۱۳۹۹ چهارشنبه ۵ آذر
بازديد از 24 دانشگاه و موسسه آموزش عالي استان اصفهان
براساس برنامه ريزي انجام گرفته و با مشاركت فعال اعضاي هيات علمي و كارشناسان همكار دبيرخانه هيات نظارت و ارزيابي در مهرماه 98 از 24 دانشگاه و موسسه آموزش عالي استان اصفهان بازديد به عمل آمد.


براساس برنامه ريزي انجام گرفته و با مشاركت فعال اعضاي هيات علمي و كارشناسان همكار دبيرخانه هيات نظارت و ارزيابي در مهرماه 98 از 24 دانشگاه و موسسه آموزش عالي استان اصفهان بازديد به عمل آمد.

دكتر سيد حميد رضا شاوران، دبيرهيات نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان اصفهان با اعلام اين خبر افزود: همزمان با شروع سال تحصيلي از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني ، صبح صادق، معارف قران و عترت، فيض الاسلام، عقيق شاهين شهر، صفاهان، نوردانش ميمه، بنيان شاهين شهر، و سپهر از زيرنظام موسسات غير انتفاعي و مركز آموزش عالي دولتي شهرضا از زيرنظام دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي دولتي و دانشگاه هاي فرهنگيان امام خميني (ره) كاشان، فاطمه زهرا(س)، شهيد باهنر و شهيد آيت نجف آباد از زيرنظام دانشگاه هاي فرهنگيان بازديد به عمل آمد .

وي در ادامه گفت علاوه بر دانشگاه ها و موسسات مذكور دانشگاه سميه نجف آباد از زيرنظام دانشگاه هاي فني و حرفه اي و مركز علمي – كاربردي مباركه از زيرنظام دانشگاه ها و مراكز علمي – كاربردي و دانشگاه هاي پيام نور بهارستان، فولاد شهر، داران، چادگان، بويين و ميان دشت و فريدون شهر از زيرنظام دانشگاه هاي پيام نور و دانشگاه هاي آزاد اسلامي دولت آباد و فريدن از زيرنظام دانشگاه هاي آزاد اسلامي از جمله دانشگاه ها و موسساتي بودند كه در فاصله زماني 3 تا 29 مهرماه مورد نظارت و ارزيابي تيم هاي كارشناسي دبيرخانه هيات نظارت و ارزيابي استان قرار گرفته و نتايج به دست آمده از بازديد ها به مركز نظارت و ارزيابي آموزش عالي وزارت عتف ارسال گرديده است.

 

تاریخ:
1398/08/06
تعداد بازدید:
252
منبع:
Powered by DorsaPortal