متنوع از دانشگاه هاي مختلف توسعه ارتباطات بين بخشي و به اشتراك گذاري سرمايه هاي بين دانشگاهي مي باشد و با توجه به مطالعات صورت گرفته بر مبناي شبكه هاي پژوهشي بين رشته اي در دانشكده هاي پيشرو و برتر جهان،شبكه پژوهش هاي بين رشته اي در حوزه سلامت اصفهان بين دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه اصفهان  شكل گرفت.

شبكه پژوهش هاي بين رشته اي در حوزه سلامت اصفهان يك مركز مجازي بر پايه مجموعه اي از ساز و كارها،قوانين تسهيل گر و حمايت هاي ويژه براي محققين اصلي دانشگاه هاي اصفهان، علوم پزشكي اصفهان و صنعتي اصفهان مي باشد كه به منظور كمك به توسعه فعاليت هاي بين رشته اي در حوزه سلامت با موضوعات مشخص و هدفمند فعاليت مي نمايد.

هسته پژوهشي موضوع محور، با محوريت يك موضوع پژوهشي بين رشته اي تعريف مي شود و افراد موسس آن بين 3 تا 9 نفر از اعضا هيات علمي حداقل 2 دانشگاه از 3 دانشگاه عضو شبكه انتخاب مي شوند.

پژوهشانه شبكه پژوهش هاي بين رشته اي در حوزه سلامت اصفهان، اعتبار پژوهشي ويژه اي است كه به هسته هاي پژوهشي موضوع محور جهت انجام پروژه هاي منتخب و توسعه فعاليت هاي هسته تخصيص مي يابد.

شوراي عالي شبكه پژوهش هاي بين رشته اي در حوزه سلامت اصفهان نيز عالي ترين مرجع سياست گذاري و تصميم گيري شبكه پژوهش هاي بين رشته اي در حوزه سلامت اصفهان است كه اعضاي آن رييس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، رييس دانشگاه صنعتي اصفهان و رييس دانشگاه اصفهان مي باشند.

شوراي راهبري شبكه پژوهش هاي بين رشته اي در حوزه سلامت اصفهان، عالي ترين مرجع اجرايي شبكه پژوهش هاي بين رشته اي در حوزه سلامت اصفهان است كه اعضاي آن معاونين پژوهش( تحقيقات) و فناوري هر دانشگاه و حداقل سه هيات علمي منتخب از دانشگاه ها با سابقه پژوهش بين رشته اي در حوزه سلامت مي باشند.

به منظور اجراي تفاهم نامه اركان زير تشكيل خواهند شد:

شوراي عالي شبكه پژوهش هاي بين رشته اي در حوزه سلامت اصفهان با عضويت رييس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، رييس دانشگاه اصفهان و رييس دانشگاه صنعتي اصفهان

شوراي راهبري شبكه پژوهش هاي بين رشته اي در حوزه سلامت اصفهان با عضويت :

معاونين پژوهش و فناوري هر دانشگاه، حداقل سه هيات علمي منتخب از دانشگاه ها با سابقه پژوهش بين رشته اي در حوزه سلامت

اين تفاهم نامه در 5 ماده و در 5 نسخه در تاريخ 29/5/98 مصادف با عيد سعيد غدير تنظيم و در تاريخ 30/5/98  با حضور روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي اصفهان، دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتي اصفهان و معاونين پژوهش و فناوري اين سه دانشگاه در محل ساختمان آفرينش دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، مورد امضاي طرفين تفاهم نامه قرار گرفت.

 

 

 

تاریخ:
1398/05/30
تعداد بازدید:
322
منبع:
Powered by DorsaPortal