۱۴۰۰ جمعه ۲۴ ارديبهشت
نشست مجريان طرح هاي پژوهشي برون دانشگاهي
نشست مجريان طرح هاي پژوهشي برون دانشگاهي دانشگاه اصفهان با حضور 240 مجري طرح فعال در دانشگاه اصفهان برگزار شد.

نشست مجريان طرح هاي پژوهشي برون دانشگاهي دانشگاه اصفهان با حضور 240 مجري طرح فعال در دانشگاه اصفهان برگزار شد.
به گزارش وب سايت خبريuinewsدكتر رسول ركني زاده معاون پژوهش و فناوري دانشگاه در اين نشست اظهار داشت: تغيير در امور پژهشي با حركت دانشگاه ها به سمت دانشگاه هاي نسل سوم و  چهارم  ضروري است. وي در ادامه بر ورود به عرصه اي كه پروژه هاي تحقيقاتي به سمت اجرا حركت نمايند تاكيد و افزود:بايد صنعت، دانشگاه و شركت ها با انعقا قرارداد سه جانبه در راستاي اهداف پژوهشي جامعه حركت نمايند. وي همچنين بر ضرورت شناخت نياز هاي جامعه تاكيد و تصريح نمود: به جاي اين كه منتظر صنعت بنشينيم بايد نياز ها توسط خود دانشگاه شناسايي و سرمايه گذاري شود.

شايان ذكر است در اين مراسم دكتر آرش شاهين مدير ارتباط با صنعت و جامعه نيز هدف از برگزاري اين نشست را اعلام چالش هاي موجود در مسير گرفتن طرح هاي پژوهشي، انجام و تصويه حساب آن ها ، كسب راهكارهاي مناسب براي تشويق اعضاي هيات علمي به منظور انجام طرح هاي پژوهشي بيشتر مناسب براي چاپ مقالات دانست.
دكتر شاهين اولويت اول دفتر ارتباط با صنعت و جامعه را تاثيرگذاري اجتماعي قلمداد نمود و اولويت دوم را جذب اعتبارات دانست .
وي در ادامه به بررسيعملكرد ارتباط با صنعت و جامعه در سال 98 نسبت به سال 97 پرداخت و تصريح نمود: تعداد طرح هاي جاري در سال 97 = 300 و تعداد طرح هاي جاري در سال 98 = 330 كه 10% رشد داشته است. نسبت تعداد طرح هاي خاتمه يافته به تعداد طرح هاي منعقد شده در سال 97 = 68% و نسبت تعداد طرح هاي خاتمه يافته به تعداد طرح هاي منعقد شده در سال 98 = 104% كه 36% رشد داشته است. متوسط ارزش يك طرح منعقد شده در سال 1397 = 55 ميليون تومان و متوسط ارزش يك طرح منعقد شده در سال 1398 = 62 ميليون تومان است كه با رشد 13 درصدي روبرو بوده است.

همچنين اهم برنامه هاي دفتر ارتباط با صنعت و جامعه در هفته پژوهش و فناوري سال 1398 را به شرح زير اعلام نمود:
1) حضور فعال همراه با عرضه محصولات دانش بنيان در نمايشگاه هاي تهران و اصفهان
2) انجام بازديدهاي اعضاي هيأت علمي از صنايع
3) نشست هاي تخصصي با حضور مديران دانشگاه و سازمانها براي توسعه بيش از پيش همكاري هاي متقابل
4) برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي توانمندسازي اعضاي هيات علمي در راستاي توسعه همكاري هاي دانشگاه با صنعت و جامعه
5) تجليل از فعالان و اعضاي هيأت علمي برجسته شامل:
- طرح پژوهشي برگزيده
- كارفرماي برگزيده
- نوآور و فناور برگزيده
- واحد و گروه پژوهشي برگزيده
- تاثيرگذار اجتماعي برگزيده
تفاوت و نقاط تمايز برنامه هاي دفتر ارتباط با صنعت و جامعه در هفته پژوهش و فناوري سال 1398 نسبت به سال 1397 به شرح زير است:
1) نقش مستقيم بيشتر دفتر در برگزاري برنامه هاي هفته پژوهش علاوه بر نقشي كه بر عهده دانشكده ها و واحدهاي پژوهشي است
2) تاكيد بر كار گروهي و مشاركتي و تاثيرگذاري اجتماعي بيشتر در تجليل از برگزيدگان
3) افزايش كيفيت برنامه تجليل از برگزيدگان با كاهش تعداد تجليل شوندگان و افزايش تنوع جوايز
اولويت برنامه هاي دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه اصفهان در سال پژوهشي پيش رو:
حوزه توانمندسازها:
1)توسعه همكاري ها و شراكت ها 
  2) توسعه بازديدها و رويدادها
حوزه نتايج: 
 1) افزايش تاثيرگذاري و نقش آفريني اجتماعي 
  2) افزايش اعتبارات جذب شده از خارج از دانشگاه

حوزه اقدامات طبق سند تحول وزارت عتف:
1)فرهنگساري، شناسايي، مستندسازي و ترويج دستاوردها    2) سازماندهي جهت حضور موثر دانش آموختگان در پاسخ گويي به نيازهاي بازار كار و بهبود بهره وري و هدفمندتر نمودن پايان نامه ها با جذب حمايت مالي بيشتر از خارج دانشگاه


لازم به ذكر است درپايان، جلسه پرسش و پاسخ با حضور 240 نفر از مجريان طرح هاي پژوهشي برون دانشگاهي در سالن اجتماعات ميهمانسراي دانشگاه برگزار و معاونپژوهش و فناوري و مدير ارتباط با صنعت و جامعه به سوالات مطروحه از سوي اعضا پاسخ دادند.


تاریخ:
1398/09/26
تعداد بازدید:
244
منبع:
Powered by DorsaPortal