۱۳۹۹ چهارشنبه ۵ آذر
نخستين جلسه دفاع آنلاين دكتري در دانشگاه اصفهان
نخستين جلسه دفاع آنلاين رساله محمدرضا حسين آبادي دانشجوي مقطع دكتري آسيب‌شناسي و حركات اصلاحي، تحت عنوان "اثر بخشي تمرينات ثبات مركزي TRX ويژه بر عملكرد حركتي، ترس از حركت و كيفيت زندگي افراد داراي كمردرد غيراختصاصي" با راهنمايي دكتر غلامعلي قاسمي به صورت آنلاين برگزار شد.

 

نخستين جلسه دفاع آنلاين رساله محمدرضا حسين آبادي دانشجوي مقطع دكتري آسيب‌شناسي و حركات اصلاحي، تحت عنوان "اثر بخشي تمرينات ثبات مركزي TRX ويژه بر عملكرد حركتي، ترس از حركت و كيفيت زندگي افراد داراي كمردرد غيراختصاصي" با راهنمايي دكتر غلامعلي قاسمي به صورت آنلاين برگزار شد.

به گزارش وب سايت خبريuinews دانشكده علوم ورزشي دانشگاه اصفهان، اولين جلسه دفاع برخط (آنلاين) خود را براي محمدرضا حسين آبادي دانشجوي مقطع دكتري آسيب‌شناسي و حركات اصلاحي برگزار كرد. اين جلسه از ساعت 10  روز  (24 ارديبهشت 99) به مدت 134 دقيقه بر روي سامانه LMS اجرا شد و به دليل كيفيت بسيار خوب سامانه، مورد رضايت هيات داوران قرار گرفت.

شايان ذكر است ،دكتر غلامعلي قاسمي استاد راهنما، دكتر محمداسماعيل گوهرجو متخصص مغز و اعصاب و دكتر محمد فيضي متخصص ارتوپدي استادان مشاور اين پايان نامه بودند. همچنين دكتر ابراهيم صادقي از دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به عنوان داور خارج از دانشگاه ، دكتر وازگن ميناسيان به عنوان داور خارج از گروه و دكتر شهرام لنجان نژاديان به عنوان داور داخل گروه به صورت آنلاين حضور داشتند.

در اين جلسه محمدرضا حسين آبادي در خصوص نگارش اين پايان نامه اظهار داشت: كمردرد به عنوان يكي از شايع ترين و پر هزينه ترين مشكلات مزمن در ستون فقرات  و علت اصلي غيبت از كار است. در سال هاي اخير، مطالعات علوم ورزشي بر انجام تمرينات ثبات مركزي تنه تاكيد دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير تمرينات ثبات مركزي مرسوم و تمرينات ثبات مركزي TRX ويژه بر عملكرد حركتي، ترس از حركت و كيفيت زندگي بيماران داراي كمردرد مزمن غير اختصاصي انجام شده است.

يافته هاي تحقيق نشان داد تمرينات انتخابي در اين تحقيق در هر دو گروه به مدت 12 هفته سبب بهبود عملكرد حركتي، كاهش ترس از حركت افراد و خستگي عضلات مركزي تنه و همچنين بهبود كيفيت زندگي بيماران مبتلا به كمردرد مزمن غيراختصاصي شد.همچنين مشاهده گرديد تمرينات ثبات دهنده مركزي TRX ويژه در اين تحقيق تاثيرات موثرتري نسبت به تمرينات ثبات دهنده مركزي رايج دارند. بنابراين مي توان به افراد داراي كمردرد مزمن غيراختصاصي  تمرينات ثبات مركزي TRX را به عنوان يك روش پيشنهادي و مكمل در درمان اين بيماران توصيه نمود.

ياداور مي شود 2 مقاله مستخرج از پايان نامه دكتر  محمدرضا حسين آبادي به شرح زير است:

1-    مقايسه تاثير دو روش تمرينات ثبات مركزي رايج و ثبات مركزي تعليقي بر  كيفيت زندگي و تحمل عضله مولتي فيدوس افراد مبتلا به كمردرد مزمن غيراختصاصي تاليف :محمد رضا جسين آبادي؛ غلامعلي قاسمي؛ محمد اسماعيل گوهرجو؛ محمد فيضي چاپ شده درمجله علمي پزشكي جندي شاپور(دانشگاه علوم پزشكي اهواز)

2-    مقايسه دو روش تمرينات ثبات مركزي رايج و ثبات مركزي تعليقي بر درد و ناتواني عملكردي افراد مبتلا به كمردرد مزمن غيراختصاصي تاليف : محمد رضا جسين آبادي؛ غلامعلي قاسمي؛ محمد اسماعيل گوهرجو؛ محمد فيضي كه در دست چاپ در فصلنامه علمي پژوهشي طب توانبخشي(دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران)مي باشد.

گفتني است، در دانشگاه‌هاي معتبر جهان و ايران، برگزاري جلسات دفاع از مهمترين فعاليت‌هاي دانشگاهي محسوب مي‌شود و نظم و شكوه علمي اين جلسات به دقت حراست مي‌شود و حضور همه اعضاي جلسه با سختگيري و جديت مراقبت مي‌شود. بر اين اساس، رويكرد برگزاري جلسات برخط همواره با ترديدهايي درباره كيفيت علمي آن همراه بوده است. شيوه‌نامه تهيه شده در دانشگاه اصفهان براي دفاع برخط و كيفيت خوب سامانه LMS مي‌تواند راه‌حل قابل قبولي براي حراست از اين جلسات و حفظ شئون دانشگاهي در شرايط حاضر باشد

اجازه برگزاري اين جلسات برخط، در شرايط خاص فاصله‌گذاري اجتماعي، كمك زيادي به ايجاد فضاي همدلي در دانشگاه مي‌كند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ:
1399/02/25
تعداد بازدید:
384
منبع:
Powered by DorsaPortal