۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ مرداد
انتصابات جدید در دانشگاه اصفهان
رییس دانشگاه اصفهان طی احکامی جداگانه سرپرست گروه آموزشی فرانسه،مدیر گروه آموزشی مهندسی شیمی و معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم و فناوری های زیستی را منصوب نمود.


رییس دانشگاه اصفهان طی احکامی جداگانه سرپرست گروه آموزشی فرانسه،مدیر گروه آموزشی مهندسی شیمی و معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم و فناوری های زیستی را منصوب نمود.

به گزارش وب سایت خبریuinews دکتر هوشنگ طالبی رییس دانشگاه اصفهان طی احکامی جداگانه دکتر ابراهیم سلیمی عضو هیات علمی دانشکده زبان های خارجی را به عنوان سرپرست گروه آموزشی فرانسه، دکتر امیر حسین نوارچیان عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی را به عنوان مدیر گروه آموزشی مهندسی شیمی و دکتر رحمان امام زاده عضو هیات علمی گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی را به عنوان معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم و فناوری های زیستی، منصوب نمود.

تاریخ:
1399/07/09
تعداد بازدید:
2266
منبع:
Powered by DorsaPortal