۱۳۹۹ چهارشنبه ۵ آذر
نشست سالانه رييس دانشگاه اصفهان با مديران دانشگاه
نشست سالانه رييس دانشگاه اصفهان با مديران دانشگاه، هفتم آذر ماه سال جاري به همت معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي و مركز آموزش هاي آزاد دانشگاه، در تالار خوارزمي دانشكده آمار و رياضي برگزار شد.

 

نشست سالانه رييس دانشگاه اصفهان با مديران دانشگاه، هفتم آذر ماه سال جاري به همت معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي و مركز آموزش هاي آزاد دانشگاه، در تالار خوارزمي دانشكده آمار و رياضي برگزار شد.

 

به گزارش وب سايت خبريuinews در اين نشست دكتر هوشنگ طالبي رييس دانشگاه اصفهان ضمن تشريح سياست هاي كلان دانشگاه  اظهار داشت: دانشگاه به سان رودخانه بزرگي است كه از به هم پيوستن جويبارهاي كوچك جان گرفته است. اگر جويبارها در مسير درست حركت كنند به تقويت رودخانه كمك مي نمايند و در غير اين صورت باعث تخريب و نابودي رودخانه خواهند شد. دكتر طالبي جريانات جاري دانشگاه را به جويبارهايي تشبيه كرد كه با حركتي همسو و هماهنگ، تسهيلات لازم براي رسيدن به اهداف متعالي دانشگاه را فراهم مي نمايند.

رييس دانشگاه در ادامه، وظيفه دانشگاه را آموزش، پژوهش و تربيت براي جامعه دانست و تصريح نمود:آموزش و پژوهش اثربخش، مديران كارآمد و شايسته به جامعه تقديم مي كند و بي ترديد تربيت نيز ملات و جان مايه آموزش و پژوهش در جامعه مي باشد و بايد در تمام مراحل تحصيل دانشجويان بر اين مهم تاكيد نمود.

شايان ذكر است دكتر طالبي در ادامه سوالاتي به شرح زير مطرح و خواستار بحث و تبادل نظر در خصوص سوالات مطروحه شدند:

-آيا حضور اعضاي هيات علمي براي 40 ساعت در هفته لازم است ؟

-آيا 40 ساعت حضور فيزيكي و يا 40 ساعت فعاليت در دانشگاه ضروري است؟

-آيا در 5 روز هفته روز آف وجود دارد و يا نه و اگر وجود دارد، پس پنجشنبه و جمعه چيست؟

-آيا ضرورت دارد ساعات آموزشي در 5 روز هفته برنامه ريزي شود ؟ اگر جواب منفي است چه استفاده اي از فضاي كالبدي كلاس ها در غير روزهاي برنامه ريزي شده مي شود؟ و اگر كلاس خالي مي ماند آيا اين سوختن سرمايه است؟

-آيا رعايت حقوق دانشجويان در ساعات رفع اشكال يك امانت است؟

-آيا مشاركت در امور اجرايي دانشگاه يك وظيفه است؟

-آيا رعايت اخلاق حرفه اي يك وظيفه است؟

-آيا رعايت اخلاق حرفه اي براي يك مدير لازم است؟

-در حيطه برنامه هاي راهبردي دانشگاه چه قدر به برنامه هاي تيمي اهميت داده مي شود؟

-تا چه اندازه موضوعات تحقيقاتي برآمده از نيازهاي جامعه است؟

-آيا پرداختن به مسائل و موضوعات بنيادي كه باعث پيشبرد مرزهاي دانش مي شود يك وظيفه است؟

-يك تحقيق و رساله اثر بخش چه ويژگي هايي بايد داشته باشد؟ آيا صرفا" پرداختن به پژوهش هاي بنيادي كافي است؟

-براي بالا بردن كيفيت تحقيقات چه راه هايي پيشنهاد مي شود؟

-آيا به ضرورت داشتن شريك بين المللي در فعاليت هاي پژوهشي خود انديشيده ايد؟

-آيا از ظرفيت هاي بلقوه و بلفعل دانشجويان در كارهاي تحقيقاتي به نيكي استفاده كرده ايد؟

-آيا فرد در استخدام دانشگاه است يا دانشگاه در استخدام فرد؟

-آيا شناخت كافي نسبت به وظايف متقابل بين فرد و دانشگاه وجود داردياخير؟

-چه رسالت و وظيفه اي در قبال جامعه و دانشگاه براي خود قائل هستيد ؟

-آيا اكتفا كردن به چند ساعت كلاس، راهنمايي و نوشتن چند مقاله كافي است؟

- نقش دانشگاه در توسعه مرزهاي دانش،فناوري و توليد ثروت چيست؟

-دانشگاه موظف به تامين نيازهاي فرد است يا فرد مي تواند از طريق فعاليت هاي خود نيازهاي دانشگاه را مرتفع نمايد؟

لازم به ذكر است دكتر طالبي در ادامه در مورد مسائل ساختاري نيز سوالاتي مطرح و مورد بحث و بررسي در جمع قرار دادند.

گفتني است در اين نشست درباره مسائل مطروحه از سوي رييس دانشگاه،بحث و تبادل نظر شد و مديران حاضر به ارايه ديدگاه ها و نظرات خود در اين خصوص پرداختند.

 

در ادامه دكتر رسول ركني زاده معاون پژوهش و فناوري دانشگاه به اتفاق تيم مديران خود كه شامل: دكتر مومني مدير امور پژوهشي، دكتر راستي مدير مركز رشد و فناوري، دكتر شاهين مدير ارتباط با صنعت و جامعه و دكتر تنگستاني نژاد مدير آزمايشگاه مركزي، به تشريح اهم فعاليت هاي حوزه معاونت پژوهش و فناوري پرداختند.

ابتدا دكتر مومني، امور پژوهشي را سقف فعاليت هاي دانشگاه و تحصيلات تكميلي را زيربناي فعاليت هاي دانشگاه دانست. وي حركت دانشگاه به سمت دانشگاه نسل چهارم ، ماموريت گرايي، اثرگذاري و مخاطب شناسي را نيز مورد بحث و بررسي قرارداد.

همچنين دكتر شاهين نيز ضمن ارايه گزارش مبسوطي از عملكرد دفتر ارتباط با صنعت و جامعه، طرحي تحت عنوان طرح تحول در همكاري دانشگاه ها و موسسات پژوهشي كشور با جامعه و صنعت را ارايه و به تشريح آن پرداخت.

دكتر تنگستاني نژاد نيز به تشريح نحوه سرويس دهي آزمايشگاه مركزي پرداخت و اظهار داشت: خوشبختانه با درايت مديريت دانشگاه تجهيزات كاربردي براي آزمايشگاه هاي دانشگاه خريداري شد ولي اين تجهيزات بايد در بانك اطلاعات دانشگاه ثبت شود تا به نحو مطلوب مورد استفاده قرار گيرد.

دكتر راستي نيز ضمن تشريح ظرفيت هاي مركز رشد و كارآفريني دانشگاه اظهار داشت: ما خواستار فعاليت و همكاري بيشتر حوزه علوم انساني با مركز رشد و كارآفريني هستيم. وي خواستار پذيرش هايي از هسته هاي فناور علوم انساني شد و بر اين مهم تاكيد نمود.

 

لازم به ذكر است در ادامه دكتر ولي اله ميرخاني به اتفاق تيم مديران حوزه معاونت اداري و مالي به تشريح فعاليت هاي اين حوزه پرداختند.

دكتر ميرخاني تصريح نمود: طي 8 ماه اخير بايد 66.6% از بودجه كل را به دانشگاه بدهند ولي 49% بودجه را به دانشگاه دادند كه از اين مبلغ 46.7 درصد فقط حقوق كاركنان و اعضاي هيات علمي است. با توجه به اين مهم كه رشد بودجه زير 15% بوده بايد هزينه ها را كنترل نماييم. وي الويت بندي در هزينه ها را بسيار مهم قلمداد نمود و بر استفاده از ظرفيت خيرين و بنياد حاميان دانشگاه تاكيد نمود. دكتر ميرخاني همچنين بر واگذاري بخش خدمات به بيرون دانشگاه تاكيد و اظهار داشت: در حال حاضر بخش خدمات خوابگاه و خدمات تاسيسات برق به بخش خصوصي واگذار شده است.

 همچنين دكتر صفري مدير امور اداري دانشگاه اظهار داشت: در حال حاضر 1100 نفر كارمند و 650 نفر عضو هيات علمي در دانشگاه مشغول فعاليت هستند. از مجموع 1100 نفر كارمند حدود 30% رسمي،30% پيماني و 40% قراردادي و از 650نفر عضو هيات علمي نيز 45% پيماني و 55% رسمي و رسمي آزمايشي هستند. وي همچنين در خصوص به كارگيري منابع انساني كارآمد،انعقاد قراردادها،تغييرات درون واحدها،تكميل فرم هاي ارزيابي كاركنان با رعايت استانداردهاي لازم و تعامل با كاركنان سخن گفت.

دكتر زينليان مدير دفتر فني دانشگاه نيز اظهار داشت: دانشگاه اصفهان با توجه به عرصه وسيع و ساختمان هاي متعدد و بحث فرسودگي ساختمان ها چالش هاي روزمره اي دارد. سعي شده به كمك دوستان كميته هايي براي رفع اين مشكلات راه اندازي شود مانند كميته تخصصي مديريت سبز و انرژي كه خروجي هاي اين كميته ها طرح هايي جامع، مدون و مكتوب است كه به حق يك نقشه راه كاربردي است. وي در ادامه بر صرفه جويي در انرژي تاكيد و خواستار توجه به اين مهم شد.

آقاي بهراد مدير مالي دانشگاه نيز ضمن تشريح فعاليت هاي اين حوزه ، مواردي مانند استقرار سامانه قرارداد، مستند سازي،پرداخت ها، فرايند اموال اسقاطي و ديگر موارد مربوط به اين حوزه را مورد بحث و بررسي قرار داد.  

 

شايان ذكر است در بخش ديگري از اين برنامه دكتر عابدي، دكتر قمراني و خانم دكتر موسوي مقاله اي تحت عنوان "هم انديشي مديران دانشگاه از استرس تا آرامش" را مطرح و مورد بحث و بررسي قرار دادند.

 

گفتني است در پايان جلسه دكتر يوسف شاقول معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه نيز ضمن تشكر از حضور فعال مديران در اين جلسه، گردهماي و تبادل نظر بين مديران دانشگاه را ضروري و مهم قلمداد و اعلام نمود: به دليل اتمام وقت تعيين شده، ارايه نظرات حوزه معاونت دانشجويي، آموزشي و فرهنگي دانشگاه نيز به جلسات آتي موكول مي شود.

در پايان پس از ارايه گزارش فعاليت هاي انجام شده در حوزه هاي مختلف دانشگاه اصول و ضوابط كلي حاكم بر مديريت كلان دانشگاه مطرح و اعضاي جلسه ديدگاه هاي خود را بيان نمودند.  

 

 

 

تاریخ:
1398/09/07
تعداد بازدید:
781
منبع:
Powered by DorsaPortal